logo
EXPERTISECENTRUM KLACHTEN, CALAMITEITEN EN GESCHILLEN | ACADEMY | ONDERZOEK EN ADVIES

Geschillen


Zoekt u aansluiting bij een door de minister erkende erkende geschilleninstantie ?

Vanaf 1 januari 2017 moeten zorgaanbieders vanwege de inwerkingtreding van de Wkkgz (Wet Kwaliteit klachten Geschillen Zorg) zijn aangesloten bij een door de minister van VWS erkende geschilleninstantie. De erkenningseisen staan in de Uitvoeringsregeling Wkkgz. Zodra een geschilleninstantie door de minister is erkend kunt u zich daarbij aansluiten en voldoet u aan de eis uit de wet om aangesloten te zijn bij een geschilleninstantie.

Beroepsprocedure bij externe geschilleninstantie

Met de invoering van de Wkkgz kunnen klagers ‘in beroep’ gaan bij een externe geschilleninstantie die bindend kan adviseren en een vergoeding van geleden schade kan toekennen tot in ieder geval € 25.000, –.  De geschilleninstantie moet binnen een half jaar met een uitspraak komen.

Er is in principe geen rechtstreekse toegang tot de geschilleninstantie. Een klacht dient te worden voorgelegd aan de zorgaanbieder die met een onafhankelijke klachtenfunctionaris de klacht in behandeling zal nemen. Uitzonderingen zijn ter beoordeling van de geschilleninstantie, zoals bijvoorbeeld:

• Als de zorgaanbieder zijn verplichtingen m.b.t. de behandeling van klachten in het algemeen niet nakomt (geen klachtenregeling, of voldoet niet aan de eisen) of bij de behandeling van de klacht de klachtenregeling niet volledig heeft nageleefd.
• De klager niet tevreden is over de schriftelijke reactie van de zorgaanbieder op de klacht.

U kunt hier meer informatie terugvinden over de melding van een geschil en/of snel de infographic downloaden.

Quasir werkt samen met stichting Zorggeschil

Quasir is met een aantal partners, waaronder representatieve Cliëntengroepen en Brancheverenigingen, mede-initiatiefnemer voor de totstandkoming van de door de minister van VWS erkende Stichting Zorggeschil die een geschilleninstantie mag zijn voor de zorg en welzijn. De erkenning is in december 2016 toegekend. Zie hiervoor ook dit persbericht.

Quasir kan op basis van een dienstverleningsovereenkomst de aansluiting via een abonnementsvorm voor zorgaanbieders tot deze erkende geschilleninstantie verzorgen alsmede de financiële afhandeling van de abonnementsgelden.

De Stichting Zorggeschil heeft een bestuur en secretariaat.

Op de website www.zorggeschil.nl kunt u meer informatie terugvinden over de Stichting Zorggeschil.

Quasir kan aan al haar abonnementhouders de aansluiting tot deze geschilleninstantie aanbieden in de vorm van een module tegen een tarief op jaarbasis.

Wie kan zich aansluiten bij Geschilleninstantie Zorggeschil ?

Zorgaanbieders kunnen zich via Quasir bij de geschilleninstantie van Stichting Zorggeschil aansluiten, zoals zzp’ers, kleine zorginstellingen en grotere zorginstellingen. Maar ook beroeps-, branche- en koepelorganisaties.

Op dit moment zijn zorgaanbieders uit de volgende sectoren aangesloten:

 • Verpleging
 • Verzorging
 • Langdurige zorg (gehandicapten zorg)
 • Thuiszorg
 • Complementaire zorg (alle soorten alternatieve geneeswijzen zoals hypnotherapie, chiropractie, homeopathie etc.)
 • Psychiatrie praktijken en klinieken
 • GGZ praktijken en klinieken
 • Expertise (particuliere) klinieken
 • Maatschappelijke zorg praktijken
 • Eerste lijnszorg zoals bijvoorbeeld:
 • Tandartsen
 • Fysiotherapeuten
 • Huidtherapeuten
 • Diëtisten
 • Etc.

Informatie en telefonisch advies

Hier kunt u de Whitepage downloaden over de Geschilleninstantie Zorggeschil. Meer informatie over de abonnementsvorm “Aansluiting Geschilleninstantie Zorg” of enig andere dienst van Quasir kunt u verkrijgen door onderstaand contactformulier in te vullen.

U kunt hier de brochure downloaden over de adviesdiensten van Quasir op het gebied van klachtenmanagement. Voor de brochure over het onafhankelijk calamiteitenonderzoek kunt u hier terecht.

Onze adviseurs kunnen u in een persoonlijk onderhoud informeren over de adviesmogelijkheden van Quasir.

Voor een voorlichtingssessie, adviesgesprek of workshop voor u zelf of uw klachtenfunctionarissen, calamiteitenonderzoekers of cliëntenvertrouwenspersonen kunt zich aanmelden via onderstaand aanmeldingsformulier. Of bel ons op telefoonnummer 085-4874012.


  Informatieaanvraag over de abonnementen van Quasir


  Waarin bent u geïnteresseerd?

  Uw persoonlijke gegevens (verplicht):

  Achternaam

  Voornaam

  E-mail adres

  Telefoon

  Functie

  Gegevens organisatie (verplicht):

  Naam

  Adres

  Postcode

  Woonplaats

  Hoe bent u op de Quasir website terechtgekomen (verplicht):

  Dutch Health NetworkSkiprZorgvisieStichting ZorggeschilVKIGVvKNCZ (Netwerk Cliënt-en-Raad Zorg)ZorgthuisnlGoogleQuasir NieuwsbriefStudent Quasir AcademyMedewerker QuasirAndere wijze


  Toestemming (verplicht):

  Ja, Ik geef hierbij mijn contactinformatie aan Quasir zodat u met mij kunt communiceren over mijn vraag, aanmelding of verzoek om telefonisch advies over de opleidingen, trainingen of abonnementsdiensten van Quasir. Uiteraard is hierop het privacyreglement van Quasir van toepassing.


  Na invulling van het formulier klikt u eenmaal op "Versturen". Daarna even geduld s.v.p. totdat de mededeling verschijnt dat het formulier is verzonden!