logo
EXPERTISECENTRUM KLACHTEN, CALAMITEITEN EN GESCHILLEN | ACADEMY | ONDERZOEK EN ADVIES

Volg 18 september de training Cyclus begeleide intervisie aan Quasir Academy. Leer werken met verschillende intervisiemethodes.

Quasir

 

Doel van de begeleide intervisie
Leren van elkaar, bewust worden van competenties en vaardigheden en deze versterken. U leert werken met verschillende intervisiemethodes.

Beschrijving:
Tijdens deze begeleide intervisie wordt ervaring opgedaan met verschillende methodes. Het proces is behulpzaam om de ontwikkeling te maken van onbewust onbekwaam naar bewust bekwaam. Bij aanvang van het proces worden leerpunten besproken. Deze worden gedurende het intervisietraject meegenomen.

Je leert samenwerken aan hetzelfde doel, afspraken maken over gedrag en verantwoordelijkheden. Je kunt via intervisie, in vertrouwen en binnen een veilige sfeer, een probleem, verandervraag of belemmering uitwerken en hanteerbaar maken. Je kunt je vaardigheden analyseren, de verhoudingen helder krijgen en zo nodig een verandering nastreven. Je kunt je communicatieve vaardigheden en eventuele coaching capaciteiten verder gaan verstevigen.

Na de cyclus zijn de groep en de deelnemers in staat om zelf de intervisie voort te zetten zonder begeleiding.

Doelgroep
U werkt als klachtenfunctionaris, kwaliteitsadviseur of veiligheidsfunctionaris heel zelfstandig en autonoom. Juist daarom is het prettig en zinvol om samen met collega’s uit het veld deskundigheidsbevorderende trainingen en opleidingen te volgen.

Deze module is zeer geschikt voor mensen die klachten opvangen over kwaliteit en/of veiligheid en/of bemiddelen dan wel een adviseursfunctie vervullen in de zorg, welzijn, bij de overheid of een gemeente.

Informatie

 

www.quasir.nl

 

Gegevens
4 dagdelen á 3 uur

Data:
De middagen van 18-09-2015, 16-10-2015, 13-11-2015 en 11-12-2015

Tarief:
€ 495,00 excl. BTW
Kortingstarief voor leden VKIG en VvK: € 295,00 excl. BTW

 

Aanmelden:
Gebruik het aanmeldingsformulier op de website van Quasir.

Aanmelden button


Aanmelding training, aanvraag telefonisch advies of aanvraag informatie over incompany trainingen, masterclasses of workshops


Mogelijke keuzes:

Uw persoonlijke gegevens (verplicht):

Achternaam

Voornaam

E-mail adres

Telefoon

Adres

Postcode

Woonplaats

Beroepsachtergrond:

Functie

Werkzaam bij organisatie

Lid van:VKIG (Vereniging van Klachtenfunctionarissen In de Gezondheidszorg)VvK (Vereniging voor Klachtrecht)

Factuurgegevens:

Naam

Adres

Postcode

Woonplaats

Hoe bent u op de Quasir website terechtgekomen (verplicht):

Dutch Health NetworkSkiprZorgvisieStichting ZorggeschilVKIGVvKNCZ (Netwerk Cliënt-en-Raad Zorg)ZorgthuisnlGoogleQuasir NieuwsbriefStudent Quasir AcademyMedewerker QuasirAndere wijze


Betalings- en annuleringsvoorwaarden (verplicht):

Ik ga voor deze aanmelding akkoord met de betalings- en annuleringsvoorwaarden van Quasir

Toestemming (verplicht):

Ja, Ik geef hierbij mijn contactinformatie aan Quasir zodat u met mij kunt communiceren over mijn vraag, aanmelding of verzoek om telefonisch advies over de opleidingen, trainingen of abonnementsdiensten van Quasir. Uiteraard is hierop het privacyreglement van Quasir van toepassing.


Na invulling van het formulier klikt u eenmaal op "Versturen". Daarna even geduld s.v.p. totdat de mededeling verschijnt dat het formulier is verzonden!

Meer informatie:
Wilt u meer informatie over de mogelijkheden van Quasir? Neem dan contact met ons op.

banner 300x250 goed

Kijk hier voor het complete aanbod aan vaardigheidstrainingen of klik op een van onderstaande trainingsmogelijkheden:
– Klachtenmanagement
– Bemiddelingsvaardigheden
Cyclus begeleide intervisie
Gesprekstechnieken voor klachtenopvang
Juridische kaders voor de klachtenfunctionaris
Omgaan met heftige emoties en agressie
Onafhankelijkheid
Spiegelgesprekken
Train de trainer: ‘Workshop omgaan met klachten door medewerkers’

Bij de opleidingen, trainingen, masterclasses en workshops wordt door Quasir intensief gebruik gemaakt van reeds ervaren klachtenbemiddelaars, consultants en de ervaringsdeskundige trainers van de Quasir Academy zelf. Leden van de VKIG en VvK krijgen op de gereduceerde prijzen nog een extra aantrekkelijke korting!

Introductiebijeenkomsten
Quasir wil u graag tijdens een introductiebijeenkomst kennis laten nemen wat de meerwaarde is van de door de SNRO geaccrediteerde beroepsopleiding klachtenfunctionaris zorg en welzijn of de opleiding tot herstelcoach. Meer informatie hierover kunt u terugvinden op www.quasir.nl.

Nieuwsbrief
Abonneer u vandaag nog op de nieuwsbrief van Quasir via de link: www.quasir.nl.
Hier kunt u de laatste nieuwsbrief bekijken. Wilt u andere nieuwsberichten bekijken, ga dan naar: www.quasir.nl.

Vacatures
Regelmatig hebben wij vacatures. Schrijf u vandaag nog in als u serieuze interesse heeft in de functie van klachtenfunctionaris of cliëntvertrouwenspersoon met onderstaand formulier en upload daarbij uw cv!Persoonlijke gegevens:

Voornaam (verplicht)

Achternaam (verplicht)

E-mail adres (verplicht)

Telefoon (verplicht)

Adres

Postcode

Woonplaats

Uw CV:

Uw motivatie brief:

Hoe bent u op de Quasir website terechtgekomen (verplicht):Dutch Health NetworkSkiprZorgvisieStichting ZorggeschilVKIGVvKNCZ (Netwerk Cliënt-en-Raad Zorg)GoogleQuasir NieuwsbriefAndere wijze


Toestemming (verplicht):

Ja, Ik geef hierbij toestemming aan Quasir om mijn gegevens 12 maanden in portefeuille te nemen en te registreren met het oog op toekomstige vacatures. Uiteraard is op uw sollicitatie het privacyreglement van Quasir van toepassing. Terug te vinden op www.quasir.nl Mocht u eerder uw (open) sollicitatie willen intrekken, dan kunt u hiervoor een mail sturen naar sollicitatie@quasir.nl


Na invulling van het formulier klikt u eenmaal op "Versturen". Daarna even geduld s.v.p. totdat de mededeling verschijnt dat uw sollicitatie formulier is verzonden!

balk e-mail goed