logo
EXPERTISECENTRUM KLACHTEN, CALAMITEITEN EN GESCHILLEN | ACADEMY | ONDERZOEK EN ADVIES

Indienen klacht bij de klachtenfunctionaris


In onderstaande procedurebeschrijving en infographic wordt de routing weergegeven over hoe een klacht door of namens een cliënt in behandeling dient te worden genomen door de onafhankelijk klachtenfunctionaris van Quasir. U kunt hier snel de infographic downloaden.

Downloaden (PDF, Infographic-klachtenbehandelingsproces.pdf)