logo
EXPERTISECENTRUM KLACHTEN, CALAMITEITEN EN GESCHILLEN ZORG EN WELZIJN

Klachtenregeling Klanten Quasir


Hebt u een klacht over de dienstverlening door Quasir BV, Quasir CVP BV of Quasir Academy BV?
Laat het ons direct weten.

Bent u tevreden over onze dienstverlening? Laat het dan vooral anderen weten.

1. Doel van de klachtenregeling

  • Om klachten van klanten / opdrachtgevers / cliënten / studenten naar ieders tevredenheid op te lossen.
  • Om van de klacht te leren en daar waar nodig wijzigingen aan te brengen in de manier van werken van onze professionals en de administratieve procedures van Quasir.

2. Procedure klachtenregeling

  • Hebt u een klacht over Quasir, dan vragen wij u nadrukkelijk deze klacht voor te leggen aan de directie van Quasir. U kunt dit mondeling, telefonisch, schriftelijk of per e-mail (secretariaat@quasir.nl) doen.
  • De klacht wordt binnen 5 werkdagen in behandeling genomen.
  • U krijgt een bevestiging van ontvangst van de klacht, mondeling, schriftelijk of per e-mail.
  • Quasir streeft er naar om de klacht met u binnen 4 weken op te lossen op een voor beide partijen bevredigende wijze.
  • Zo nodig kan een bemiddelingsgesprek plaatsvinden tussen de klager en aangeklaagde professional van Quasir.
  • De directie van Quasir zal indien wenselijk hierbij een professionele onafhankelijke partij inzetten.

U kunt de klachtenregeling van Quasir ook downloaden door HIER te klikken.

Bent u niet tevreden over de manier waarop uw klacht door Quasir is afgehandeld?
U kunt uw klacht hierover schriftelijk indienen of per e-mail sturen naar: ambtelijksecretaris@quasir.nl.

Postadres directie Quasir
Quasir
t.a.v. directie
Postbus 1021
7940 KA Meppel

Postadres Klachtencommissie Quasir
Klachtencommissie Quasir
T.a.v. ambtelijk secretaris
Postbus 1021
7940 KA  Meppel

© Quasir