Klachtencommissies overleg

Voldoe aan uw wettelijke
verplichtingen via onze klachtencommissies

Klachtencommissie Quasir

Deze onafhankelijke klachtencommissie staat open voor alle klachten waarvoor in de wet geen specifieke klachtenregeling is voorgeschreven, alsmede voor klachten op grond van de Jeugdwet.

 

Een cliënt kan terecht bij de Klachtencommissie Quasir indien:

  • Zorgaanbieder/instelling/bedrijf  een overeenkomst heeft met Quasir waarin dit is geregeld.
  • Voor de behandeling van de klacht in de wet geen specifieke andere procedure staat (behoudens Jeugdwet).
  • In de klachtenreling van de zorgaanbieder/instelling/bedrijf staat dat de cliënt een klacht kan indienen bij de Klachtencommissie Quasir.

 

Abonnement

U kunt zich aansluiten bij de Klachtencommissie Quasir via een abonnement.

Klacht indienen bij de Klachtencommissie Quasir

Klachtenprocedure in het kort

De klachtencommissie Quasir voert via schriftelijke hoor en wederhoor een onderzoek uit naar de oorzaak van de klacht. Vervolgens zal de klachtencommissie de klacht gegrond of ongegrond verklaren. Zij kan hierbij aanbevelingen doen ter verbetering bij het bestuur of directie van de zorgverlener/zorgaanbieder. De klachtencommissie kent geen letselschadevergoeding toe en neemt geen letselschadeclaims in behandeling.

Op de behandeling van klachten zijn het Reglement Klachtencommissie Quasir en de Privacyverklaring Quasir van toepassing.

 

Indienen van een klacht

Indien de zorgaanbieder tegen wie de klacht zich richt, is aangesloten bij de Klachtencommissie Quasir, dan kunnen de cliënten van de zorgaanbieder zich met hun klachten rechtstreeks wenden tot de Klachtencommissie Quasir:


Klachtencommissie Quasir

t.a.v. de ambtelijk secretaris, mevrouw Karin Haagsma
Postbus 1021
7940 KA  Meppel

U kunt het ingevulde formulier ook per e-mail versturen naar: ambtelijksecretaris@quasir.nl

Telefoon: 06-82366772 (mevrouw Karin Haagsma).

Klachtencommissie Wzd/Wvggz

Onvrijwillige zorg en de wet

  • Iedere zorgaanbieder die ‘onvrijwillige zorg’ verleent in de zin van de Wet Zorg en Dwang (Wzd), is op grond van de Wzd verplicht om aangesloten te zijn bij een onafhankelijke Klachtencommissie Wzd.
  • Iedere zorgaanbieder die ‘onvrijwillige zorg’ verleent in de zin van de Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg (Wvggz) is op grond van de Wvggz verplicht om aangesloten te zijn bij een onafhankelijke Klachtencommissie Wvggz.

 

Stichting Klachtencommissie Wzd/Wvggz

Stichting Quasir B.V. heeft hiervoor de stichting Klachtencommissie Wzd/Wvggz opgericht. De stichting houdt een klachtencommissie Wzd/Wvggz in stand. Uit de leden kan, afhankelijk van de aard van de klacht, een klachtencommissie worden geformeerd:

  • een klachtencommissie Wzd
  • een klachtencommissie Wvggz

 

Op de behandeling van klachten is het Reglement  Klachtencommissie Wzd
dan wel het Reglement  Klachtencommissie Wvggz van toepassing.

 

Recente uitspraken Klachtencommissie Wzd/Wvggz

Bekijk alle uitspraken sinds 2021 door de Klachtencommissie Wzd/Wvggz.

 

Abonnement

U kunt zich aansluiten bij de Klachtencommissie Wzd/Wvggz via een abonnement.

Klacht indienen bij de Klachtencommissie Wzd/Wvggz

Raad van Deelnemers

De stichting kent een Raad van Deelnemers (RvD), samengesteld uit representatieve organisaties van zorgaanbieders en cliëntenorganisaties. Alleen de RvD gaat over de benoeming van de leden en de reglementen. Dit maakt dat de klachtencommissies onafhankelijk en representatief zijn en in alle opzichten voldoen aan de wettelijke vereisten.

 

Klachten indienen via klachtenformulier

Indien de zorgaanbieder tegen wie de klacht zich richt, is aangesloten bij de door de stichting in stand gehouden Klachtencommissie Wzd/Wvggz, dan kunnen de cliënten van de zorgaanbieder zich met Wzd-klachten of Wvggz-klachten rechtstreeks wenden tot de Klachtencommissie Wzd/Wvggz. U kunt daarvoor gebruik maken van het klachtenformulier Wzd of klachtenformulier Wvggz. Op de behandeling van klachten door de klachtencommissie is de Privacyverklaring Klachtencommissie Wzd/Wvggz van toepassing.

Klik hier voor het klachtenformulier Wzd
Klik hier voor het klachtenformulier Wvggz
Klik hier voor Privacyverklaring Klachtencommissie Wzd/Wvggz

 

Opsturen klachtenformulier

Wanneer uw instelling of solistische zorgaanbieder bij Quasir het abonnement Klachtencommissie Wzd/Wvggz heeft afgesloten, kunt u uw klacht schriftelijk indienen bij:

Klachtencommissie Wzd/Wvggz
T.a.v. de ambtelijk secretaris mevrouw Karin Haagsma
Postbus 1021
7940 KA Meppel

Voor zowel de Klachtencommissie Wzd als de Klachtencommissie Wvggz kunt u het ingevulde formulier ook per e-mail versturen naar: klachtencommissie@quasir.nl

Telefoon: 06 – 82822358 (mevrouw Karin Haagsma).

Quasir Klachtencommissies vergadering

Sluit u aan bij een klachtencommissie
via een abonnement

Inschrijven nieuwsbrief achtegrond

Wij helpen u graag

Wilt u meer weten over de klachtencommissies waar u zich bij kunt aansluiten via Quasir? Vul dan hieronder uw gegevens in. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

© Quasir BV Expertisecentrum klachten, calamiteiten en geschillen Zorg en Welzijn 2021. Alle rechten voorbehouden.