logo
EXPERTISECENTRUM KLACHTEN, CALAMITEITEN EN GESCHILLEN | ACADEMY | ONDERZOEK EN ADVIES

Klachtencommissie Wzd/Wvggz


Onvrijwillige zorg en de wet

  • Iedere zorgaanbieder die “onvrijwillige zorg” verleent in de zin van de Wet Zorg en Dwang (Wzd) is op grond van de Wzd verplicht om aangesloten te zijn bij een onafhankelijke Klachtencommissie Wzd.
  • Iedere zorgaanbieder die “onvrijwillige zorg” verleent in de zin van de Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg (Wvggz) is op grond van de Wvggz verplicht om aangesloten te zijn bij een onafhankelijke Klachtencommissie Wvggz.

 

Stichting Klachtencommissie Wzd/Wvggz

Stichting Quasir B.V. heeft hiervoor de stichting Klachtencommissie Wzd/Wvggz opgericht. De stichting houdt een Klachtencommissie Wzd/Wvggz in stand. Uit de leden kan, afhankelijk van de aard van de klacht, een Klachtencommissie Wzd of een klachtencommissie Wvggz worden geformeerd. Op de behandeling van klachten is het Reglement Klachtencommissie Wzd dan wel het Reglement Klachtencommissie Wvggz van toepassing.

Reglement  Klachtencommissie Wzd
Reglement  Klachtencommissie Wvggz

 

Raad van Deelnemers

De stichting kent een Raad van Deelnemers (RvD), samengesteld uit representatieve organisaties van zorgaanbieders en cliëntenorganisaties. Alleen de RvD gaat over de benoeming van de leden en de reglementen. Dit maakt dat de klachtencommissies onafhankelijk en representatief zijn en in alle opzichten voldoen aan de wettelijke vereisten.

 

Klachten indienen via klachtenformulier

Indien de zorgaanbieder tegen wie de klacht zich richt, is aangesloten bij de door de stichting in stand gehouden Klachtencommissie Wzd/Wvggz, dan kunnen de cliënten van de zorgaanbieder zich met Wzd-klachten of Wvggz-klachten rechtstreeks wenden tot de Klachtencommissie Wzd/Wvggz. U kunt daarvoor gebruik maken van het klachtenformulier Wzd of klachtenformulier Wvggz. Op de behandeling van klachten door de klachtencommissie is de Privacyverklaring Klachtencommissie Wzd/Wvggz van toepassing.

Klik hier voor het klachtenformulier Wzd
Klik hier voor het klachtenformulier Wvggz
Klik hier voor Privacyverklaring Klachtencommissie Wzd/Wvggz

 

Opsturen klachtenformulier

Het door u ingevulde formulier kunt u (voor beide klachtencommissies) richten aan:

Klachtencommissie Wzd/Wvggz
T.a.v. de ambtelijk secretaris mevrouw N. Heilhof
Postbus 1021
7940 KA Meppel

Ook kunt u het ingevulde formulier (voor beide klachtencommissies) per e-mail versturen naar: klachtencommissie@quasir.nl

 

Vragen?

Voor meer informatie over onze Klachtencommissie Wzd/Wvggz kunt u contact met ons opnemen via info@quasir.nl of via onze website.

Postbus 1021, 7940 KA Meppel • 085-587 4012
www.quasir.nlinfo@quasir.nl • KvK: 01125783

Nannet Heilhof, ambtelijk secretaris Klachtencommissie Wzd/Wvvgz tel. 085-587 4012 – u wordt dan via dit nummer doorverwezen naar mevrouw Nannet Heilhof