logo
EXPERTISECENTRUM KLACHTEN, CALAMITEITEN EN GESCHILLEN | ACADEMY | ONDERZOEK EN ADVIES

Klacht voorleggen aan de klachtencommissie


U wilt een klacht over een zorgaanbieder voorleggen aan de Klachtencommissie Wzd/Wvggz of Klachtencommissie Quasir

Randvoorwaarde hierbij is dat uw zorgaanbieder hiervoor via Quasir een abonnement heeft afgesloten.

Klachtencommissie Wzd/Wvggz

Wanneer uw instelling of solistische zorgaanbieder bij Quasir het abonnement “Aansluiting klachtencommissie Wzd/Wvggz” heeft afgesloten kunt u uw klacht schriftelijk indienen bij:
– e-mail: klachtencommissie@quasir.nl t.a.v. ambtelijk secretaris Klachtencommissie Wzd/Wvggz mevrouw Karin Haagsma
– telefoon: mobiel  06 828 22 358 mevrouw Karin Haagsma
– post: Klachtencommissie Wzd/Wvggz, t.a.v. ambtelijk secretaris mevrouw K. Haagsma, Wisselweg 33, 1314 CB Almere

Klachtencommissie Quasir

Wanneer uw instelling of solistische zorgaanbieder bij Quasir het abonnement “Aansluiting klachtencommissie Quasir” heeft afgesloten kunt u uw klacht schriftelijk indienen bij:
– e-mail: ambtelijksecretaris@quasir.nl mevrouw Karin Haagsma
– telefoon: mobiel  06-823  66 772 mevrouw Karin Haagsma
– post: Klachtencommissie Quasir, t.a.v. ambtelijk secretaris Klachtencommissie Quasir, t.a.v.mevrouw Karin Haagsma, Postbus 1021, 7940 KA  Meppel.