logo
EXPERTISECENTRUM KLACHTEN, CALAMITEITEN EN GESCHILLEN ZORG EN WELZIJN

Klacht voorleggen aan Quasir Klachtencommissie


U wilt een klacht voorleggen aan de onafhankelijke klachtencommissie van Quasir:

Wanneer uw instelling is aangesloten bij de klachtencommissie van Quasir kunt u uw klacht schriftelijk indienen bij:
– post: Quasir Klachtencommissie (Bopz/Wzd), t.a.v. ambtelijk secretaris, Postbus 1021, 7940 KA  Meppel.
– e-mail: ambtelijksecretaris@quasir.nl t.a.v. ambtelijk secretaris Quasir Klachtencommissie (Bopz/Wzd)

Onafhankelijke klachtencommissie
De Quasir Klachtencommissie (Bopz/Wzd) heeft een onafhankelijk voorzitter en ambtelijk secretaris.

De overige commissieleden bezitten kennis en kunde ten aanzien van de verschillende zorgsectoren. Mocht een klacht, specifieke kennis vereisen, zal een deskundige geconsulteerd worden.