logo
EXPERTISECENTRUM KLACHTEN, CALAMITEITEN EN GESCHILLEN | ACADEMY | ONDERZOEK EN ADVIES

Klacht voorleggen aan de klachtencommissie


U wilt een klacht over een zorgaanbieder voorleggen aan de Klachtencommissie Wzd/Wvggz of Klachtencommissie Quasir

Randvoorwaarde hierbij is dat uw zorgaanbieder hiervoor via Quasir een abonnement heeft afgesloten.

Klachtencommissie Wzd/Wvggz

Wanneer uw instelling of solistische zorgaanbieder bij Quasir het abonnement “Aansluiting klachtencommissie Wzd/Wvggz” heeft afgesloten kunt u uw klacht schriftelijk indienen bij:
– e-mail: klachtencommissie@quasir.nl t.a.v. ambtelijk secretaris Klachtencommissie Wzd/Wvggz
– telefoon: 06 – 82 82 23 58
– post: Klachtencommissie Wzd/Wvggz, t.a.v. ambtelijk secretaris Klachtencommissie Wzd/Wvggz, Postbus 1021, 7940 KA  Meppel.

Klachtencommissie Quasir

Wanneer uw instelling of solistische zorgaanbieder bij Quasir het abonnement “Aansluiting klachtencommissie Quasir” heeft afgesloten kunt u uw klacht schriftelijk indienen bij:
– e-mail: ambtelijksecretaris@quasir.nl t.a.v. ambtelijk secretaris Klachtencommissie Quasir
– telefoon: 085-4874012
– post: Klachtencommissie Quasir, t.a.v. ambtelijk secretaris Klachtencommissie Quasir, Postbus 1021, 7940 KA  Meppel.