logo
EXPERTISECENTRUM KLACHTEN, CALAMITEITEN EN GESCHILLEN ZORG EN WELZIJN

Klacht voorleggen aan de klachtencommissie


U wilt een klacht voorleggen aan de onafhankelijke klachtencommissie:

Wanneer uw instelling via Quasir is aangesloten bij de klachtencommissie kunt u uw klacht schriftelijk indienen bij:
– post: Klachtencommissie, t.a.v. ambtelijk secretaris, Postbus 1021, 7940 KA  Meppel.
– e-mail: ambtelijksecretaris@quasir.nl t.a.v. ambtelijk secretaris Klachtencommissie

Onafhankelijke klachtencommissie
De klachtencommissie heeft een onafhankelijk voorzitter en ambtelijk secretaris.

De overige commissieleden bezitten kennis en kunde ten aanzien van de verschillende zorgsectoren.

Mocht een klacht, specifieke kennis vereisen, zal een deskundige geconsulteerd worden.