logo
EXPERTISECENTRUM KLACHTEN, CALAMITEITEN EN GESCHILLEN | ACADEMY | ONDERZOEK EN ADVIES

Verzoek klachtenbemiddeling door de onafhankelijk klachtenfunctionaris van Quasir


Wanneer een instelling of solistische zorgaanbieder, rechtstreeks of via een bij Quasir aangesloten beroepsorganisatie, het abonnement ‘Klachtenfunctionaris op afroep’ heeft afgesloten kan de klager of diens vertegenwoordiger een verzoek tot klachtenbemiddeling schriftelijk of telefonisch aanvragen bij de onafhankelijk klachtenfunctionaris van Quasir via onderstaande contactinformatie:

– e-mail: bemiddeling@quasir.nl, t.a.v. coördinator Klachtenbemiddeling
– telefoon: 085-4874012
– post: Quasir, t.a.v. coördinator Klachtenbemiddeling, Postbus 1021, 7940 KA  Meppel.