logo
EXPERTISECENTRUM KLACHTEN, CALAMITEITEN EN GESCHILLEN ZORG EN WELZIJN

Klachtenbehandeling


Wilt u dat klachten professioneel en onafhankelijk worden behandeld?
Wilt u voldoen aan de wettelijke voorwaarden die aan klachtbehandeling in de wet Wkkgz wordt gesteld?
Wilt u een onafhankelijk calamiteitenonderzoek laten uitvoeren
Wilt u een opleiding of training voor uw klachtenfunctionarissen, calamiteitenonderzoekers en/of zorgmedewerkers

Kies dan voor:
– een bij uw organisatie gedetacheerde klachtenfunctionaris of
– een abonnement op de klachtenfunctionaris op afroep
– een abonnement op een onafhankelijk voorzitter calamiteitencommissie op afroep
– een abonnement op aansluiting bij de geschilleninstantie voor zorg en welzijn
– het opleidingsaanbod van de Quasir Academy
– een quick scan over uw klachtenmanagement

U kunt hier snel de infographic met  de door de Wkkgz verplicht gestelde klachtenbehandelingsprocedure voor zorgaanbieders downloaden.

Met Quasir werkt u aan een ‘klant- en klachtvriendelijke’ zorgomgeving.

U kunt bij Quasir snel een abonnement ‘Klachtenfunctionaris op afroep’ afsluiten. Zo bent u verzekerd van professionele klachtbehandeling die voldoet aan de huidige en toekomstige wetgeving. Indien iemand een klacht indient jegens uw organisatie of werknemers, zal een ervaren klachtenfunctionaris van Quasir op korte termijn de klacht bemiddelen, afhandelen en registreren. Hier kunt u de brochure downloaden.

Praktische informatie over hoe u een verzoek tot klachtbemiddeling kunt indienen, mits u hiervoor een abonnement heeft afgesloten bij Quasir, kunt u hier vinden.

Preventie van klachten
Hoe eerder onvrede wordt gesignaleerd, des te gemakkelijker is het een oplossing te vinden. Onze stelling is dan ook: Elke zorgmedewerker dient signalen serieus te nemen en klachten bespreekbaar te maken. Quasir geeft desgewenst coaching en training aan teamleiders en zorgverleners om deze doelstellingen te realiseren.

Quasir verzorgt verder voor uw organisatie:
werving, selectie, opleiding en detachering
advies over het totale klachtenmanagement van zorginstellingen
ondersteuning en advies bij veranderen van klachtenregistratiesysteem
geaccrediteerde beroepsopleiding klachtenfunctionaris zorgsector
opleiding tot herstelcoach in nauwe samenwerking met Het ExpertiseBureau
deskundigheidsbevordering voor klachtenfunctionarissen met korting voor VKIG-leden
opleiding en training in klachtopvang voor zorgpersoneel
opleiding en training voor leden van de Vereniging voor Klachtrecht (VvK)
masterclass klachtenmanagement voor RvB en MT
voorlichting over de WKKGZ, wat de nieuwe wet voor u gaat betekenen

Klagers wiens klachten goed behandeld zijn, zijn doorgaans de meest tevreden cliënten en worden zelfs ambassadeur van uw organisatie! En er kan altijd iets misgaan en dat is vervelend, maar vervolgens gaat het er om wat je ermee doet!

Wilt u weten wat  de invoering van de Wet Klachten, Kwaliteit en Geschillen Zorg (WKKGZ) voor uw organisatie en uw medewerkers betekent?

Quasir verzorgt graag voor uw instelling de workshop “Wkkgz – de gevolgen en de kansen” met de volgende onderwerpen:

  • hoe richt je professioneel en voor ieder zinvol en nuttig klachtenmanagement in;
  • wat moet anders geformaliseerd worden?
  • welke kansen biedt dit aan cliënten/patiënten;
  • welke kansen biedt dit aan instellingen;
  • de rol van de onafhankelijke klachtenfunctionaris;
  • praktische gevolgen.

Brochures en telefonisch advies
U kunt hier de brochure downloaden over de adviesdiensten van Quasir op het gebied van klachtenmanagement. Voor de brochure over het onafhankelijk calamiteitenonderzoek kunt u hier terecht.

Onze adviseurs kunnen u in een persoonlijk onderhoud informeren over de adviesmogelijkheden van Quasir.

Voor een lokale workshop, voorlichtingssessie of adviesgesprek voor u zelf of uw klachtenfunctionarissen kunt zich aanmelden via onderstaand aanmeldingsformulier.


Aanvraag telefonisch adviesgesprek

Waarin bent u geïnteresseerd?

Uw persoonlijke gegevens:

Achternaam (verplicht)

Voornaam

E-mail adres (verplicht)

Telefoon (verplicht)

Functie

Organisatie

Adres

Postcode

Woonplaats

Gegevens organisatie:

Organisatie / afdeling

Postadres

Postcode

Plaats

Lid van:VKIG (Vereniging van Klachtenfunctionarissen In de Gezondheidszorg)VvK (Vereniging voor Klachtrecht)

Hoe bent u op de Quasir website terechtgekomen (verplicht):Dutch Health NetworkSkiprZorgvisieAD VisieStichting ZorggeschilDe Bureaus - Het HerstelcoachBureauVKIGVvKNCZZorgthuisnlGoogleQuasir NieuwsbriefStudent Quasir AcademyMedewerker QuasirAndere wijze

Ja, Ik geef hierbij mijn contactinformatie aan Quasir zodat u met mij kunt communiceren over mijn vraag, aanmelding of verzoek om telefonisch advies over de opleidingen, trainingen of abonnementsdiensten van Quasir. Uiteraard is hierop het privacyreglement van Quasir van toepassing.

Na invulling van het formulier klikt u eenmaal op "Versturen". Daarna even geduld s.v.p. totdat de mededeling verschijnt dat het formulier is verzonden!

Nieuwsbrief
Abonneer u op onze nieuwsbrief . Hier kunt u de laatste nieuwsbrieven bekijken.

Meer informatie
Wilt u meer informatie over de mogelijkheden van Quasir? Neem dan contact met ons op.