logo
EXPERTISECENTRUM KLACHTEN, CALAMITEITEN EN GESCHILLEN | ACADEMY | ONDERZOEK EN ADVIES

Wkkgz


De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) is de voortzetting van het in juni 2010 ingediende wetsvoorstel Wet cliëntenrechten zorg (Wcz). De naamswijziging alsmede de inhoudelijke wijzigingen van het oorspronkelijke wetsvoorstel zijn geregeld in de derde nota van wijziging Wcz. Ten gevolge van de derde nota van wijziging heeft het wetsvoorstel Wkkgz slechts betrekking op de onderdelen kwaliteit, klachten en geschillen. In de derde nota van wijziging zijn die onderdelen van het oorspronkelijke wetsvoorstel Wcz die betrekking hebben op goed bestuur, medezeggenschap, de ‘Wgbo-bepalingen’ en de Wet toelating zorginstellingen uit het voorstel geschrapt. Deze onderwerpen zullen op een later tijdstip worden opgenomen in afzonderlijke wetsvoorstellen. De Wkkgz is op  6 oktober 2015 door de Eerste Kamer aangenomen.

Overzicht nieuwe verplichtingen Wkkgz          
Klik hier voor het overzicht met nieuwe verplichtingen vanwege de inwerkingtreding van de Wkkgz opgesteld door het Ministerie van VWS.

Klik hier voor het overzicht met de regelgeving waar de aanbieders van Zvw- en Wlz-zorg aan moeten voldoen vanwege de inwerkingtreding van de Wkkgz opgesteld door het Ministerie van VWS.

Klik hier voor de handreiking voor ZZP-ers vanwege de inwerkingtreding van de Wkkgz opgesteld door het Ministerie van VWS.

De belangrijkste veranderingen in de wet zijn dat een onafhankelijk opererende klachtenfunctionaris verplicht wordt voor zorgaanbieders en dat een klachtencommissie niet meer verplicht is.

Deze patiëntenwet is een grote stap in de verbetering van de verhouding tussen zorgaanbieder en patiënt. De wet waarborgt dat patiënten kunnen vertrouwen op goede zorg en een goede, snelle en laagdrempelige afhandeling van klachten en geschillen. De wet vervangt twee wetten op dit gebied: de Kwaliteitswet zorginstellingen en de Wet klachtrecht cliënten zorgsector.

Klik hier voor het in Staatsblad 447 van het Koninkrijk der Nederlanden vastgelegde besluit.

Klik hier voor de regeling van de Minister van VWS met de bepalingen ter uitvoering van artikel 18 geschilleninstanties.

Belangrijkste punten uit de Wkkgz

 • De patiënt heeft recht op informatie over onder meer de prestaties van zorgaanbieders, zodat hij een goede keuze kan maken tussen zorgaanbieders ( bijvoorbeeld over hoe vaak een arts een bepaalde operatie heeft gedaan);
 • Medische missers en fouten moeten verplicht aan de patiënt of cliënt gemeld worden en opgenomen in het medisch dossier;
 • Zorgaanbieders worden verplicht de referenties te checken van nieuwe zorgverleners die bij hen in dienst komen;
 • Zorgverleners krijgen een veilige omgeving om incidenten te melden en te evalueren;
 • Ontslag wegens ernstig disfunctioneren van een zorgverlener moet worden gemeld bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ);
 • Klachten worden transparant en informeel afgehandeld met behulp van een klachtenfunctionaris;
 • Zorgaanbieders moeten binnen 6 weken een beslissing nemen over een klacht;
 • Er komt een onafhankelijke geschilleninstantie die bindende uitspraken doet en schadevergoeding kan toekennen.

Eenduidige klachtenprocedure zorg

Klachtbehandeling krijgt een gezicht: een klachtenfunctionaris waar een patiënt of cliënt kan binnenlopen, die kan bellen of mailen. De klachtenfunctionaris helpt mensen verder en probeert klachten snel tot acceptabele oplossingen te brengen. De praktijk wijst uit dat een goed gesprek tussen de patiënt en de zorgverlener of bemiddeling het beste werkt. Als de patiënt en de zorgaanbieder er onderling niet uitkomen, krijgt de patiënt de mogelijkheid om zijn klacht in tweede instantie aan een onafhankelijke geschilleninstantie voor te leggen die een bindende uitspraak doet. De patiënt krijgt hiermee een extra keuzemogelijkheid aangereikt, naast de gang naar de burgerlijke rechter.

Bijna alle vormen van zorg vallen onder de Wkkgz . Naast de reguliere zorg, zoals huisartsenzorg, fysiotherapie, ziekenhuiszorg en ouderenzorg, geldt de wet ook voor de aanbieders van bijvoorbeeld cosmetische behandelingen of alternatieve zorg. Daarmee is deze groep van ruim 40.000 zorgaanbieders voor het eerst onder een wettelijk kwaliteits- en klachtenregime gebracht. Hierdoor krijgt de inspectie de mogelijkheid beter toezicht te houden op deze sectoren en in te grijpen bij misstanden.

Wetteksten Wkkgz

Brochures Wkkgz

Wilt u weten wat  de invoering van de Wet Klachten, Kwaliteit en Geschillen Zorg (Wkkgz) voor uw organisatie en uw medewerkers betekent?

Wilt u inzicht over de gevolgen en kansen die de wet voor uw instelling en cliënten biedt of maatwerkadvies, neem dan contact met ons op.

Quasir verzorgt graag voor uw instelling de workshop “Wkkgz – de gevolgen en de kansen” met de volgende onderwerpen:

 • hoe richt je professioneel en voor ieder zinvol en nuttig klachtenmanagement in;
 • wat moet anders geformaliseerd worden?
 • welke kansen biedt dit aan cliënten/patiënten;
 • welke kansen biedt dit aan instellingen;
 • de rol van de onafhankelijke klachtenfunctionaris;
 • praktische gevolgen.

Daarnaast kunnen onze adviseurs u in een persoonlijk onderhoud informeren.

Voor een lokale workshop of voorlichtingssessie voor u zelf of uw klachtenfunctionarissen kunt zich aanmelden via onderstaand aanmeldingsformulier.


  Aanvraag telefonisch adviesgesprek


  Waarin bent u geïnteresseerd?

  Uw persoonlijke gegevens (verplicht):

  Achternaam

  Voornaam

  E-mail adres

  Telefoon

  Adres

  Postcode

  Woonplaats

  Beroepsachtergrond:

  Functie

  Werkzaam bij organisatie

  Lid van:VKIG (Vereniging van Klachtenfunctionarissen In de Gezondheidszorg)VvK (Vereniging voor Klachtrecht)

  Hoe bent u op de Quasir website terechtgekomen (verplicht):

  Dutch Health NetworkSkiprZorgvisieStichting ZorggeschilVKIGVvKNCZ (Netwerk Cliënt-en-Raad Zorg)ZorgthuisnlGoogleQuasir NieuwsbriefStudent Quasir AcademyMedewerker QuasirAndere wijze


  Toestemming (verplicht):

  Ja, Ik geef hierbij mijn contactinformatie aan Quasir zodat u met mij kunt communiceren over mijn vraag, aanmelding of verzoek om telefonisch advies over de opleidingen, trainingen of abonnementsdiensten van Quasir. Uiteraard is hierop het privacyreglement van Quasir van toepassing.


  Na invulling van het formulier klikt u eenmaal op "Versturen". Daarna even geduld s.v.p. totdat de mededeling verschijnt dat het formulier is verzonden!

  Meer informatie
  Wilt u meer informatie over de mogelijkheden van Quasir? Neem dan contact met ons op.