logo
EXPERTISECENTRUM KLACHTEN, CALAMITEITEN EN GESCHILLEN | ACADEMY | ONDERZOEK EN ADVIES

Een calamiteit met geweld, wat dan. Volg 21 mei training “Calamiteitenonderzoek en geweld in de zorgrelatie“ van Quasir

Mirjam Steenbrugge, coördinator calamiteitenonderzoek Quasir, voorzitter calamiteitencommissie, klachtenfunctionaris, adviseur en trainer Quasir BV

 

Bent u voldoende toegerust als calamiteitenonderzoeker als er sprake is geweest van een ernstig incident met geweld in de zorgrelatie.

Volg 21 mei de 1-daagse training Calamiteitenonderzoek en geweld in de zorgrelatie van de Quasir Academy.

Doel van de training:
Komt u weleens in aanraking met een calamiteit die te maken heeft met (vermeend) geweld in de zorgrelatie van een medewerker jegens een cliënt of tussen cliënten?

Het doel van deze training is het inzicht krijgen in en oefenen met vaardigheden om in een calamiteitenonderzoek adequaat om te kunnen gaan met een dergelijke situatie.

Een dergelijke calamiteit vraagt namelijk deels een andere manier van handelen van de organisatie en de calamiteitenonderzoeker.

Enkele voorbeelden:

 • De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) hanteert een aanvullende vragenlijst;
 • De onderzoeksvraagstelling is anders;
 • Soms heeft u te maken met justitie of het tuchtcollege.

Voor wie? 
Deze training is voor mensen die betrokken zijn bij calamiteitenonderzoek en daarbij te maken (kunnen) krijgen met geweld in de zorgrelatie zoals bijvoorbeeld calamiteitenonderzoekers, managers, verpleegkundigen, kwaliteitsfunctionarissen, Adviseurs kwaliteit en veiligheid.

Wat komt er in de training aan bod? 
De specifieke aanpak die nodig is in een situatie waarbij een verdenking of sprake is van geweld in de zorgrelatie. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 • Specifieke aanpak: noodzaak van het werken in tweetallen (buddy werk);
 • De specifieke onderzoeksvraagstelling;
 • Welke competenties en vaardigheden heeft u nodig als calamiteitenonderzoeker?
 • Belangen van werkgever versus cliënt en de belangen van de organisatie versus medewerker. Wat is in het belang van het onderzoek en wat is in het belang van de relatie?
 • Getroffen maatregelen tegen de medewerker (ontslag per direct, op non actief stellen) en smaad.
 • Op zoek naar verbeteringen in kwaliteit van zorgverlening.
 • Hoe implementeert u gedragscodes in een cyclisch proces?
 • Normen en waarden in de praktijk van de zorgverlener: wat is grensoverschrijdend?
 • Trauma na geweld in de zorgrelatie.
 • De rol van de calamiteitenonderzoeker en organisatie in een tuchtrechtelijke proces.
 • Nazorgtraject naar organisatie, vermeende pleger, cliënt – familie – nabestaande (interne proces doet de organisatie zelf).
 • Collegiaal contact:
  • Buddy zijn in deze trajecten
  • Collegiale consultatie – wat doet u als u in een pittige situatie zit/hebt gezeten? Zorg voor uzelf.

In de middag wordt er gewerkt met een acteur en er is ruimte voor eigen casuïstiek.

Na de training?
Heeft u zicht op het gehele proces als u te maken krijgt met calamiteitenonderzoek en geweld in de zorgrelatie. U bent u bewust van de knelpunten en valkuilen in het proces van onderzoek en de noodzaak om daarin zorg voor uw eigen rol te hebben (buddy werk, collegiale consultatie).

Locatie en trainers
De trainingen met open inschrijving worden in Almere gegeven door professionele trainers van Quasir. 

Bij alle opleidingen, trainingen, masterclasses en workshops wordt door Quasir intensief gebruik gemaakt van reeds ervaren klachtenbemiddelaars, consultants en de ervaringsdeskundige trainers van de Quasir Academy zelf.

Tarief:
Normaal tarief  € 525,- (excl. BTW)
Korting voor leden VKIG en VvK: 10%

Deze training kan ook voor uw organisatie als in-company training worden georganiseerd. Neem voor een passende offerte telefonisch contact op met Quasir.

Aanmelden voor een training of telefonisch opleidingsadvies van de Quasir Academy:
Gebruik onderstaand aanmeldingsformulier op de website van Quasir of bel vandaag nog naar 0561-618711. Hier kunt u ook uw interesse aangeven voor een kosteloos en persoonlijk telefonisch opleidingsadvies of voor nadere informatie of een offerte voor een in-company training of groepstraining van Quasir.


Aanmelding training, aanvraag telefonisch advies of aanvraag informatie over incompany trainingen, masterclasses of workshops


Mogelijke keuzes:

Uw persoonlijke gegevens (verplicht):

Achternaam

Voornaam

E-mail adres

Telefoon

Adres

Postcode

Woonplaats

Beroepsachtergrond:

Functie

Werkzaam bij organisatie

Lid van:VKIG (Vereniging van Klachtenfunctionarissen In de Gezondheidszorg)VvK (Vereniging voor Klachtrecht)

Factuurgegevens:

Naam

Adres

Postcode

Woonplaats

Hoe bent u op de Quasir website terechtgekomen (verplicht):

Dutch Health NetworkSkiprZorgvisieStichting ZorggeschilVKIGVvKNCZ (Netwerk Cliënt-en-Raad Zorg)ZorgthuisnlGoogleQuasir NieuwsbriefStudent Quasir AcademyMedewerker QuasirAndere wijze


Betalings- en annuleringsvoorwaarden (verplicht):

Ik ga voor deze aanmelding akkoord met de betalings- en annuleringsvoorwaarden van Quasir

Toestemming (verplicht):

Ja, Ik geef hierbij mijn contactinformatie aan Quasir zodat u met mij kunt communiceren over mijn vraag, aanmelding of verzoek om telefonisch advies over de opleidingen, trainingen of abonnementsdiensten van Quasir. Uiteraard is hierop het privacyreglement van Quasir van toepassing.


Na invulling van het formulier klikt u eenmaal op "Versturen". Daarna even geduld s.v.p. totdat de mededeling verschijnt dat het formulier is verzonden!

Meer informatie:
Wilt u informatie over de overige mogelijkheden van Quasir? Neem dan telefonisch contact met ons op.