logo
EXPERTISECENTRUM KLACHTEN, CALAMITEITEN EN GESCHILLEN | ACADEMY | ONDERZOEK EN ADVIES

Cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang


De Wet zorg en dwang en de cliëntenvertrouwenspersoon

Indien iemand volgens de Wet zorg en dwang (Wzd) onvrijwillige zorg ontvangt, bestaat er vanaf 1 januari 2020 het recht om als cliënt desgewenst ondersteuning te krijgen van een cliëntenvertrouwenspersoon Wzd.

Quasir is door de Zorgkantoren aangesteld om cliëntenvertrouwenspersonen Wet zorg en dwang (CVP Wzd) beschikbaar te stellen in de provincies Friesland, Groningen, Drenthe.

De cliëntenvertrouwenspersoon van Quasir kan als onafhankelijk vertrouwenspersoon de cliënt ondersteunen bij het omgaan met onvrede over de kwaliteit van de geboden onvrijwillige zorg, de opname of het verblijf. De CVP bezoekt verder met enige regelmaat alle provinciale instellingen waar cliënten met een verstandelijke beperking en met een psychogeriatrische aandoening verblijven en signaleert zo nodig aldaar of de cliëntenrechten en kwaliteit van onvrijwillige zorg in zijn/haar ogen onvoldoende gewaarborgd worden. Waar nodig wordt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en het Zorgkantoor geïnformeerd.

Een cliëntenvertrouwenspersoon Wzd kan veel doen voor de cliënt zoals:

 • goed luisteren
 • informatie geven
 • helpen bij klachten
 • helpen bij problemen
 • helpen bij het bedenken van een oplossing

Bij welke problemen kan de cliëntenvertrouwenspersoon bijvoorbeeld ondersteuning bieden:

 • klachten over woon- en leefomstandigheden;
 • klachten over de kwaliteit van de geboden onvrijwillige zorg;
 • problemen met de begeleiding.

Meer informatie

HIER kunt u de algemene flyer bekijken om als cliënt of wettelijk vertegenwoordiger desgewenst ondersteuning te krijgen van de cliëntenvertrouwenspersoon Wzd.
HIER kunt u de flyer bekijken voor als u in een instelling verblijft voor psychogeriatische aandoeningen en een beroep wilt doen op de cliëntenvertrouwenspersoon Wzd.

Bij Quasir kunt terecht voor ondersteuning door een cliëntenvertrouwenspersoon in Noord Nederland

Quasir is een van de vier organisaties die door de Zorgkantoren in Nederland vanaf 1 januari 2020 is aangesteld waarop cliënten die volgens de Wet zorg en dwang onvrijwillige zorg ontvangen gratis beroep kunnen doen op de ondersteuning door een regionale cliëntenvertrouwenspersoon Wzd.

Cliënten of hun vertegenwoordigers kunnen voor de volgende provincies bij Quasir terecht:

 • Friesland
 • Groningen
 • Drenthe

Quasir heeft met alle zorgaanbieders uit deze provincies die onvrijwillige zorg leveren contact voor nadere afspraken en om voorlichting te geven over de werkwijze van de cliëntenvertrouwenspersonen Wzd.

Contactgegevens van het team CVP Wzd

Telefoon: 085-4874012
E-mail: cvp@quasir.nl
Website: www.quasir.nl