logo
EXPERTISECENTRUM KLACHTEN, CALAMITEITEN EN GESCHILLEN | ACADEMY | ONDERZOEK EN ADVIES

Masterclasses en trainingen voor organisaties


Omgaan met klagende patiënten of cliënten is voor medewerkers in zorg- en welzijnsinstellingen dagelijkse realiteit. Meestal gaat dit goed; soms echter lopen medewerkers (of hun leidinggevenden) tegen de grenzen van hun eigen kunnen aan. De vraag naar training en ondersteuning op dit vlak bereikt Quasir dan ook regelmatig.

Cursussen, training en ondersteuning van het personeel van onze opdrachtgevers is altijd maatwerk. Wilt u een training of een train de trainer voor leidinggevenden? In overleg met u kan Quasir een op maat gesneden training voor u ontwikkelen en verzorgen. Op uw locatie, aansluitend bij uw organisatiecultuur en op een voor de medewerkers aansprekende manier.

Masterclass klachtenmanagement voor de Raad van Bestuur of het Managementteam
Voor Raden van Bestuur of MT´s kan Quasir een presentatie of workshop geven, waarin u inzicht krijgt in wat professioneel klachtenmanagement uw organisatie kan opleveren. Kijk hier voor meer informatie over deze masterclass.

Voorlichting over veranderingen door invoering van de wet Wkkgz
De Wet Klachten, Kwaliteit en Geschillen Zorg is inmiddels van kracht. De overheid streeft een onafhankelijke en transparante klachtenbehandeling voor cliënten na. Zo is onder andere het aanstellen van een klachtenfunctionaris en aansluiting bij een onafhankelijke geschillencommissie verplicht gesteld.

Quasir verzorgt graag voor uw instelling de workshop “Wkkgz – de gevolgen en de kansen” met de volgende onderwerpen:

 • hoe richt je professioneel en voor ieder zinvol en nuttig klachtenmanagement in;
 • wat moet anders geformaliseerd worden?
 • welke kansen biedt dit aan cliënten/patiënten;
 • welke kansen biedt dit aan instellingen;
 • de rol van de onafhankelijke klachtenfunctionaris;
 • praktische gevolgen.

Daarnaast kunnen onze adviseurs u in een persoonlijk onderhoud informeren.

 

Welke masterclasses kan Quasir u op korte termijn aanbieden:
Elke medewerker is een klachtenbehandelaar
Masterclass klachtmanagement voor RvB of MT
Voorlichtingssessie over de Wkkgz
Training Klachtencommissie

Feedback aan artsen en artsen in opleiding
Wilt u feedback op uw manier van gesprekken voeren met patiënten of cliënten? Wilt u oefenen met lastige gesprekken voeren of leren omgaan met lastige patiënten / cliënten? Bel ons voor meer informatie over de mogelijkheden. Wilt u meer weten over de mogelijkheden? Laat het ons weten!

Kies voor Quasir
Bij de opleidingen, trainingen, masterclasses en workshops wordt door Quasir intensief gebruik gemaakt van reeds ervaren klachtenbemiddelaars, consultants en de ervaringsdeskundige trainers van de Quasir Academy zelf.

Met Quasir werkt u aan een ‘klant- en klachtvriendelijke’ zorgomgeving.

Quasir verzorgt verder voor uw organisatie:
werving, selectie, opleiding en detachering
abonnement klachtenfunctionaris op afroep
advies over het totale klachtenmanagement van zorginstellingen
ondersteuning en advies bij veranderen van klachtenregistratiesysteem
geaccrediteerde beroepsopleiding klachtenfunctionaris zorgsector
opleiding tot herstelcoach in nauwe samenwerking met De Bureaus
deskundigheidsbevordering voor klachtenfunctionarissen met korting voor VKIG-leden
opleiding en training in klachtopvang voor zorgpersoneel
opleiding en training voor leden van de Vereniging voor Klachtrecht (VvK)
masterclass klachtenmanagement voor RvB en MT
voorlichting over de WKKGZ, wat de nieuwe wet voor u gaat betekenen

Klagers wiens klachten goed behandeld zijn, zijn doorgaans de meest tevreden cliënten en worden zelfs ambassadeur van uw organisatie! En er kan altijd iets misgaan en dat is vervelend, maar vervolgens gaat het er om wat je ermee doet!

Aanmelding of verzoek om informatie
Voor een lokale workshop, voorlichtingssessie of adviesgesprek voor u zelf of uw klachtenfunctionarissen kunt zich aanmelden via onderstaand aanmeldingsformulier.


  Aanvraag telefonisch adviesgesprek


  Waarin bent u geïnteresseerd?

  Uw persoonlijke gegevens (verplicht):

  Achternaam

  Voornaam

  E-mail adres

  Telefoon

  Adres

  Postcode

  Woonplaats

  Beroepsachtergrond:

  Functie

  Werkzaam bij organisatie

  Lid van:VKIG (Vereniging van Klachtenfunctionarissen In de Gezondheidszorg)VvK (Vereniging voor Klachtrecht)

  Hoe bent u op de Quasir website terechtgekomen (verplicht):

  Dutch Health NetworkSkiprZorgvisieStichting ZorggeschilVKIGVvKNCZ (Netwerk Cliënt-en-Raad Zorg)ZorgthuisnlGoogleQuasir NieuwsbriefStudent Quasir AcademyMedewerker QuasirAndere wijze


  Toestemming (verplicht):

  Ja, Ik geef hierbij mijn contactinformatie aan Quasir zodat u met mij kunt communiceren over mijn vraag, aanmelding of verzoek om telefonisch advies over de opleidingen, trainingen of abonnementsdiensten van Quasir. Uiteraard is hierop het privacyreglement van Quasir van toepassing.


  Na invulling van het formulier klikt u eenmaal op "Versturen". Daarna even geduld s.v.p. totdat de mededeling verschijnt dat het formulier is verzonden!

  Nieuwsbrief
  Abonneer u op onze nieuwsbrief. Hier kunt u de laatste nieuwsbrieven bekijken.

  Meer informatie:
  Wilt u meer informatie over de mogelijkheden van Quasir? Neem dan contact met ons op.