logo
EXPERTISECENTRUM KLACHTEN, CALAMITEITEN EN GESCHILLEN | ACADEMY | ONDERZOEK EN ADVIES

Opleiding tot herstelcoach


Herstelcoach …. iets voor u?

Mensen die iets traumatisch meemaken willen vaak maar één ding: het zo snel mogelijk achter zich laten en de draad van het gewone leven weer oppakken. Logisch.

De praktijk leert dat dit vaak langer duurt dan goed is; ingewikkelde letselschadetrajecten, bureaucratie en een trage afwikkeling van de schaderegeling dragen niet bij aan een spoedig herstel.

Waarom wachten als iedereen verder wil? Begeleiding door een herstelcoach kan hier de oplossing zijn. Bij herstelcoaching staat de cliënt centraal. Hij of zij weet zelf namelijk het beste wat er nodig is te herstellen.

De herstelcoach ondersteunt de cliënt bij maken van zijn eigen herstelplan. De cliënt bepaalt zijn eigen route en zal zich daardoor volledig inzetten voor zijn weg terug naar de maatschappij.

Whitepage
Download hier de whitepage van Quasir over het nut van de herstelcoach als hulp bij herstel na trauma. Herstelcoaching zal in het belang van de patiënt ook in de zorg belangrijker gaan worden als vorm van nazorg.

Belang herstelcoaching in de praktijk

Om het belang van herstelcoaching te onderstrepen heeft drs. Peter van Steen in het Tijdschrift Letselschade in de Rechtspraktijk het artikel: “Pleidooi voor de inzet van herstelcoaches” gepubliceerd. Dit artikel kunt u hier downloaden. In het hetzelfde tijdschrift hebben Francie Peters en Ellen van den Berg-Bakker eerder het artikel “Herstelcoaching bij niet-objectiveerbare klachten” gepubliceerd.

Meer informatie over wat een herstelcoach concreet voor cliënten kan betekenen is terug te vinden op www.deherstelcoach.nl.

logo-de-herstelcoach-nieuw

Indien de opleiding tot Herstelcoach succesvol wordt afgesloten dan zijn de PE-punten (permanente educatie) bij de NVVA: 21 punten en het Nivre: 10 punten.

Geef u op voor een introductiebijeenkomst op 17 september 2019 over het vak herstelcoaching en de opleiding tot herstelcoach. Een nieuw beroep waar iedereen beter van wordt. De Quasir Academy rekent voor de introductiebijeenkomst een bescheiden entreeprijs van € 50 (excl. btw).

Neem hiervoor telefonisch contact op met Quasir of gebruik hiervoor het aanmeldingsformulier op de website van Quasir.

Hier kunt u de brochure downloaden.

Deze opleiding past goed in het opleidingenaanbod van Quasir. Net zoals bij onze opleiding tot klachtenfunctionaris staan ook in deze opleiding de competenties onafhankelijkheid en oordeelvrij zijn centraal. Dus helpen om zonder hulp weer verder te gaan. Download hier de beschrijving van het modulair opgezette programma met studiebelasting.

De opleiding tot herstelcoach is door de SNRO geaccrediteerd en geregistreerd als hbo conform geaccrediteerde opleiding.

Hoe herstelcoaching is ervaren door een patiënt is terug te lezen in het artikel Resetten en focus op een nieuwe toekomst van www.stichtingletselschadenews.nl.

Spreekt het u aan? Kies dan voor de opleiding Herstelcoach van de Quasir Academy en de Bureaus.
Bij de opleiding tot herstelcoach wordt door Quasir intensief gebruik gemaakt van reeds ervaren herstelcoaches van de Bureaus en de ervaringsdeskundige trainers van de Quasir Academy zelf. Uniek daarbij is dat voor een goede afweging of de opleiding tot herstelcoach iets voor u is, eerst een introductiebijeenkomst kan worden bijgewoond.

Trainers opleiding tot Herstelcoach

Om een goede afweging te maken of de opleiding tot herstelcoach iets voor u is, adviseren wij u naar de introductiebijeenkomst te komen. Kosten € 50,– exclusief btw.

U kunt zich hiervoor aanmelden of een adviesgesprek aanvragen via onderstaand aanmeldingsformulier op de website van Quasir.

Praktische informatie over de opleiding tot herstelcoach
Door de uitgebreide herstelcoach opleiding te volgen maakt u kennis met alle facetten van het mooie coachingsvak. Uw trainers komen uit de praktijk en zullen veel praktijksituaties met u behandelen en u zult veel oefenen.

Cursusdata:
– Introductiebijeenkomst: 17 september 2019
– Start opleiding tot herstelcoach Leergang HC5: 8 oktober 2019
– Examinatie voor de opleiding tot herstelcoach Leergang HC5: 4 maart 2020

Module
1. Herstelcoach – visie of product?
2. Letselschade
3. Stijlflexibiliteit
4. Competenties herstelcoach
5. Coachingstechnieken
6. Psychosociale basiskennis
7. Rapporteren en communiceren plan van aanpak

Examinatie:
Diploma-uitreiking:

Leergang HC5
1. 8 oktober 2019
2. 29 oktober 2019
3. 14 november 2019
4. 25 november 2019
5. 26 november 2019 en 31 januari 2020
6. 11 december 2019
7. 16 januari 2020

4 maart 2020
31 maart 2020

PE-punten:
Indien de opleiding tot Herstelcoach succesvol wordt afgesloten dan zijn de PE-punten (permanente educatie) bij de NVVA: 21 punten en het Nivre: 10 punten.

Programma opleiding:
Download hier de beschrijving van het modulair opgezette programma met studiebelasting.

Extra verplichte programma-onderdelen:
– Stage bij een herstelcoach of het uitvoeren van een onderzoek met betrekking tot herstelcoaching
– Intervisiebijeenkomst met medestudenten

Examen:
1 dag theorie, het voeren van een gesprek, het schrijven van een plan.

Studiebelasting:
Uw tijdsbesteding bedraagt 8 trainingsdagen, minimaal 1 stagedag, 1 dagdeel intervisie en tenminste 3,5 dagen voor het zelfstandig uitvoeren van opdrachten en bestudering van de theorie. Dit verschilt per cursist. Voor het examen wordt 1 dag gerekend.

Kosten:

€ 4.095,- (de prijs voor 2019 is nog onder voorbehoud, maar excl. BTW) voor het volgen alle modules excl. examen. Kosten voor het examen zijn € 495,– (m.i.v. 2019, excl. BTW). Kosten voor een herexamen bedraagt ook € 225,– (m.i.v. 2019, excl. BTW).

De Quasir Academy rekent voor de introductiebijeenkomst € 50 (excl. btw). Indien u zich definitief heeft ingeschreven wordt de betaalde entreeprijs voor de introductiebijeenkomst als korting in mindering gebracht.

Trainingslocatie: Utrecht

Aanmelden voor een opleiding of telefonisch opleidingsadvies:
Gebruik onderstaand aanmeldingsformulier op de website van Quasir.


  Aanmelding introductiebijeenkomst, opleiding, training of telefonisch opleidingsadvies voor herstelcoaches


  Mogelijke keuzes:

  Uw persoonlijke gegevens (verplicht):

  Achternaam

  Voornaam

  E-mail adres

  Telefoon

  Adres

  Postcode

  Woonplaats

  Beroepsachtergrond:

  Functie

  Werkzaam bij organisatie

  Lid van:VKIG (Vereniging van Klachtenfunctionarissen In de Gezondheidszorg)VvK (Vereniging voor Klachtrecht)

  Factuurgegevens:

  Naam

  Adres

  Postcode

  Woonplaats

  Hoe bent u op de Quasir website terechtgekomen (verplicht):

  Dutch Health NetworkSkiprZorgvisieÄD VisieStichting ZorggeschilDe BureausVKIGVvKNCZ (Netwerk Cliënt-en-Raad Zorg)ZorgthuisnlGoogleQuasir NieuwsbriefStudent Quasir AcademyMedewerker QuasirAndere wijze


  Betalings- en annuleringsvoorwaarden (verplicht):

  Ik ga voor deze aanmelding akkoord met de betalings- en annuleringsvoorwaarden van Quasir.

  Toestemming (verplicht):

  Ja, Ik geef hierbij mijn contactinformatie aan Quasir zodat u met mij kunt communiceren over mijn vraag, aanmelding of verzoek om telefonisch advies over de opleidingen, trainingen of abonnementsdiensten van Quasir. Uiteraard is hierop het privacyreglement van Quasir van toepassing.


  Na invulling van het formulier klikt u eenmaal op "Versturen". Daarna even geduld s.v.p. totdat de mededeling verschijnt dat het formulier is verzonden!

  Aanmelden button

  Herstelcoaching in de media:
  Resetten en focus op een nieuwe toekomst | Interview in Letselschade News met Kim, Maurice Steijn (voormalig trainer) en Monetta Wuring (herstelcoach). (www.stichtingletselschadenews.nl)
  – Herstelcoaching bij niet-objectiveerbare klachten | Artikel in Tijdschrift letselschade in de rechtspraktijk door Mr. F.Th. Peters LL.M en E.A. van den Berg-Bakker. (www.de bureaus.nl)

  Meer informatie:
  Meer informatie over de opleiding tot herstelcoach kunt u opvragen bij het secretariaat van Quasir via het contactformulier op de website.