logo
EXPERTISECENTRUM KLACHTEN, CALAMITEITEN EN GESCHILLEN | ACADEMY | ONDERZOEK EN ADVIES

Onderzoek en advies


Hoe tevreden zijn uw cliënten over uw organisatie ?

Cliënttevredenheid wordt steeds belangrijker, ook in de zorg. Hoe komt u als organisatie te weten wat de behoeften, wensen en verlangens zijn van uw cliënten? En hoe zorgt u dat u en uw medewerkers daar goed op anticipeert? Ofwel: aansluiten bij de wensen waar dat kan en verwachtingen managen waar dat nodig is. En dit alles in goede relatie met de patiënt of cliënt en/of diens familie.

Professioneel klachtmanagement is een van de instrumenten die hieraan een belangrijke bijdrage kan leveren. Dit houdt meer in dan  klachten opvangen, behandelen, registreren en rapporteren. Er wordt bijvoorbeeld ook gekeken naar hoe de organisatie kan leren van klachten, maar ook hoe onnodige klachten kunnen worden voorkomen. Dit traject kan heel breed worden aangepakt, maar ook per element, zoals bijvoorbeeld de vindbaarheid van patiëntgerichte informatie op de website verbeteren, communicatiekanalen ontwikkelen, leeromgevingen voor het personeel organiseren etc.

Het spiegelgesprek is de meest effectieve, indringende en onafhankelijke methode om zicht te krijgen op de tevredenheid van uw klanten

In het onderzoek en advies betrekken we graag uw patiënten en cliënten. Vanuit hun invalshoek hebben ze vaak goede ideeën, die soms slechts vertaald hoeven te worden naar direct uitvoerbare acties. Een van de instrumenten hiervoor is bijvoorbeeld het spiegelgesprek. U kunt hier de whitepage downloaden.

Ontsluiten van verbeteracties

Een aantal klachtenfunctionarissen van Quasir heeft zich bekwaamd tot consultant en onafhankelijk voorzitter van een spiegelgesprek. Juist klachtenfunctionarissen zijn in zorgorganisaties een spin in het web. Ze luisteren en kijken goed naar de cliënten en medewerkers. Door hun ervaring in bemiddeling kunnen ze cliënten ondersteunen om kritiek te vertalen in verbetersuggesties. Ze hebben een feilloos in de gaten waar en hoe processen of gedrag van medewerkers makkelijk kan verbeteren. Deze ervaring is onmisbaar in praktisch en actiegericht onderzoek en advieswerk en bij het voorzitten van een spiegelgesprek met uw klanten.

Focuspunten

Er wordt advies gegeven op het vlak van bijvoorbeeld:
– De patiënt als partner: traject optimalisatie cliëntvriendelijkheid
– De kracht van de klacht: professionaliseren klachtenmanagement
– Het systematisch meten van cliënttevredenheid door middel van het organiseren van spiegelgesprekken
– Meten = weten = leren: doelgericht registreren, rapporteren, signaleren en ontwikkelen
– Specifieke aandachtspunten, zoals: anticiperen en omgaan met klachten over administratieve zaken

Meer informatie

U kunt hier de brochure downloaden over de adviesdiensten van Quasir op het gebied van klachtenmanagement. Voor de brochure over het onafhankelijk calamiteitenonderzoek kunt u hier terecht. Onze adviseurs kunnen u in een persoonlijk onderhoud informeren over de adviesmogelijkheden van Quasir.

Voor een voorlichtingssessie, adviesgesprek of workshop voor u zelf of uw klachtenfunctionarissen, calamiteitenonderzoekers of cliëntenvertrouwenspersonen kunt zich aanmelden via onderstaand aanmeldingsformulier. Of bel ons op telefoonnummer 085-4874012.

Nieuwsbrief

Abonneer u HIER op onze nieuwsbrief.


  Aanvraag telefonisch adviesgesprek


  Waarin bent u geïnteresseerd?

  Uw persoonlijke gegevens (verplicht):

  Achternaam

  Voornaam

  E-mail adres

  Telefoon

  Adres

  Postcode

  Woonplaats

  Beroepsachtergrond:

  Functie

  Werkzaam bij organisatie

  Lid van:VKIG (Vereniging van Klachtenfunctionarissen In de Gezondheidszorg)VvK (Vereniging voor Klachtrecht)

  Hoe bent u op de Quasir website terechtgekomen (verplicht):

  Dutch Health NetworkSkiprZorgvisieStichting ZorggeschilVKIGVvKNCZ (Netwerk Cliënt-en-Raad Zorg)ZorgthuisnlGoogleQuasir NieuwsbriefStudent Quasir AcademyMedewerker QuasirAndere wijze


  Toestemming (verplicht):

  Ja, Ik geef hierbij mijn contactinformatie aan Quasir zodat u met mij kunt communiceren over mijn vraag, aanmelding of verzoek om telefonisch advies over de opleidingen, trainingen of abonnementsdiensten van Quasir. Uiteraard is hierop het privacyreglement van Quasir van toepassing.


  Na invulling van het formulier klikt u eenmaal op "Versturen". Daarna even geduld s.v.p. totdat de mededeling verschijnt dat het formulier is verzonden!