logo
EXPERTISECENTRUM KLACHTEN, CALAMITEITEN EN GESCHILLEN | ACADEMY | ONDERZOEK EN ADVIES

Academy


De Quasir Academy is de opleider voor professionals en organisaties op het gebied van klachtenmanagement, calamiteitenonderzoek en cliëntenondersteuning

Introductiebijeenkomst

Wilt u meer weten over de werkzaamheden van de klachtenfunctionaris of calamiteitenonderzoeker en de hiervoor benodigde voor-opleiding en competenties? Kom dan vooral naar een introductie van de Quasir Academy die wordt gegeven door ervaringsdeskundige trainers van Quasir.

De eerstvolgende introductiebijeenkomst voor de (toekomstige) klachtenfunctionaris of calamiteitenonderzoeker is op 11 september of 24 september 2020 in het opleidingscentrum van Quasir te Almere. De opleidingen starten in maart en oktober van ieder jaar. Informeer of u hier nog bij kunt zijn.

Gebruik voor het bijwonen van een introductiebijeenkomst, het volgen van een van de genoemde opleidingen of een vrijblijvend en kosteloos opleidingsadvies het aanmeldingsformulier op de website van Quasir of bel naar 085-4874012.

De Quasir Academy rekent voor de introductiebijeenkomst een entreeprijs van € 50 exclusief btw. Indien u zich definitief inschrijft voor de opleiding wordt de betaalde entreeprijs als korting in mindering gebracht op de kosten van de opleiding.

Opleiding tot klachtenfunctionaris

Omdat het werk van een klachtenfunctionaris een echt vak is geworden, biedt Quasir een beroepsopleiding voor de klachtenfunctionaris in de zorg en welzijn. Omgaan met klachten vraagt om gedegen kennis en een breed scala aan vaardigheden.  Deze uitgebreide opleiding stoomt de klachtenfunctionaris klaar voor zijn vak. De opleiding bestaat uit 14 trainingsdagen, intervisiebijeenkomsten, presentaties, stage en een facultatief examen. De opleiding wordt verzorgd door trainers met ervaring in de praktijk.

Hier kunt u de brochure opleiding klachtenfunctionaris downloaden. Meer praktische informatie kunt u hier en op de website www.quasir.nl vinden.

Door invoering van de Wkkgz zal de behoefte aan professionele klachtenfunctionarissen in de gezondheidszorg die in een onafhankelijk kwaliteitsregister staan vermeld toenemen. Met een diploma van deze door de SNRO geaccrediteerde beroepsopleiding van de Quasir Academy op zak en registratie in het kwaliteitsregister, zult u zich onderscheiden en een goede kans maken op een baan in het ziekenhuis of in een andere zorginstelling.

Register Klachtenfunctionarissen in de gezondheidszorg en PE-punten

Indien de opleiding tot Klachtenfunctionaris succesvol met een diploma wordt afgesloten dan kunt u sneller worden toegelaten tot een kwaliteitsregister door het verkrijgen van:
214,5 Registerpunten voor uw registratie in het Register voor klachtenfunctionarissen in de Gezondheidszorg bij het Registerplein
78 PE-punten (permanente educatie) verkrijgen bij het MfN-register.

    

 

 

Opleiding tot calamiteitenonderzoeker

Als adviseur kwaliteit en veiligheid of als zorgprofessional bent u betrokken bij calamiteitenonderzoek in de zorg, als onderzoeker of als voorzitter van de calamiteitencommissie.

Voor het uitvoeren van een calamiteitenonderzoek dient u zich allereerst te bekwamen in het onafhankelijk en zorgvuldig analyseren van (ernstige) incidenten. Naast het kunnen toepassen van gangbare analyse methodieken vanuit PRISMA en SIRE, is kennis van Human Factors van grote toegevoegde waarde. Wat is er allemaal van invloed op de menselijke mogelijkheden en beperkingen, hoe ontstaan fouten? In deze opleiding kunt u vaardigheden zoals het interviewen van betrokkenen en het uitvoeren van een analyse oefenen. Dilemma’s uit de praktijk worden besproken met collega’s uit het veld.

Hier kunt u de brochure opleiding calamiteitenonderzoeker downloaden. Meer praktische informatie kunt u hier en op de website www.quasir.nl vinden.

Deskundigheidsbevordering

U werkt als klachtenfunctionaris, kwaliteitsfunctionaris, calamiteitenonderzoeker, patiëntenvertrouwenspersoon, zorgmedewerker, cliëntvertrouwenspersoon, beleidsadviseur of manager  heel zelfstandig en autonoom. Juist daarom is het prettig en zinvol om samen met collega’s uit het veld deskundigheidsbevorderende trainingen en opleidingen te volgen.

Zo blijft u bij en kunt u:
– kennis en nieuw inzicht opdoen
– ervaringen uitwisselen met collega’s
– vaardigheden oefenen
– vragen stellen

De trainingen kunnen ook voor uw organisatie als incompany training worden georganiseerd. Neem voor een passende offerte telefonisch contact op met Quasir.

Aantal dagen / prijs exclusief  btw
2 daagse training / € 995
1 daagse training / € 525
1 daagse training / € 525
2 daagse training / € 995
1 daagse training / € 525
Data
Open inschrijving en incompany
Open inschrijving en incompany
Open inschrijving en incompany
Open inschrijving en incompany
Open inschrijving en incompany

 

Scholing van uw medewerkers en leidinggevenden

Omgaan met klagende patiënten of cliënten is voor medewerkers in zorginstellingen dagelijkse realiteit. Meestal gaat dit goed; soms echter lopen medewerkers (of hun leidinggevenden) tegen de grenzen van hun eigen kunnen aan. De vraag naar training en ondersteuning op dit vlak bereikt Quasir dan ook regelmatig.

Cursussen, training en ondersteuning van het personeel van onze opdrachtgevers is altijd maatwerk. Wilt u een training of een train de trainer voor leidinggevenden? In overleg met u kan Quasir een op maat gesneden training voor u ontwikkelen en verzorgen. Op uw locatie, aansluitend bij uw organisatiecultuur en op een voor de medewerkers aansprekende manier.

Kies voor Quasir

Bij alle opleidingen en trainingen wordt door Quasir intensief gebruik gemaakt van reeds ervaren klachtenfunctionarissen en calamiteitenonderzoekers en ervaringsdeskundige trainers van de Quasir Academy zelf. Uniek daarbij is dat voor een goede afweging of de opleiding tot klachtenfunctionaris of calamiteitenonderzoeker iets voor u is, eerst een introductiebijeenkomst kan worden bijgewoond. Gebruik voor het aanmelden voor de introductiebijeenkomst, opleiding of training het aanmeldingsformulier.

Wilt u meer informatie over onze mogelijkheden of maatwerk voor uw organisatie? Neem dan contact met ons op via het e-mailadres academy@quasir.nl of via telefoonnummer 085-4874012.

Alle opleidingen en trainingen van de Quasir Academy kunnen ook voor uw organisatie als in-company training worden georganiseerd. Neem voor een passende offerte telefonisch contact op met Quasir.

Nieuwsbrief

Abonneer u HIER op onze nieuwsbrief.


Aanmelding introductiebijeenkomst, opleiding, training of aanvraag telefonisch advies


Mogelijke keuzes:

Uw persoonlijke gegevens (verplicht):

Achternaam

Voornaam

E-mail adres

Telefoon

Adres

Postcode

Woonplaats

Beroepsachtergrond:

Functie

Werkzaam bij organisatie

Lid van:VKIG (Vereniging van Klachtenfunctionarissen In de Gezondheidszorg)VvK (Vereniging voor Klachtrecht)

Factuurgegevens:

Naam

Adres

Postcode

Woonplaats

Hoe bent u op de Quasir website terechtgekomen (verplicht):

Dutch Health NetworkSkiprZorgvisieStichting ZorggeschilVKIGVvKNCZ (Netwerk Cliënt-en-Raad Zorg)ZorgthuisnlGoogleQuasir NieuwsbriefStudent Quasir AcademyMedewerker QuasirAndere wijze


Betalings- en annuleringsvoorwaarden (verplicht):

Ik ga voor deze aanmelding akkoord met de betalings- en annuleringsvoorwaarden van Quasir.

Toestemming (verplicht):

Ja, Ik geef hierbij mijn contactinformatie aan Quasir zodat u met mij kunt communiceren over mijn vraag, aanmelding of verzoek om telefonisch advies over de opleidingen, trainingen of abonnementsdiensten van Quasir. Uiteraard is hierop het privacyreglement van Quasir van toepassing.


Na invulling van het formulier klikt u eenmaal op "Versturen". Daarna even geduld s.v.p. totdat de mededeling verschijnt dat het formulier is verzonden!