logo
EXPERTISECENTRUM KLACHTEN, CALAMITEITEN EN GESCHILLEN | ACADEMY | ONDERZOEK EN ADVIES

Workshop Veiligheid en Preventie, voorkomen van een calamiteit


Inleiding

Het is voor zorginstellingen een uitdaging om te zoeken naar oplossingen die zowel de leefbaarheid als de cliëntveiligheid vergroten. Waar de zorg vroeger voornamelijk risicomijdend werkte en bewoners eerder in hun bewegingsvrijheid belemmerde, worden nu over het algemeen meer risico’s toegestaan en wordt het oordeel over wat risicovol is en wat niet, maar ook over wat beter is voor een cliënt, meer aan professionals, cliënten en familieleden overgelaten. Maar kunnen deze professionals de risico’s goed in schatten en passende beheersmaatregelen treffen?

 

Inhoud van de workshop

Elke zorgorganisatie maakt gebruik van retrospectief risicomanagement zoals VIM meldingen en klachtenregistraties. Prospectief risicomanagement heeft hier een duidelijke link mee.

Met VIM en klachten achterhaalt u oorzaken en neemt u maatregelen om specifieke incidenten te voorkomen. Maar deze analyse laat niet altijd zien wat nu de hoogste prioriteit heeft in het veiligheidsbeleid. Juist die prioriteiten probeert u met een prospectieve risicoanalyse op een juiste manier naar boven te halen.

VIM-analyse en prospectieve risicoanalyse vullen elkaar dus aan. VIM en PRI, en ook de klachtenregistratie, kunnen elkaar versterken. Hoe kunt u vooraf nadenken over risico’s op het gebied van cliëntveiligheid?

 

Doelgroep

Deze workshop is uitstekend geschikt voor alle leden in een team van professionals die samen verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van de cliënt.

 

De workshop bestaat uit twee vaste componenten (dagdelen) en een derde optionele component

  1. De theoretische kennis wordt interactief aangeboden en vormt de start; tijdsinvestering 1 dagdeel
  2. Daarna volgt een praktijkworkshop, waarin het coachen van de deelnemers centraal staat; 1 dagdeel
  3. Men gaat vervolgens alleen of met een geheel team op de eigen locatie aan de slag met een huiswerkopdracht, een casus uit de eigen praktijk. De trainer komt dan voor een afsluitende bijeenkomst naar de locatie om daar de huiswerkopdracht te bespreken (1 dagdeel tot 1 gehele dag; afhankelijk of het 1 persoon of een geheel team betreft).

 

Locatie van de workshop

De workshop kan zowel op locatie van Quasir als In company worden gegeven.

 

Prijs

  • Component 1 en 2 totaal € 350 per persoon
  • Component 3 voor 1 persoon € 350 (dagdeel) en voor een heel team € 700 (gehele dag)
  • Indien op locatie komen daar de reistijd van de trainer en de kilometervergoeding nog bij

 

Wilt u zich aanmelden voor deze workshop? Neem dan contact met ons op via het e-mailadres academy@quasir.nl of via telefoonnummer 085-4874012.