logo
EXPERTISECENTRUM KLACHTEN, CALAMITEITEN EN GESCHILLEN | ACADEMY | ONDERZOEK EN ADVIES

Wat zijn de gevolgen en kansen door de nieuwe Wkkgz ?

 

Deze cliënten/patiëntenwet biedt KANSEN aan cliënten/patiënten en instellingen op verbetering van zorg!

De Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) is dinsdag 6 oktober bij stemming door de Eerste Kamer aangenomen.

De cliënten/patiënten krijgen hiermee ruimte om hun verhaal te doen. Over wat er naar hun mening niet goed ging in de zorg en hoe de zorg kan verbeteren. Instellingen en zorg professionals worden hierdoor gestimuleerd maximaal te luisteren om zodoende hiervan te leren.

De voordelen voor cliënten/patiënten:

 • laagdrempelige klachtopvang, bemiddeling en afhandeling;
 • snelle behandeling van klachten;
 • waarborg voor onafhankelijke behandeling door een klachtenfunctionaris;
 • meer toezicht op aannamebeleid van zorgverleners;
 • meer transparantie over fouten.

Quasir verzorgt  graag voor uw instelling de workshop “Wkkgz – de gevolgen en de kansen” met de volgende onderwerpen:

 • hoe richt je professioneel en voor ieder zinvol en nuttig klachtenmanagement in;
 • wat moet anders geformaliseerd worden?
 • welke kansen biedt dit aan cliënten/patiënten;
 • welke kansen biedt dit aan instellingen;
 • de rol van de onafhankelijke klachtenfunctionaris;
 • praktische gevolgen.

Meer informatie:

Voor een lokale workshop kunt u contact opnemen via het aanmeldingsformulier op de website van Quasir.
U kunt Quasir natuurlijk ook tijdens kantooruren bellen op 0561-618711.

Aanmelden button
Wilt u meer informatie over de mogelijkheden van Quasir of maatwerk op het gebied van trainingen en opleidingen?
Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier op de website van Quasir.