logo
EXPERTISECENTRUM KLACHTEN, CALAMITEITEN EN GESCHILLEN | ACADEMY | ONDERZOEK EN ADVIES

Verzoek cliëntenondersteuning door de onafhankelijk vertrouwenpersoon van Quasir


Wanneer een instelling of solistische zorgaanbieder, rechtstreeks of via een bij Quasir aangesloten beroepsorganisatie, het abonnement  ‘Vertrouwenspersoon op afroep’ heeft afgesloten of vanwege de rol van Quasir vanwege de Wet zorg en dwang, kan de cliënt of diens vertegenwoordiger een verzoek voor cliëntenondersteuning schriftelijk of telefonisch aanvragen bij de onafhankelijk vertrouwenspersoon van Quasir via onderstaande contactinformatie:

– e-mail: cvp@quasir.nl.
– telefoon: 085-4874012
– post: Quasir, t.a.v. coördinator Cliëntenondersteuning, Postbus 1021, 7940 KA  Meppel.