logo
EXPERTISECENTRUM KLACHTEN, CALAMITEITEN EN GESCHILLEN | ACADEMY | ONDERZOEK EN ADVIES

Training Klachtencommissie


Als klachtencommissie wordt van u verwacht dat u kennis, kunde en vaardigheden hebt om klachten van cliënten professioneel, volgens wettelijk kader en klachtenreglement te behandelen. Voorwaarden hiervoor zijn de juiste juridische kennis, kennis van de zorg en kennis van hoor en wederhoor, uitspraak en rapportage inzake klachten.

Klachten zijn veelal emotionele gebeurtenissen en dienen zorgvuldig te worden afgehandeld voor alle partijen, zowel in belang van de cliënt (klager) als de instelling.

Leden van klachtencommissies zijn in de regel niet dagelijks bezig met klachten en meestal is het aantal klachten binnen de instelling welke de klachtencommissie bereikt niet zodanig veel dat de klachtencommissie daar wekelijks mee bezig is. Veelal ontbreekt ervaring. Door deze training wordt de leden van de klachtencommissie kennis, kunde, deels ervaring en aandachtspunten bijgebracht.

Tijdens de incompany training kunnen indien wenselijk eigen casussen worden ingebracht.

Aard en duur van de basis training

Incompany,  1 dagdeel

Programma

 • Samenstelling klachtencommissie, taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden m.b.t. de hoorzitting;
 • Wettelijke aspecten klachtencommissie met betrekking tot de hoorzitting;
 • Gesprekvaardigheden, hoor en wederhoor;
 • Hoorzitting, casus;
 • Doen van uitspraak, schrijven uitspraak.

Behandeling van de onderwerpen aan de hand van casuïstiek.

Desgewenst kan voor uw klachtencommissie een programma op maat worden samengesteld. Neem hiervoor contact op met Quasir.

Tarief

€ 1.150,- voor een dagdeel training (excl.  BTW) en reiskosten € 0,30  per kilometer (excl. BTW ). Inclusief voorbereiding.

Het tarief is zodanig dat de locatie, ruimte, beamer en lunch door uzelf worden verzorgd. Het programma en eventuele hand-out wordt u per mail aangeboden;  u verzorgt zelf de verzending aan alle deelnemers. U zorgt dat de trainer wordt voorzien van een deelnemerslijst met naam, e-mail en rol binnen de klachtencommissie.

Cursussen, training en ondersteuning van het personeel van onze opdrachtgevers is altijd maatwerk. Wilt u een meer op maat gesneden training voor uw klachtencommissie of een train de trainer voor leidinggevenden? In overleg met u kan Quasir een op maat gesneden training voor u ontwikkelen en verzorgen. Op uw locatie, aansluitend bij uw organisatiecultuur en op een voor de medewerkers aansprekende manier.

Gebruik onderstaand aanmeldingsformulier op de website van Quasir.

Voorlichting aan de klachtencommissie over de Wkkgz, Wzd en Wvggz

De Wet Klachten, Kwaliteit en Geschillen Zorg is van kracht.  De overheid streeft een onafhankelijke en transparante klachtenbehandeling voor cliënten na. Zo is onder andere het aanstellen van een klachtenfunctionaris en aansluiting bij een onafhankelijke geschillencommissie verplicht gesteld.

Wilt u meer informatie over de gevolgen en kansen die de wet voor uw instelling en cliënten biedt, neem dan contact met ons op. Quasir verzorgt voorlichtingsbijeenkomsten op maat.  Daarnaast kunnen onze adviseurs u in een persoonlijk onderhoud informeren.

Voor een lokale voorlichtingssessie voor u zelf of uw klachtenfunctionarissen kunt zich aanmelden met het aanmeldingsformulier op de website van Quasir.

Welke masterclasses kan Quasir u op korte termijn aanbieden:

Elke medewerker is een klachtenbehandelaar
Masterclass klachtmanagement voor RvB of MT
Voorlichtingssessie over de Wkkgz, Wzd en Wvggz

Kies voor Quasir

Bij alle opleidingen en trainingen wordt door Quasir intensief gebruik gemaakt van reeds ervaren klachtenfunctionarissen en calamiteitenonderzoekers en ervaringsdeskundige trainers van de Quasir Academy zelf. Uniek daarbij is dat voor een goede afweging of de opleiding tot klachtenfunctionaris of calamiteitenonderzoeker iets voor u is, eerst een introductiebijeenkomst kan worden bijgewoond. Gebruik voor het aanmelden voor de introductiebijeenkomst, opleiding of training het aanmeldingsformulier.

Wilt u meer informatie over onze mogelijkheden of maatwerk voor uw organisatie? Neem dan contact met ons op via het e-mailadres academy@quasir.nl of via telefoonnummer 085-4874012.

Alle opleidingen en trainingen van de Quasir Academy kunnen ook voor uw organisatie als in-company training worden georganiseerd. Neem voor een passende offerte telefonisch contact op met Quasir.


  Aanvraag telefonisch adviesgesprek


  Waarin bent u geïnteresseerd?

  Uw persoonlijke gegevens (verplicht):

  Achternaam

  Voornaam

  E-mail adres

  Telefoon

  Adres

  Postcode

  Woonplaats

  Beroepsachtergrond:

  Functie

  Werkzaam bij organisatie

  Lid van:VKIG (Vereniging van Klachtenfunctionarissen In de Gezondheidszorg)VvK (Vereniging voor Klachtrecht)

  Hoe bent u op de Quasir website terechtgekomen (verplicht):

  Dutch Health NetworkSkiprZorgvisieStichting ZorggeschilVKIGVvKNCZ (Netwerk Cliënt-en-Raad Zorg)ZorgthuisnlGoogleQuasir NieuwsbriefStudent Quasir AcademyMedewerker QuasirAndere wijze


  Toestemming (verplicht):

  Ja, Ik geef hierbij mijn contactinformatie aan Quasir zodat u met mij kunt communiceren over mijn vraag, aanmelding of verzoek om telefonisch advies over de opleidingen, trainingen of abonnementsdiensten van Quasir. Uiteraard is hierop het privacyreglement van Quasir van toepassing.


  Na invulling van het formulier klikt u eenmaal op "Versturen". Daarna even geduld s.v.p. totdat de mededeling verschijnt dat het formulier is verzonden!