logo
EXPERTISECENTRUM KLACHTEN, CALAMITEITEN EN GESCHILLEN | ACADEMY | ONDERZOEK EN ADVIES

Training klachtbemiddelingsgesprekken en mediation bij conflicten


Training:
2 daagse training “Training klachtbemiddelingsgesprekken en mediation bij conflicten”

Data:
Datum volgt (bij interesse kunt u zich aanmelden via het aanmeldingsformulier op de website van Quasir).

Voor wie?
Deze training is voor mensen die bemiddelen tussen de klager en degene tegen wie de klacht is gericht of die (mede)verantwoordelijk is voor de oplossing van de klacht. Hierbij kan het gaan om klachtenfunctionarissen, patiëntenvertrouwenspersonen, cliëntvertrouwenspersonen, leden van de klachtencommissie/geschillencommissie, kwaliteitsfunctionarissen, zorgmedewerkers, beleidsadviseurs en managers.

Deze training kan ook voor uw organisatie als in-company training worden georganiseerd. Neem voor een passende offerte telefonisch contact op met Quasir.

Tarief:
Normaal tarief € 995,- (exclusief BTW)
Korting voor leden VKIG en VvK: 10%

Doel van de training:
Het inzicht krijgen in en oefenen met vaardigheden, specifiek in bemiddelingsgesprekken tussen klagers en aangeklaagden.

Bemiddelingsgesprekken voeren is een vak apart.

 • Hoe blijft u “neutraal”  en wat betekent dat precies?
 • Wanneer neemt u de regie en wanneer laat u los?
 • Welke vaardigheden kunnen u hierbij helpen?

In deze training gaan we aan de slag door doen en zelf te ervaren, onder andere met behulp van acteurs. Gaandeweg leert u hoe een goed bemiddelingsgesprek te voeren; professioneel en oplossingsgericht. Vooraf krijgt u een online intakegesprek om uw vragen mee te kunnen nemen in het trainingsprogramma.

Tijdens de training wordt behandeld:
– Luisteren, samenvatten, doorvragen
– Herformuleren van de klacht in behoeftes en wensen
– Bemiddeling afwisselend gesprek met klager en aangeklaagde
– Bemiddelingsgesprek met klager en aangeklaagde
– Beginselen van conflicthantering

Het is een vaardigheidstraining met veel oefening, deels met acteurs.

Na de training:
Weet u wat de basisvoorwaarden zijn waaraan bemiddelingsgesprekken tussen klagers en aangeklaagden moeten voldoen.
– Kunt u oplossingsgerichte bemiddelingsgesprekken voeren
– (Her)kent u uw persoonlijke kwaliteiten en uw aandachtspunten
– Kunt u werken met de beginselen van conflicthantering

Versterkte kennis, kunde en vaardigheden na deze training:

 • Oordeelvrij luisteren
 •  Methoden van communicatie, bemiddeling
 • Inzicht in conflicthantering
 • Inzicht in gevoeligheden van verschillende partijen
 • Meer gevoel voor onafhankelijke positie van de klachtenfunctionaris.
 • Meer praktijkervaring in het voeren van gesprekken

Locatie en trainers:
De trainingen met open inschrijving worden in Almere gegeven door professionele trainers van Quasir. 

Kies voor Quasir

Bij alle opleidingen en trainingen wordt door Quasir intensief gebruik gemaakt van reeds ervaren klachtenfunctionarissen en calamiteitenonderzoekers en ervaringsdeskundige trainers van de Quasir Academy zelf. Uniek daarbij is dat voor een goede afweging of de opleiding tot klachtenfunctionaris of calamiteitenonderzoeker iets voor u is, eerst een introductiebijeenkomst kan worden bijgewoond. Gebruik voor het aanmelden voor de introductiebijeenkomst, opleiding of training het aanmeldingsformulier.

Wilt u meer informatie over onze mogelijkheden of maatwerk voor uw organisatie? Neem dan contact met ons op via het e-mailadres academy@quasir.nl of via telefoonnummer 085-4874012.

Alle opleidingen en trainingen van de Quasir Academy kunnen ook voor uw organisatie als in-company training worden georganiseerd. Neem voor een passende offerte telefonisch contact op met Quasir.


  Aanmelding training, aanvraag telefonisch advies of aanvraag informatie over incompany trainingen, masterclasses of workshops


  Mogelijke keuzes:

  Uw persoonlijke gegevens (verplicht):

  Achternaam

  Voornaam

  E-mail adres

  Telefoon

  Adres

  Postcode

  Woonplaats

  Beroepsachtergrond:

  Functie

  Werkzaam bij organisatie

  Lid van:VKIG (Vereniging van Klachtenfunctionarissen In de Gezondheidszorg)VvK (Vereniging voor Klachtrecht)

  Factuurgegevens:

  Naam

  Adres

  Postcode

  Woonplaats

  Hoe bent u op de Quasir website terechtgekomen (verplicht):

  Dutch Health NetworkSkiprZorgvisieStichting ZorggeschilVKIGVvKNCZ (Netwerk Cliënt-en-Raad Zorg)ZorgthuisnlGoogleQuasir NieuwsbriefStudent Quasir AcademyMedewerker QuasirAndere wijze


  Betalings- en annuleringsvoorwaarden (verplicht):

  Ik ga voor deze aanmelding akkoord met de betalings- en annuleringsvoorwaarden van Quasir

  Toestemming (verplicht):

  Ja, Ik geef hierbij mijn contactinformatie aan Quasir zodat u met mij kunt communiceren over mijn vraag, aanmelding of verzoek om telefonisch advies over de opleidingen, trainingen of abonnementsdiensten van Quasir. Uiteraard is hierop het privacyreglement van Quasir van toepassing.


  Na invulling van het formulier klikt u eenmaal op "Versturen". Daarna even geduld s.v.p. totdat de mededeling verschijnt dat het formulier is verzonden!