logo
EXPERTISECENTRUM KLACHTEN, CALAMITEITEN EN GESCHILLEN | ACADEMY | ONDERZOEK EN ADVIES

Training calamiteitenonderzoek en geweld in de zorgrelatie

Mirjam Steenbrugge, coördinator calamiteitenonderzoek Quasir, voorzitter calamiteitencommissie, klachtenfunctionaris, adviseur en trainer Quasir BV

Training:
1 daagse training Calamiteitenonderzoek en geweld in de zorgrelatie

Data:
Datum volgt (bij interesse kunt u zich aanmelden via het aanmeldingsformulier op de website van Quasir).

Voor wie?
Deze training is voor mensen die betrokken zijn bij calamiteitenonderzoek en daarbij te maken (kunnen) krijgen met geweld in de zorgrelatie zoals bijvoorbeeld calamiteitenonderzoekers, managers, verpleegkundigen, kwaliteitsfunctionarissen, Adviseurs kwaliteit en veiligheid.

Deze training kan ook voor uw organisatie als in-company training worden georganiseerd. Neem voor een passende offerte telefonisch contact op met Quasir.

Tarief:
Normaal tarief  € 525,- (excl. BTW)
Korting voor leden VKIG en VvK: 10%

Doel van de training:
Komt u weleens in aanraking met een calamiteit die te maken heeft met (vermeend) geweld in de zorgrelatie van een medewerker jegens een cliënt of tussen cliënten?
Het doel van deze training is het inzicht krijgen in en oefenen met vaardigheden om in een calamiteitenonderzoek adequaat om te kunnen gaan met een dergelijke situatie.
Een dergelijke calamiteit vraagt namelijk deels een andere manier van handelen van de organisatie en de calamiteitenonderzoeker.

Enkele voorbeelden:

 • De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) hanteert een aanvullende vragenlijst;
 • De onderzoeksvraagstelling is anders;
 • Soms heeft u te maken met justitie of het tuchtcollege.

Wat komt er in de training aan bod?
De specifieke aanpak die nodig is in een situatie waarbij een verdenking of sprake is van geweld in de zorgrelatie. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 • Specifieke aanpak: noodzaak van het werken in tweetallen (buddy werk);
 • De specifieke onderzoeksvraagstelling;
 • Welke competenties en vaardigheden heeft u nodig als calamiteitenonderzoeker?
 • Belangen van werkgever versus cliënt en de belangen van de organisatie versus medewerker. Wat is in het belang van het onderzoek en wat is in het belang van de relatie?
 • Getroffen maatregelen tegen de medewerker (ontslag per direct, op non actief stellen) en smaad.
 • Op zoek naar verbeteringen in kwaliteit van zorgverlening.
 • Hoe implementeert u gedragscodes in een cyclisch proces?
 • Normen en waarden in de praktijk van de zorgverlener: wat is grensoverschrijdend?
 • Trauma na geweld in de zorgrelatie.
 • De rol van de calamiteitenonderzoeker en organisatie in een tuchtrechtelijke proces.
 • Nazorgtraject naar organisatie, vermeende pleger, cliënt – familie – nabestaande (interne proces doet de organisatie zelf).
 • Collegiaal contact:
  • Buddy zijn in deze trajecten
  • Collegiale consultatie – wat doet u als u in een pittige situatie zit/hebt gezeten? Zorg voor uzelf.

In de middag wordt er gewerkt met een acteur en er is ruimte voor eigen casuïstiek.

Na de training?
Heeft u zicht op het gehele proces als u te maken krijgt met calamiteitenonderzoek en geweld in de zorgrelatie. U bent u bewust van de knelpunten en valkuilen in het proces van onderzoek en de noodzaak om daarin zorg voor uw eigen rol te hebben (buddy werk, collegiale consultatie).

Locatie en trainers
De trainingen met open inschrijving worden in Almere gegeven door professionele trainers van Quasir. 

Kies voor Quasir

Bij alle opleidingen en trainingen wordt door Quasir intensief gebruik gemaakt van reeds ervaren klachtenfunctionarissen en calamiteitenonderzoekers en ervaringsdeskundige trainers van de Quasir Academy zelf. Uniek daarbij is dat voor een goede afweging of de opleiding tot klachtenfunctionaris of calamiteitenonderzoeker iets voor u is, eerst een introductiebijeenkomst kan worden bijgewoond. Gebruik voor het aanmelden voor de introductiebijeenkomst, opleiding of training het aanmeldingsformulier.

Wilt u meer informatie over onze mogelijkheden of maatwerk voor uw organisatie? Neem dan contact met ons op via het e-mailadres academy@quasir.nl of via telefoonnummer 085-4874012.

Alle opleidingen en trainingen van de Quasir Academy kunnen ook voor uw organisatie als in-company training worden georganiseerd. Neem voor een passende offerte telefonisch contact op met Quasir.


  Aanmelding training, aanvraag telefonisch advies of aanvraag informatie over incompany trainingen, masterclasses of workshops


  Mogelijke keuzes:

  Uw persoonlijke gegevens (verplicht):

  Achternaam

  Voornaam

  E-mail adres

  Telefoon

  Adres

  Postcode

  Woonplaats

  Beroepsachtergrond:

  Functie

  Werkzaam bij organisatie

  Lid van:VKIG (Vereniging van Klachtenfunctionarissen In de Gezondheidszorg)VvK (Vereniging voor Klachtrecht)

  Factuurgegevens:

  Naam

  Adres

  Postcode

  Woonplaats

  Hoe bent u op de Quasir website terechtgekomen (verplicht):

  Dutch Health NetworkSkiprZorgvisieStichting ZorggeschilVKIGVvKNCZ (Netwerk Cliënt-en-Raad Zorg)ZorgthuisnlGoogleQuasir NieuwsbriefStudent Quasir AcademyMedewerker QuasirAndere wijze


  Betalings- en annuleringsvoorwaarden (verplicht):

  Ik ga voor deze aanmelding akkoord met de betalings- en annuleringsvoorwaarden van Quasir

  Toestemming (verplicht):

  Ja, Ik geef hierbij mijn contactinformatie aan Quasir zodat u met mij kunt communiceren over mijn vraag, aanmelding of verzoek om telefonisch advies over de opleidingen, trainingen of abonnementsdiensten van Quasir. Uiteraard is hierop het privacyreglement van Quasir van toepassing.


  Na invulling van het formulier klikt u eenmaal op "Versturen". Daarna even geduld s.v.p. totdat de mededeling verschijnt dat het formulier is verzonden!