logo
EXPERTISECENTRUM KLACHTEN, CALAMITEITEN EN GESCHILLEN ZORG EN WELZIJN

Studentenstatuut Quasir Academy


Studentenstatuut Quasir Academy

Meer praktische informatie over de Quasir Academy kunt u hier en op de website www.quasir.nl vinden.

Downloaden (PDF, Studentenstatuut-Quasir-Academy-definitieve-versie-2019.pdf)

Kies voor Quasir
Bij de opleidingen wordt door Quasir intensief gebruik gemaakt van reeds ervaren klachtenfunctionarissen, calamiteitenonderzoekers en de ervaringsdeskundige trainers van de Quasir Academy zelf. Uniek daarbij is dat voor een goede afweging of de opleiding tot klachtenfunctionaris of calamiteitenonderzoeker iets voor u is, eerst een introductiebijeenkomst kan worden bijgewoond. Gebruik voor het aanmelden voor de introductiebijeenkomst dit formulier.

Aanmelden voor een opleiding of telefonisch opleidingsadvies:
Gebruik het aanmeldingsformulier op de website van Quasir.

Aanmelden button

Meer informatie:
Wilt u meer informatie over de mogelijkheden van Quasir of maatwerk? Neem dan contact met ons op.