Ervaringen van studenten

 

 


(opleiding clientenvertrouwenspersoon, onderdeel gesprekstechnieken)
Kundige trainer, weer veel over gesprekstechnieken en weet dit over te brengen. Doet dit vanuit een positieve, respectievelijke grondhouding.
Geeft waardevolle adviezen mee
Anne Berkers (opleiding klachtenfunctionaris)
Nooit eerder heb ik een opleiding of cursus gevolgd waar zo gekeken werd met de menselijke maat en de begeleiding zo persoonlijk was als bij Quasir. Geweldig, dankjewel Siberta.
Bianca Kanters (opleiding calamiteitenonderzoeker)
Na het volgen van de introductiebijeenkomst van Quasir weet ik het zeker: deze opleiding past precies bij wat ik nodig heb voor het vervullen van mijn rol als voorzitter van de calamiteitencommissie bij mijn organisatie. Tijdens de verschillende lesdagen wordt vervolgens niet alleen het proces van calamiteitenonderzoek en -rapportage behandeld maar is er ook aandacht voor vaardigheden en persoonlijke ervaringen. Het lesprogramma wordt verzorgd door verschillende trainers met kennis en ervaring passend bij het thema van de lesdag. De lessen bestaan uit een prettige mix van theorie, praktijk, luisteren, doen en kijkenMet mijn opgedane kennis en ervaringen uit de opleiding heb ik inmiddels samen met commissieleden binnen en buiten mijn organisatie al verschillende calamiteitenonderzoeken mogen uitvoeren.
Irene Hermans (opleiding calamiteitenonderzoeker)
Het volgen van de Quasir opleiding tot calamiteitenonderzoeker heeft me de mogelijkheid geboden een nieuw beroep te beginnen waar ik inmiddels met veel plezier en enthousiasme in werk. Een calamiteitenonderzoek is steeds opnieuw een uitdaging. Elk onderzoek is weer anders en vraagt zorgvuldigheid en vaak ook behoedzaamheid. Het is belangrijk dat zowel de cliënt zelf, of bij overlijden zijn familie zich gezien voelen in het onderzoek. Ook is het van belang dat het onderzoek voor de betrokken medewerker(s) niet meer schade oplevert dan al is geleden.
Kijken naar het systeem rond de medewerker is daarbij van groot belang.
Linda Otten (opleiding calamiteitenonderzoeker)
“Een degelijke meerdaagse opleiding tot calamiteitenonderzoeker en (onafhankelijk) voorzitter calamiteitencommissie, met een grondige gedoceerde theorie. Dit is in Nederland de enige volledige meerdaagse opleiding waar alle gangbare onderzoeksmethoden (o.a. Prisma en Sire) aan bod komen, met training!
Alle docenten zijn ervaren onderzoekers en geven vakkundig les in o.a. Human factors, rapportage, integriteit en analyse. Een meerwaarde voor alle onderzoekers!”
Fieke Ammeraal (opleiding calamiteitenonderzoeker)
“Veel geleerd, over wat calamiteiten zijn, hoe zorgvuldig onderzoek dient plaats te vinden, leiding te geven aan een onderzoeksteam én adequaat te rapporteren. Gedreven, kundige trainers. Met veel plezier deelgenomen aan deze opleiding.’”
Hanke Timmermans (opleiding klachtenfunctionaris)
“De kracht van de opleiding ligt in de gedreven groep docenten. Stuk voor stuk professionals die zijn doorkneed in de praktijk van klachtopvang, bemiddeling en klachtenmanagement. Vanuit hun brede praktijkervaring slagen zij erin hun kennis en vaardigheden op een inspirerende manier over te dragen. Je voelt je als cursist serieus genomen in je inzet en ambitie. Als je de opleiding met succes hebt afgerond, ben je echt goed voorbereid op de mooie functie van klachtenfunctionaris in de zorg.”
Ine van Doornmalen (opleiding klachtenfunctionaris)
“Wat lijkt het kort geleden dat Quasir en ik elkaar spraken of de opleiding geschikt voor mij was. Wat ben ik blij dat ik hem gedaan heb, ik kijk terug op een leuke, leerzame tijd. En nu het diploma, natuurlijk kom ik op 11 mei naar de diploma-uitreiking en mijn man komt mee.”
Janny Hardeman (opleiding klachtenfunctionaris)
“Mijn naam is Janny Hardeman. Ik werk als klachtenfunctionaris in een regionaal ziekenhuis. In 2015 heb ik de opleiding tot klachtenfunctionaris in de gezondheidszorg gevolgd. (In 2011 heb ik bij Quasir de basistraining tot klachtenfunctionaris gevolgd.) Ik heb genoten van de opleiding. De cursusdagen waren elke keer weer inspirerend en het onderlinge teamgevoel met medecursisten was positief en hecht. We hielpen elkaar naar een volgend niveau. Dit onder leiding van professionele trainers, met oog voor de individuele cursist.
De opleiding is dynamisch en haakt aan bij de actualiteit van de ontwikkelingen van het beroep van klachtenfunctionaris in de gezondheidszorg. Quasir is een bedrijf dat meegroeit met de markt en op vele fronten mogelijkheden ziet voor vernieuwing en verdere professionalisering. Bovendien heeft Quasir contact met relevante stakeholders op het gebied van klachtenbehandeling in de gezondheidszorg. De inhoud van de opleiding helpt mij om me onafhankelijk op te stellen, om mijzelf en de klachtenprocedure professioneel te positioneren binnen de instelling en om rapportages en adviezen vorm te geven.”
Jantine Dijkstra (opleiding klachtenfunctionaris)
“Als klachtenfunctionaris in een regulier ziekenhuis met meer dan 500 klachten per jaar heb ik bijzonder veel gehad aan de opleiding klachtenfunctionaris in de zorg van Quasir. Mijn jarenlange ervaring in de zorg samen met deze opleiding vormen nu een stevige basis voor dit prachtige beroep. Voor mij waren de onafhankelijke rol en het oordeel vrij zijn in je werk belangrijke onderdelen van de opleiding. Als hulpverlener ligt het zwaartepunt van de aandacht toch vooral bij de patiënt/cliënt. Als klachtenfunctionaris ben je er voor beide partijen, voor de klagers én voor de aangeklaagden. Beiden vaak even kwetsbaar en onzeker. De opleiding heeft goede docenten in huis die mij veel inzicht, kennis en vaardigheden hebben gegeven die ik dagelijks in mijn werk gebruik en benut. Ben ik er een betere klachtenfunctionaris door geworden. Ja, dat kan ik gerust zeggen. Ja, echt.”
© Quasir BV Expertisecentrum klachten, calamiteiten en geschillen Zorg en Welzijn 2021. Alle rechten voorbehouden.