logo
EXPERTISECENTRUM KLACHTEN, CALAMITEITEN EN GESCHILLEN | ACADEMY | ONDERZOEK EN ADVIES

Quasir: wijs en soeverein

In 2008 is de naam veranderd van Stichting Klachtenbemiddeling Gezondheidszorg in Quasir. Hiermee werd een belangrijke nieuwe fase in onze 20-jarige historie ingeluid, na een succesvolle reorganisatie en professionaliseringsslag.

De naam Quasir, geïnspireerd door de Noorse mythologie, is aangedragen door één van onze klachtenfunctionarissen. Quasir (Kvasir of Kvaser) was een door de goden geschapen mens die in het oude Scandinavië rondtrok om meningsverschillen op te lossen en mensen te onderwijzen. Met wijsheid en soevereiniteit als kernkwaliteiten, wist Quasir altijd tot oplossingen te komen.