Klachtenbemiddeling training groep

Strategische partners

NCZ

Quasir en NCZ werken al jarenlang samen en vanaf het najaar 2021 is dit uitgebreid met de samenwerking van de Academie van Netwerk Cliënt-en-Raad Zorg (NCZ) en de Academy van Quasir. Het uitvoering geven aan de Wkkgz vormt hiervoor de basis.

Door trainers voor beide trainingsinstituten in te zetten krijgen cliëntenraden, voorzitters van cliëntenraden, cliëntenraad ondersteuners, managers, bestuurders en andere belanghebbenden vanuit de praktijk meer inzicht in de achtergrond van de functies van klachtenfunctionaris, calamiteitenonderzoeker, clientvertrouwenspersoon en clientvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang (Wzd).

Klachtenfunctionarissen, calamiteitenonderzoekers, clientvertrouwenspersoon en clientvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang krijgen omgekeerd meer inzicht in de rol, taak en functie van (centrale) cliëntenraden en hun gesprekspartners.

De ambitie van NCZ en van Quasir is dat de diverse functionarissen door wederzijds begrip en inzicht in elkaars werkzaamheden de samenwerking binnen zorgorganisaties ten behoeve van de cliënt kunnen verbeteren. Waarbij de cliënt het gevoel krijgt en ervaart serieus genomen te worden en dat er ook werkelijk iets met zijn feedback wordt gedaan.

© Quasir BV Expertisecentrum klachten, calamiteiten en geschillen Zorg en Welzijn 2021. Alle rechten voorbehouden.