logo
EXPERTISECENTRUM KLACHTEN, CALAMITEITEN EN GESCHILLEN | ACADEMY | ONDERZOEK EN ADVIES

Op zoek naar geacrediteerde opleiding als klachtenfunctionaris. Kom 24 januari naar introductiebijeenkomst hierover van Quasir

 

Met de invoering van de Wkkgz is de noodzaak en verplichting van het door de zorgaanbieder aan haar cliënten aanbieden van een onafhankelijke klachtenfunctionaris overduidelijk geworden.

Door het volgen van de klachtenfunctionaris opleiding en of trainingen van Quasir, kunt u zich nader onderscheiden en kans (blijven) maken op een functie op het gebied van klachtenmanagement in bijvoorbeeld het ziekenhuis of in een andere zorginstelling. 

Goede klachtopvang en klachtenbemiddeling is een steeds belangrijker en noodzakelijker kwaliteitsinstrument voor iedere zorgaanbieder. De versterking van de rechtspositie van de cliënt in de zorg omvat onder meer het recht op een effectieve, laagdrempelige klachtenbehandeling. De opleiding Klachtenfunctionaris zorgsector van Quasir sluit naadloos aan op deze wetgeving en is door de SNRO geaccrediteerd.

200 gediplomeerden

In 2020 zal Quasir naar verwachting aan de 200 ste professional het diploma van de door geaccrediteerde beroepsopleiding tot klachtenfunctionaris zorgsector uitreiken. Een geslaagd doorlopen opleiding en aandacht voor permanente educatie is vanwege het door de beroepsorganisatie VKIG instellen van een kwaliteitsregister voor klachtenfunctionarissen vanaf 1-1- 2020 uitermate belangrijk. Met het diploma voor de opleiding tot klachtenfunctionaris van Quasir kunt u nu al 78 PE-punten (permanente educatie) verkrijgen bij het MfN-register

Introductiebijeenkomsten geaccrediteerde opleiding tot klachtenfunctionaris

Wilt u meer weten over de werkzaamheden van de klachtenfunctionaris en de hiervoor benodigde voor-opleiding en competenties en het opleidingsaanbod van Quasir ? Kom dan vooral naar een introductie van de Quasir Academy die wordt gegeven door ervaringsdeskundige trainers en adviseurs van Quasir. U verkrijgt daarmee inzicht en een persoonlijk opleidingsadvies.

De eerstvolgende introductiebijeenkomst wordt gehouden op 24 januari en 13 februari 2020 in het opleidingscentrum van Quasir te Almere. De opleidingen starten ieder jaar in maart en oktober.

Klik HIER voor de mogelijke opleidingsdata. Uiteraard kunt zich bij serieuze interesse reeds inschrijven voor de opleiding die begint op 9maart 2020.  Het aantal plaatsen per leergang is gemaximeerd, dus wees er op tijd bij.

De Quasir Academy rekent voor de introductiebijeenkomst een bescheiden entreeprijs van € 50 (excl. btw). Indien u zich definitief voor de opleiding heeft ingeschreven wordt de betaalde entreeprijs voor de introductiebijeenkomst als korting in mindering gebracht.

Geef u dus vandaag nog op voor de introductiebijeenkomst door op HIER te klikken of bel met Quasir (0561-618711).

Hier kunt u de brochure downloaden.

Bij de opleiding tot klachtenfunctionaris wordt door Quasir intensief gebruik gemaakt van reeds ervaren klachtenfunctionarissen en de ervaringsdeskundige trainers van de Quasir Academy zelf. Uniek daarbij is dat voor een goede afweging of de opleiding tot klachtenfunctionaris iets voor u is, eerst een introductiebijeenkomst kan worden bijgewoond.

Klik op HIER voor het aanmelden voor de introductiebijeenkomst, opleiding of telefonisch opleidingsadvies.