logo
EXPERTISECENTRUM KLACHTEN, CALAMITEITEN EN GESCHILLEN | ACADEMY | ONDERZOEK EN ADVIES

Advies over het meten van cliënttevredenheid door het organiseren van spiegelgeprekken


Hoe toetst u systematisch cliënttevredenheid?

Zorgorganisaties in Nederland hechten waarde aan de kwaliteit van hun zorg en dienstverlening. Goede kwaliteit leidt tot tevreden zorgmedewerkers die trots zijn op hun organisatie en vooral tot tevreden zorggebruikers. Tevreden zorggebruikers, mantelzorgers, bezoekers en medewerkers leiden weer tot een positief imago van de organisatie.

Kent u uw klant wel goed genoeg? Hoe tevreden is uw patiënt of cliënt? Hoe meet u dit? Voelt de cliënt zich persoonlijk gehoord?
Veel zorginstellingen in Nederland maken gebruik van de Consumer Quality Index (CQI). Soms wordt gebruik gemaakt van tevredenheidsenquêtes of zelfs van ‘shadowing’ of een ‘mystery patient’, die onverwachts en ongemerkt de locatie of afdeling bezoekt om zodoende de kwaliteit van zorg in de praktijk te toetsen. De wens van de cliënt en het zelf regie voeren over het eigen leven is in veel instellingen uitgangspunt. Wat betekent dat in de praktijk? Wat is de wens van uw cliënt?

Het spiegelgesprek is de meest effectieve, indringende en onafhankelijke methode om zicht te krijgen op de tevredenheid van uw klanten.

Wat levert een spiegelgesprek u op?

Door middel van een spiegelgesprek kunnen uw zorgmedewerkers en kunt u, als bestuurder, manager of teamleider, meer inzicht krijgen in de manier waarop zorggebruikers, mantelzorgers en bezoekers de zorg en dienstverlening ervaren. Daarnaast verbetert het de cliëntgerichtheid en inzicht van uw medewerkers én van de organisatie. De resultaten uit een spiegelgesprek zijn een stimulans voor het doorvoeren van concrete verbeteringen. Hierdoor kunt  u betere zorg verlenen aan uw cliënten.

Doel van een spiegelgesprek

In een spiegelgesprek zijn zorggebruikers en mantelzorgers aan het woord en zijn de zorgmedewerkers de toehoorders. De doelstelling is het geven van feedback en het verkrijgen van inzicht over een bepaalde onderwerpen die van tevoren worden vastgesteld. Het spiegelgesprek is zowel bruikbaar voor afdelingen als ook voor multidisciplinaire zorgprocessen. Onderwerpen kunnen zijn de ervaren behandelingen, zorg, bejegening, faciliteiten en dienstverlening. Ook is het mogelijk specifieke onderwerpen te agenderen en voorgenomen of gewijzigde werkwijzen te checken en evalueren.

Het spiegelgesprek is geen kwantitatief onderzoeksinstrument. Het geeft een beeld van de individuele cliëntervaring. Op de uitkomsten van kwantitatieve onderzoeken zoals bijvoorbeeld de CQ-Index en tevredenheidenquêtes kan tijdens het spiegelgesprek worden doorgevraagd.

De kracht van het spiegelgesprek


Een spiegelgesprek

 • Maakt zorgverleners meer bewust van het cliëntenperspectief, het werkt als een ‘eyeopener’;
 • Leidt tot concrete verbeterpunten in het belang van zorggebruikers en geeft zicht op dat wat goed gaat en gecontinueerd of uitgebreid mag worden;
 • Leidt tot gedragsverandering van zorg medewerkers waar het cliëntgericht werken betreft;
 • Geeft de deelnemers de ervaring dat er werkelijk geluisterd wordt en hun mening op prijs wordt gesteld.

‘Het belangrijkste effect van de spiegelgesprekken is een steviger verbinding tussen cliënten en begeleiders. De begeleiders luisteren in de buitenring, kunnen niet de regie over het gesprek nemen, waardoor zij meer doordrongen raken van wat de cliënten ervaren en wensen. Dit leidt tot een meer gelijkwaardige relatie.’ Stephan Veldman, orthopedagoog Oranjeborg

Voorwaarden


Er zijn enkele voorwaarden voor de uitvoering van een succesvol spiegelgesprek

 • Een bekwame en onafhankelijk voorzitter achterhaalt met open, nieuwsgierige houding en het herkennen van de vraag achter de vraag de meeste informatie. Wanneer er sprake is van een afhankelijkheidsrelatie tussen cliënten en zorgverleners en bij gevoelige onderwerpen is het creëren van veilige gespreksomgeving belangrijk;
 • De ervaringsdeskundige deelnemers van de gespreksgroep zijn voldoende in staat om hun ervaringen en wensen goed te verwoorden;
 • Een heterogene groep komt tot een veelzijdige output.

Structurele verbeteringen


Tijdens het spiegelgesprek wordt een verslag gemaakt, dat geanonimiseerd beschikbaar wordt gesteld aan de deelnemers. De inhoud wordt gebruikt voor het maken van een plan van aanpak of een werkplan voor structurele verbetering. Controle op de uitvoering ervan wordt opgenomen in de beleidscyclus. Voor deze controle is het tevens aan te bevelen de cliëntenraad uit te nodigen aanwezig te zijn in de buitenkring van het spiegelgesprek. Voor een goede continuïteit wordt het spiegelgesprek jaarlijks herhaald.

‘Wij zijn ontzettend tevreden met het verloop en de uitkomst van de spiegelgesprekken. De uitkomsten hebben tot zinvolle maatregelen geleid en hebben ons geholpen in ons gesprek met de IGJ over middelen en maatregelen. Wij denken aan een vervolg ook op andere afdelingen. Een must voor iedere organisatie die cliëntgericht wil werken.’ Henk Stokvis, bestuurder Oranjeborg

Wilt u meer weten over begeleiding, advies of training op maat voor toekomstige voorzitters? Bel 0561 – 618711 of vul hier het contactformulier in.

Informatie en telefonisch advies

U kunt hier de brochure downloaden over de adviesdiensten van Quasir op het gebied van klachtenmanagement. Voor de brochure over het onafhankelijk calamiteitenonderzoek kunt u hier terecht.

Onze adviseurs kunnen u in een persoonlijk onderhoud informeren over de adviesmogelijkheden van Quasir.

Voor een voorlichtingssessie, adviesgesprek of workshop voor u zelf of uw klachtenfunctionarissen kunt zich aanmelden via onderstaand aanmeldingsformulier.


  Aanvraag telefonisch adviesgesprek


  Waarin bent u geïnteresseerd?

  Uw persoonlijke gegevens (verplicht):

  Achternaam

  Voornaam

  E-mail adres

  Telefoon

  Adres

  Postcode

  Woonplaats

  Beroepsachtergrond:

  Functie

  Werkzaam bij organisatie

  Lid van:VKIG (Vereniging van Klachtenfunctionarissen In de Gezondheidszorg)VvK (Vereniging voor Klachtrecht)

  Hoe bent u op de Quasir website terechtgekomen (verplicht):

  Dutch Health NetworkSkiprZorgvisieStichting ZorggeschilVKIGVvKNCZ (Netwerk Cliënt-en-Raad Zorg)ZorgthuisnlGoogleQuasir NieuwsbriefStudent Quasir AcademyMedewerker QuasirAndere wijze


  Toestemming (verplicht):

  Ja, Ik geef hierbij mijn contactinformatie aan Quasir zodat u met mij kunt communiceren over mijn vraag, aanmelding of verzoek om telefonisch advies over de opleidingen, trainingen of abonnementsdiensten van Quasir. Uiteraard is hierop het privacyreglement van Quasir van toepassing.


  Na invulling van het formulier klikt u eenmaal op "Versturen". Daarna even geduld s.v.p. totdat de mededeling verschijnt dat het formulier is verzonden!