logo
EXPERTISECENTRUM KLACHTEN, CALAMITEITEN EN GESCHILLEN | ACADEMY | ONDERZOEK EN ADVIES

Onafhankelijk Calamiteitenonderzoek


Bij calamiteiten en incidenten kunt u door Quasir onafhankelijk onderzoek laten verrichten om zo tools te krijgen hoe u herhaling  in de toekomst kan voorkomen. Quasir kan een onafhankelijk voorzitter leveren die een onderzoekscommissie samenstelt, taken verdeelt, overzicht houdt, de tijd bewaakt en zorgt voor de aanlevering bij de Raad van Bestuur van een onderzoeksrapport die voldoet aan de eisen van de inspectie. De betreffende onderzoeksrapportage verstuurt u aan de IGJ.

De brochure over het onafhankelijk calamiteitenonderzoek kunt u hier downloaden. Onze onderzoekers kunnen u in een persoonlijk onderhoud informeren over de onderzoeksmogelijkheden van Quasir.

Hier kunt u de white papers en overige publicaties over o.a. calamiteitenonderzoek van Quasir downloaden.

Voorzitter onderzoekscommissie
Door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) zijn per 1 oktober 2015 de regels voor calamiteitenonderzoek binnen de ouderenzorg en de gehandicaptenzorg aangescherpt. Hierbij is het aanstellen van een externe voorzitter van een onderzoekscommissie naar calamiteiten verplicht gesteld. De redenen hiervoor zijn meer onafhankelijkheid, objectiviteit en kwaliteit aan te brengen in het onderzoek.

Met het aanstellen van een onafhankelijk voorzitter van een calamiteitencommissie wordt de kwaliteit, neutraliteit en effectiviteit van het onderzoek gegarandeerd.

Door de voorzitter worden de volgende rollen en taken op zich genomen:
– voorzitterschap van een interne onderzoekscommissie
– onderzoeker
– coaching en begeleiding van de leden van de interne onderzoekscommissie
– realisatie van een heldere rapportage die de oorzaken van de calamiteit verklaart
– het doen aanbevelingen voor verbeteringen van uw (bedrijfs)processen om soortgelijke calamiteiten in de toekomst te voorkomen.

Wilt u zekerheid dat bij een calamiteit u snel beschikt over een onafhankelijk voorzitter voor de onderzoekscommissie? Overweeg dan het abonnement onafhankelijk voorzitter calamiteitencommissie op afroep. Wilt u meer informatie over dit abonnement? Bel Quasir of vul hier het contactformulier in.

Onafhankelijk onderzoek
Calamiteitenonderzoek is meer dan een reconstructie van wat er gebeurd is. Quasir heeft ervaren professionals in huis die op afroep kunnen worden ingezet bij een calamiteitenonderzoek. De onderzoekers van Quasir zijn gespecialiseerd in het onafhankelijk en zorgvuldig analyseren van (ernstige) incidenten. Voor de rapportage wordt gebruik gemaakt van door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) erkende methodieken zoals PRISMA en SIRE. Indien wenselijk of nodig, betrekt de onafhankelijk voorzitter externe experts bij het onderzoek.

Quasir levert onafhankelijk specialisten die:
– ervaren, professioneel en ter zake kundig zijn
– de rol van onafhankelijk voorzitter op zich kunnen nemen
– niet oordelen, maar onderzoeken
– ervaring hebben met heldere en praktische rapportages conform de eisen van IGJ
– met mensen van divers pluimage om kunnen gaan
– gericht zijn op het lerend effect
– vertrouwelijk met informatie omgaan

Werkwijze
De onafhankelijk onderzoeker van Quasir vormt in overleg met de opdrachtgever een multidisciplinair onderzoeksteam samen en spreekt de partijen die bij het incident betrokken waren. Zeker bij precaire kwesties blijkt het zowel voor de patiënt of zijn familie, als de zorgverlener prettig te zijn om te maken te hebben met een onpartijdige onderzoeker die als enig belang heeft een goed en objectief onderzoek te verrichten. Dit doet recht aan alle betrokkenen. Tenslotte hebben zowel patiënt als medewerker nooit de intentie gehad om in een calamiteit verzeild te raken.

Als de onderzoeker de benodigde informatie heeft verzameld, bakent hij het onderzoeksgebied af en identificeert de oorzaken van het incident of de calamiteit. In de rapportage worden zowel adviezen over het verhogen van de  kwaliteit van dienstverlening als  veiligheidsmaatregelen opgenomen, die de organisatie kan implementeren teneinde soortgelijke calamiteiten in de toekomst te voorkomen.

Stappen en modellen
Er worden verschillende modellen gebruikt voor het uitvoeren van calamiteitenonderzoek. Bekende en erkende modellen voor het doen van calamiteitenonderzoek zijn PRISMA en SIRE.

Voor alle modellen geldt dat de centrale vragen om beantwoord te krijgen zijn:
wat is er precies gebeurd?
– wat gebeurt er normaal gesproken?
hoe heeft het kunnen gebeuren?
– waarom kon het nu gebeuren?

PRISMA gaat uit van drie achtereenvolgende stappen:
1. Incident beschrijven
2. Oorzaken classificeren
3. Vertaling naar structurele maatregelen

SIRE gaat uit van een cyclus voor het vergaren en ordenen van informatie die herhaald kan worden totdat alle onderzoeksvragen beantwoord zijn.

Bij een calamiteitenonderzoek kunnen verschillende analysemethoden worden gebruikt zoals:
– Oorzakenboom
– Visgraat
– Dossieronderzoek
– Barrièreanalyse
– Procesveranderingsanalyse
– Waarom vragen

De verschillende werkwijzen dienen een gelijk doel! Op basis van bovenstaande kunnen passende maatregelen geformuleerd worden waarmee herhaling kan worden voorkomen?

Abonnement
Quasir heeft een abonnementsvorm waarbij u in het geval van een (ernstige) calamiteit snel verzekerd bent van een onafhankelijk voorzitter.

Voor meer informatie over het abonnement onafhankelijk voorzitter calamiteitencommissie op afroep neemt u contact op met Quasir of vul onderstaand formulier in. Voor de brochure over het onafhankelijk calamiteitenonderzoek kunt u hier terecht.


  Informatieaanvraag over de abonnementen van Quasir


  Waarin bent u geïnteresseerd?

  Uw persoonlijke gegevens (verplicht):

  Achternaam

  Voornaam

  E-mail adres

  Telefoon

  Functie

  Gegevens organisatie (verplicht):

  Naam

  Adres

  Postcode

  Woonplaats

  Hoe bent u op de Quasir website terechtgekomen (verplicht):

  Dutch Health NetworkSkiprZorgvisieStichting ZorggeschilVKIGVvKNCZ (Netwerk Cliënt-en-Raad Zorg)ZorgthuisnlGoogleQuasir NieuwsbriefStudent Quasir AcademyMedewerker QuasirAndere wijze


  Toestemming (verplicht):

  Ja, Ik geef hierbij mijn contactinformatie aan Quasir zodat u met mij kunt communiceren over mijn vraag, aanmelding of verzoek om telefonisch advies over de opleidingen, trainingen of abonnementsdiensten van Quasir. Uiteraard is hierop het privacyreglement van Quasir van toepassing.


  Na invulling van het formulier klikt u eenmaal op "Versturen". Daarna even geduld s.v.p. totdat de mededeling verschijnt dat het formulier is verzonden!

  Brochures en telefonisch advies
  De brochure over het onafhankelijk calamiteitenonderzoek kunt u hier downloaden. Onze onderzoekers kunnen u in een persoonlijk onderhoud informeren over de onderzoeksmogelijkheden van Quasir.

  Hier kunt u de brochure downloaden over de adviesdiensten van Quasir op het gebied van klachtenmanagement.

  Nieuwsbrief

  Abonneer u op onze nieuwsbrief. Hier kunt u de laatste nieuwsbrieven bekijken.

  Meer informatie
  Wilt u meer informatie over de mogelijkheden van Quasir? Neem dan contact met ons op.