logo
EXPERTISECENTRUM KLACHTEN, CALAMITEITEN EN GESCHILLEN | ACADEMY | ONDERZOEK EN ADVIES

Advies inrichting klachtenmanagement


De kracht van de klacht

Patiënten en cliënten hebben bepaalde verwachtingen over de dienstverlening door zorg- of welzijnsinstelling. Soms worden deze niet of anders vervuld en kan onvrede ontstaan. Een aantal mensen neemt deze onvrede mee naar huis en vertelt het aan hun naasten. Anderen uiten hun boosheid of teleurstelling tegen de zorgverlener of ondersteunend personeel. Weer anderen laten het achteraf weten, bijvoorbeeld als klacht aan de klachtenfunctionaris.

Voor instellingen is het vaak niet leuk deze klachten of onvrede te horen. Tegelijk biedt het hen de mogelijkheid in het vervolg beter op de verwachtingen en behoeften van hun cliënten in te spelen. Ook bieden klachten vaak aanknopingspunten om de zorg en dienstverlening naar een hoger plan te trekken.

Professioneel klachtenmanagement bestrijkt het hele gebied van openstaan voor feedback van cliënten tot het leren van klachten of feedback. Er zijn vele momenten dat onvrede kan worden opgepakt. En er zijn vele mogelijkheden waarop de organisatie de data uit klachten kan benutten voor de verhoging van kwaliteit en veiligheid.

Onze consultants kunnen voor uw organisatie analyseren hoe u makkelijk uw klachtvriendelijkheid kunt verbeteren en hoe uw organisatie kan leren van de feedback van patiënten. Zij hebben vele organisaties gezien en kennen de tools die het beste aansluiten op de cultuur en mentaliteit van uw instelling, passen bij de inrichting van uw processen en gebaseerd zijn op de actualiteit in klachtenmanagementsystemen.

Informatie en telefonisch advies

U kunt hier de brochure downloaden over de adviesdiensten van Quasir op het gebied van klachtenmanagement. Voor de brochure over het onafhankelijk calamiteitenonderzoek kunt u hier terecht.

Onze adviseurs kunnen u in een persoonlijk onderhoud informeren over de adviesmogelijkheden van Quasir.

Voor een voorlichtingssessie, adviesgesprek of workshop voor u zelf of uw klachtenfunctionarissen kunt zich aanmelden via onderstaand aanmeldingsformulier.


  Aanvraag telefonisch adviesgesprek


  Waarin bent u geïnteresseerd?

  Uw persoonlijke gegevens (verplicht):

  Achternaam

  Voornaam

  E-mail adres

  Telefoon

  Adres

  Postcode

  Woonplaats

  Beroepsachtergrond:

  Functie

  Werkzaam bij organisatie

  Lid van:VKIG (Vereniging van Klachtenfunctionarissen In de Gezondheidszorg)VvK (Vereniging voor Klachtrecht)

  Hoe bent u op de Quasir website terechtgekomen (verplicht):

  Dutch Health NetworkSkiprZorgvisieStichting ZorggeschilVKIGVvKNCZ (Netwerk Cliënt-en-Raad Zorg)ZorgthuisnlGoogleQuasir NieuwsbriefStudent Quasir AcademyMedewerker QuasirAndere wijze


  Toestemming (verplicht):

  Ja, Ik geef hierbij mijn contactinformatie aan Quasir zodat u met mij kunt communiceren over mijn vraag, aanmelding of verzoek om telefonisch advies over de opleidingen, trainingen of abonnementsdiensten van Quasir. Uiteraard is hierop het privacyreglement van Quasir van toepassing.


  Na invulling van het formulier klikt u eenmaal op "Versturen". Daarna even geduld s.v.p. totdat de mededeling verschijnt dat het formulier is verzonden!