logo
EXPERTISECENTRUM KLACHTEN, CALAMITEITEN EN GESCHILLEN | ACADEMY | ONDERZOEK EN ADVIES

Onafhankelijke klachtenbemiddeling

 

Het omgaan met klachten van ontevreden klanten vergt tijd en energie van medewerkers. Hoe eerder een klacht wordt opgelost, des te meer tijd blijft er voor uw medewerkers over om hun eigen werk te doen. In de nieuwe patiëntenwetgeving, die het kabinet in voorbereiding heeft, vormt het recht op effectieve, laagdrempelige klacht- en geschillenbehandeling één van de zeven pijlers. Klachtenbemiddeling is daar een goede invulling van. Effectieve klachtenbemiddeling levert uw organisatie meer tevreden klanten op en voorkomt dat klachten bij de klachtencommissie worden ingediend.

Met de keuze voor een onafhankelijke klachtenbemiddelaar ( een professional) geeft uw organisatie aan cliënten het signaal dat klachten serieus genomen worden. De cliënt kan vertrouwen op een zorgvuldige aanpak van de klacht. Dat maakt de kans op een snelle en houdbare oplossing groter.