logo
EXPERTISECENTRUM KLACHTEN, CALAMITEITEN EN GESCHILLEN | ACADEMY | ONDERZOEK EN ADVIES

De Eerste Kamer heeft op 6 oktober 2015 ingestemd met de Wkkgz

Quasir

 

Het wetsvoorstel Kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) van minister Edith Schippers (VWS) is op  6 oktober 2015 door de Eerste Kamer aangenomen.

De belangrijkste veranderingen in de wet zijn dat een onafhankelijk opererende klachtenfunctionaris verplicht wordt voor zorgaanbieders en dat een klachtencommissie niet meer verplicht is.

Deze patiëntenwet is een grote stap in de verbetering van de verhouding tussen zorgaanbieder en patiënt. De wet waarborgt dat patiënten kunnen vertrouwen op goede zorg en een goede, snelle en laagdrempelige afhandeling van klachten en geschillen. De wet vervangt twee wetten op dit gebied: de Kwaliteitswet zorginstellingen en de Wet klachtrecht cliënten zorgsector.

Belangrijkste punten uit de nieuwe wet:

  • De patiënt heeft recht op informatie over onder meer de prestaties van zorgaanbieders, zodat hij een goede keuze kan maken tussen zorgaanbieders ( bijvoorbeeld over hoe vaak een arts een bepaalde operatie heeft gedaan);
  • Medische missers en fouten moeten verplicht aan de patiënt of cliënt gemeld worden en opgenomen in het medisch dossier;
  • Zorgaanbieders worden verplicht de referenties te checken van nieuwe zorgverleners die bij hen in dienst komen;
  • Zorgverleners krijgen een veilige omgeving om incidenten te melden en te evalueren;
  • Ontslag wegens ernstig disfunctioneren van een zorgverlener moet worden gemeld bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg;
  • Klachten worden transparant en informeel afgehandeld met behulp van een klachtenfunctionaris;
  • Zorgaanbieders moeten binnen 6 weken een beslissing nemen over een klacht;
  • Er komt een onafhankelijke geschilleninstantie die bindende uitspraken doet en schadevergoeding kan toekennen.

De Motie-Don (SP) c.s. over het laten vallen van de Wmo onder de reikwijdte van de kaderwet Wkkgz (EK 32.402, P) is aangehouden.

Iinformatie over gevolgen en kansen
Wilt u meer informatie over de gevolgen en kansen die de wet voor uw instelling en cliënten biedt, neem dan contact met ons op. Quasir verzorgt voorlichtingsbijeenkomsten op maat.  Daarnaast kunnen onze adviseurs u in een persoonlijk onderhoud informeren.

Voor een lokale voorlichtingssessie voor u zelf of uw klachtenfunctionarissen kunt zich aanmelden met het aanmeldingsformulier op de website van Quasir.

Nieuwsbrief
Abonneer u vandaag nog op de nieuwsbrief van Quasir via de link: www.quasir.nl.
Hier kunt u de laatste nieuwsbrief bekijken. Wilt u andere nieuwsberichten bekijken, ga dan naar: www.quasir.nl.

Meer informatie
Wilt u meer informatie over de mogelijkheden van Quasir of maatwerk? Neem dan contact met ons op.

balk e-mail goed