logo
EXPERTISECENTRUM KLACHTEN, CALAMITEITEN EN GESCHILLEN | ACADEMY | ONDERZOEK EN ADVIES

NIVRE register herstelcoaches


Het NIVRE heeft een register voor deskundigen zoals herstelcoaches binnen de herstelgerelateerde dienstverlening in de letselschade.

Herstelcoaches kunnen zich bij het NIVRE laten inschrijven het Register Herstelcoaches mits voldaan wordt aan de aanvraagcriteria (o.a. diploma geaccrediteerde opleiding herstelcoach). Met dit register wordt de dienstverlening in de herstelgerichte dienstverlening naar een hoger plan getild en verder geprofessionaliseerd. De verzekeraars onderschrijven het belang van deze registratie.

Herstelcoaches, die sinds 2015 door Quasir, of gelijkwaardig zijn opgeleid, kunnen wanneer ze daarnaast aan de basiseisen van het NIVRE voldoen, een aanvraag voor inschrijving indienen. Na inschrijving mogen zij de titel NIVRE Register-Deskundige (rd) voeren.

Omdat klanttevredenheid een belangrijke rol speelt en het slachtoffer daadwerkelijk meer centraal is komen te staan, is bij de (schade)verzekeraars een steeds sterkere behoefte aan het waarborgen van de kwaliteit van herstelgerichte dienstverleners. Een register maakt kwaliteit zichtbaar en geeft betrokken partijen in de letselschade een duidelijk beeld van de kwaliteit van de ingeschakelde hersteldeskundige.

Om te worden ingeschreven in dit register dienen de geregistreerden te voldoen aan de kernkwaliteiten die het NIVRE van alle geregistreerden vereist. En natuurlijk vallen deze NIVRE Register-Deskundigen onder dezelfde gedragsregels van de verplichting van de Permanente Educatie.

Net als de andere registraties die het NIVRE beheert moeten de Herstelcoaches in dit Register een PE-programma volgen om de registratie te behouden alsook zich aan alle reglementen van het NIVRE confirmeren. NIVRE-Herstelcoaches vallen net zoals de andere geregistreerden onder het Tuchtrecht. De belangen van de herstelcoaches worden behartigd door het Branchebestuur Personenschade. Zie voor meer informatie: www.nivre.nl