logo
EXPERTISECENTRUM KLACHTEN, CALAMITEITEN EN GESCHILLEN ZORG EN WELZIJN

Nieuwsbrief Quasir


Hier kunt u zich aanmelden voor de Quasir Nieuwsbrief

Op de door u aan ons via de website www.quasir.nl of MailChimp verstrekte contactgegevens is een privacyverklaring van toepassing die is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U kunt hier de privacyverklaring van Quasir raadplegen.

Met het geven van uw toestemming stemt u er mee in dat Quasir u periodiek informeert over haar dienstverlening en opleidingen,

Klik op uitschrijven om u eventueel af te melden voor de Quasir Nieuwsbrief.

Voor informatie en vragen over de inhoud van de Quasir Nieuwsbrief kunt u altijd contact opnemen met het secretariaat van Quasir.

Door dit formulier in te vullen en via onderstaande button te verzenden op onze website, geeft u ons uw persoonlijke contactgegevens. Wij gebruiken deze gegevens enkel om met u in contact te treden en/of de Quasir Nieuwsbrief toe te sturen.