logo
EXPERTISECENTRUM KLACHTEN, CALAMITEITEN EN GESCHILLEN ZORG EN WELZIJN

Nieuws


Wilt u meer informatie over een van onze nieuwsberichten? Neem dan contact met Quasir op.

Meer informatie
Abonneer u op onze nieuwsbrief. Wilt u meer informatie over de mogelijkheden van Quasir? Neem dan direct contact met ons op.

Quasir zoekt een cliëntvertrouwenspersoon voor 18 uur per week

  Gaat het cliëntbelang u aan het hart? Quasir zoekt een cliëntvertrouwenspersoon voor 18 uur per week in een zeer uitdagende omgeving in het westen van het land in de gehandicaptenzorg. (hiervan is gemiddeld 4 uur voor de behandelklinieken) De functie is onder andere voor een aantal behandelklinieken. Deze zijn gevestigd in Zwammerdam, Nootdorp en Portugaal. Vindt u werken met mensen met verstandelijke beperkin
Lees meer
Anja Scheper, directeur Quasir BV

Jaarbeeld 2017 Stichting Zorggeschil is nu te downloaden op www.quasir.nl

  Samen met Stichting Zorggeschil kijken wij als Quasir alvast graag terug op een bevlogen jaar. In december 2016 heeft Stichting Zorggeschil, opgericht door de NCZ, de Brancheorganisatie Thuiszorg Nederland (BTN), Quasir en Vereniging Zorgklant Nederland van de minister van VWS de erkenning gekregen als geschilleninstantie. Vanaf dat moment is er veel gebeurd en is er veel bereikt. De administratieve organisati
Lees meer

19 geslaagden voor opleiding tot klachtenfunctionaris zorgsector Quasir Academy

  Dit najaar ontvangen maar liefst 19 professionals tijdens een feestelijke bijeenkomst van de Quasir Academy het diploma klachtenfunctionaris zorgsector. Voor deze door de SNRO geaccrediteerde beroepsopleiding is nu zelfs het 100 ste diploma uitgereikt door Marijke Levelink, manager Quasir Academy. De duur van deze door de SNRO geaccrediteerde beroepsopleiding bestond uit 14 opleidingsdagen
Lees meer

Vacature voor klachtenfunctionaris voor 8 uur per week bij landelijk werkende thuiszorgorganisatie via Quasir

  Heb je ervaring als klachtenfunctionaris in de Zorg ? DAN HEBBEN WIJ EEN UITDAGING VOOR JOU
Lees meer
Anja Scheper, directeur Quasir BV

ZZP Nederland start samenwerking met Quasir om haar leden te laten voldoen aan de Wkkgz vereisten

  Om het zelfstandige ondernemers in de zorg gemakkelijk te maken te voldoen aan de eisen uit de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) zijn Quasir en ZZP Nederland een samenwerking aangegaan. Wettelijke verplichting Een van de eisen uit de WKKGZ is dat zorgaanbieders een klachtenregeling, een onafhankelijke klachtenfunctionaris en aansluiting  bij een door de minister erkende geschilleninstantie
Lees meer
Anja Scheper, directeur Quasir BV

Heeft u uw klachten- en geschillenbehandeling al op orde? Download vandaag nog de whitepage van Quasir

  Heeft u dit nog niet (volledig) geregeld? Dan kan de Inspectie voor de Gezondheidszorg u een sanctie opleggen. Het is daarom raadzaam om te kijken of u de klachten- en geschillen afhandeling op orde heeft. Voor zorgaanbieders is het soms lastig om de klachtenafhandeling zelf goed volgens wettelijk voorschrift in te richten. Quasir kan u hierbij ontlasten. Quasir biedt landelijk haar klachtenregeling,
Lees meer

Heb je interesse in een (deeltijd)functie bij Quasir als klachtenfunctionaris? Laat dit vandaag nog weten aan Quasir

  Heb je ervaring op het gebied van klachtenmanagement (en eventueel calamiteitenonderzoek) in de Zorg?   Onafhankelijke klachtenbehandeling: ook jouw zorg?     Miranda de Zwart, manager Klachtenbemiddeling van Quasir zoekt regelmatig versterking voor haar team met professionals. Zowel voor vast als tijdelijk. Om snel te kunnen inspelen op vragen van instellingen willen we graag jouw CV in portefe
Lees meer

Uitnodiging studie-/netwerkbijeenkomst voor klachtenfunctionarissen, cliëntvertrouwenspersonen en calamiteitenonderzoekers in de zorg en welzijn

  Houd donderdagmiddag 25 januari vrij in uw agenda ! Schrijf U vandaag nog in voor de jaarlijkse studie-/netwerkbijeenkomst van Quasir Ontmoet uw collega klachtenfunctionaris, cliëntvertrouwenspersoon en calamiteitenonderzoeker in Leusden met als thema: “Meer aandacht voor cliënttevredenheid” Wederom heeft Quasir voor de jaarlijkse studie-/netwerkbijeenkomst een gerenommeerd spreker uitgenodigd. Wij
Lees meer

Heb je interesse in het beroep als onafhankelijk klachtenfunctionaris of calamiteitenonderzoeker

  Geef je vandaag nog op voor de eerstvolgende introductiebijeenkomst op 8 september of 21 september 2017 voor de opleiding tot klachtenfunctionaris of calamiteitenonderzoeker of op 6 of 22 september 2017 voor de opleiding tot herstelcoach.  Hier kun je de brochure opleiding klachtenfunctionaris downloaden. Hier of de website www.quasir.nl kun je praktische informatie teru
Lees meer