logo
EXPERTISECENTRUM KLACHTEN, CALAMITEITEN EN GESCHILLEN | ACADEMY | ONDERZOEK EN ADVIES

Nieuws


De recente nieuwsberichten van de Quasir groep

Abonneer u vandaag nog op onze nieuwsbrief. Wilt u meer informatie over de mogelijkheden van Quasir? Neem dan direct contact met ons op.

Onafhankelijke klachtenbemiddeling

  Het omgaan met klachten van ontevreden klanten vergt tijd en energie van medewerkers. Hoe eerder een klacht wordt opgelost, des te meer tijd blijft er voor uw medewerkers over om hun eigen werk te doen. In de nieuwe patiëntenwetgeving, die het kabinet in voorbereiding heeft, vormt het recht op effectieve, laagdrempelige klacht- en geschillenbehandeling één van de zeven pijlers.
Lees meer

Groei en professionalisering

  De ervaringen waren zo goed, dat steeds meer zorgorganisaties het voorbeeld uit Zeist volgden. De maatschappelijke ontwikkeling, groei en professionalisering binnen de zorg en welzijn hielp een handje mee. Zorgcliënten werden mondiger; de roep om een goed toegankelijke, onafhankelijke klachtenregeling nam toe. Het ondernemerschap in de gezondheidszorg, met klantvriendelijkheid als kernbegrip, professionaliseer
Lees meer

Quasir: wijs en soeverein

In 2008 is de naam veranderd van Stichting Klachtenbemiddeling Gezondheidszorg in Quasir. Hiermee werd een belangrijke nieuwe fase in onze 20-jarige historie ingeluid, na een succesvolle reorganisatie en professionaliseringsslag.
Lees meer