logo
EXPERTISECENTRUM KLACHTEN, CALAMITEITEN EN GESCHILLEN | ACADEMY | ONDERZOEK EN ADVIES

Nieuws


De recente nieuwsberichten van de Quasir groep

Abonneer u vandaag nog op onze nieuwsbrief. Wilt u meer informatie over de mogelijkheden van Quasir? Neem dan direct contact met ons op.

Quasir

Solliciteren is niet meer mogelijk | Vacature – cliëntvertrouwenspersoon bij Ipse De Bruggen voor 8 uur per week namens Quasir

  Sollicitatietermijn is verlopen | U wilt aan het werk als cliëntvertrouwenspersoon. Quasir is op zoek naar cliëntvertrouwenspersoon bij Ipse De Bruggen | zorg voor verstandelijk & meervoudig gehandicapten voor 8 uur per week. De sollicitatiegesprekken vinden eind augustus/begin september plaats.
Lees meer
Quasir

Solliciteren is niet meer mogelijk | Vacature – klachtenbemiddelaar namens Quasir bij De Hoogstraat Revalidatie te Utrecht

  Sollicitatietermijn is verlopen | U wilt aan het werk als klachtenbemiddelaar. Quasir is op zoek naar een klachtenbemiddelaar voor De Hoogstraat Revalidatie te Utrecht voor 4,5 uur per week. De sollicitatiegesprekken vinden plaats in week 38 en 39.
Lees meer
Quasir

Wilt u klachtenbemiddelaar of cliëntvertrouwenspersoon worden? Oriënteer u dan tijdens een introductiebijeenkomst op deze veelgevraagde functies.

  U wilt aan het werk als klachtenbemiddelaar of cliëntvertrouwenspersoon in de zorg of welzijn of bij een gemeente of u bent net begonnen en wilt uw basis verstevigen. Maak dan uitgebreid tijdens een informatiebijeenkomst kennis met deze in beweging zijnde functies en de ontwikkelingen c.q. toenemende (wettelijke) eisen op het gebied van klachtenmanagement, kwaliteit en cliënttevredenheid. 
Lees meer
Quasir

Download klachtbeeld Landelijk Meldpunt Zorg – Communicatie en aandacht voor cliënttevredenheid moet beter

  In de rapportage van het Landelijk Meldpunt Zorg blijkt duidelijk dat er meer aandacht nodig is voor zorgvuldige communicatie en meer aandacht voor  cliënttevredenheid tijdens alle fasen van de zorgverlening. En dit vooral in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ), de intramurale ouderenzorg en de medisch-specialistische somatische zorg.
Lees meer
Quasir

Stand van zaken wetsvoorstel Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)

  Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg Het wetsvoorstel Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) is de voortzetting van het in juni 2010 ingediende wetsvoorstel Wet cliëntenrechten zorg (Wcz). De naamswijziging alsmede de inhoudelijke wijzigingen van het oorspronkelijke wetsvoorstel zijn geregeld in de derde nota van wijziging Wcz.
Lees meer
Quasir

Introductiedagen starten direct na de zomervakantie voor de beroepsopleiding voor klachtenfunctionaris in de zorgsector. Geef u nu hiervoor op!

  U wilt aan het werk als klachtenfunctionaris in de zorg of welzijn of u bent net begonnen en wilt uw basis verstevigen. Door deze uitgebreide beroepsopleiding te volgen maakt u kennis met alle facetten van dit mooie vak.
Lees meer

Download nu voor meer informatie de white paper “Onafhankelijke klachtenbemiddeling neemt cliënten serieus”

Meer informatie Wilt u meer informatie over de mogelijkheden van Quasir? Neem dan contact met ons op.
Lees meer

Quasir gaat voor de opleiding tot herstelcoach een strategische samenwerking aan met de Bureaus

  Quasir gaat haar opleidingenpakket uitbreiden met de opleiding tot herstelcoach. Hiertoe is in mei 2015 een strategische samenwerkingsovereenkomst gesloten met “de Bureaus”, aanbieder van ‘de herstelcoach’.
Lees meer
Quasir

Succesvolle toepassing van PRISMA-methodiek door onafhankelijk klachtenbemiddelaar bij een verzorgingshuis

  Onlangs heeft Caroline Blom, namens Quasir werkzaam als klachtenbemiddelaar bij meerdere zorgorganisaties, bij een verzorgingshuis uitvoerig onderzoek gedaan.
Lees meer