logo
EXPERTISECENTRUM KLACHTEN, CALAMITEITEN EN GESCHILLEN ZORG EN WELZIJN

Nieuws


Wilt u meer informatie over een van onze nieuwsberichten? Neem dan contact met Quasir op.

Meer informatie
Abonneer u op onze nieuwsbrief. Wilt u meer informatie over de mogelijkheden van Quasir? Neem dan direct contact met ons op.

Quasir gaat voor de opleiding tot herstelcoach een strategische samenwerking aan met Het ExpertiseBureau

  Quasir gaat haar opleidingenpakket uitbreiden met de opleiding tot herstelcoach. Hiertoe is in mei 2015 een strategische samenwerkingsovereenkomst gesloten met “Het ExpertiseBureau”, aanbieder van ‘de herstelcoach’.
Lees meer
Quasir

Succesvolle toepassing van PRISMA-methodiek door onafhankelijk klachtenbemiddelaar bij een verzorgingshuis

  Onlangs heeft Caroline Blom, namens Quasir werkzaam als klachtenbemiddelaar bij meerdere zorgorganisaties, bij een verzorgingshuis uitvoerig onderzoek gedaan.
Lees meer

Publicaties vakgebied klachtenbehandeling

  De nieuwe website van Quasir (initiatiefnemer van het zakelijke netwerk voor Klachten en Kwaliteit Professionals) is nu “live” ! Kijk maar eens op http://quasir.nl.
Lees meer
Anja Scheper, directeur Quasir BV

Doel van klachtenbemiddeling

  Het wegnemen van onvrede en gevoelens van onrecht bij de cliënt en het herstellen van de relatie tussen de cliënt en degene tegen wie de klacht gericht is.
Lees meer

Onafhankelijke klachtenbemiddeling

  Het omgaan met klachten van ontevreden klanten vergt tijd en energie van medewerkers. Hoe eerder een klacht wordt opgelost, des te meer tijd blijft er voor uw medewerkers over om hun eigen werk te doen. In de nieuwe patiëntenwetgeving, die het kabinet in voorbereiding heeft, vormt het recht op effectieve, laagdrempelige klacht- en geschillenbehandeling één van de zeven pijlers.
Lees meer

Groei en professionalisering

  De ervaringen waren zo goed, dat steeds meer zorgorganisaties het voorbeeld uit Zeist volgden. De maatschappelijke ontwikkeling, groei en professionalisering binnen de zorg en welzijn hielp een handje mee. Zorgcliënten werden mondiger; de roep om een goed toegankelijke, onafhankelijke klachtenregeling nam toe. Het ondernemerschap in de gezondheidszorg, met klantvriendelijkheid als kernbegrip, professionaliseer
Lees meer

Quasir: wijs en soeverein

In 2008 is de naam veranderd van Stichting Klachtenbemiddeling Gezondheidszorg in Quasir. Hiermee werd een belangrijke nieuwe fase in onze 20-jarige historie ingeluid, na een succesvolle reorganisatie en professionaliseringsslag.
Lees meer