calamiteitenonderzoek zorg

Medewerkers

Dit zijn wij

Quasir is hét expertisecentrum voor klachten­, calamiteiten, geschillen en cliëntvertrouwenswerk in de zorg- en welzijnssector. Opgericht in 1987 en gestart als organisatie met zeven Klachtenfunctionarissen. Inmiddels zijn wij gegroeid tot een organisatie met circa 50 medewerkers met verschillende functies.

 • Wij zetten ons dagelijks onafhankelijk, professioneel, vakbekwaam en integer in om mensen te verbinden, relaties te herstellen en inzicht te bieden in kwaliteitsverbetering.
 • Als expertisecentrum vervullen wij een voortrekkersrol in de ontwikkeling op ons vakgebied en het structureel verbeteren van het klachtenmanagement bij zorg- en welzijnsorganisaties.
 • Vanuit een onafhankelijk perspectief leveren wij een wezenlijke bijdrage aan zowel de cliëntentevredenheid als de kwaliteit en veiligheid bij zorg- en welzijnsorganisaties.

De medewerkers bij Quasir zijn professioneel, gedreven en expert  in hun vakgebied. Ze voeren hun werk autonoom en onafhankelijk uit en streven daarbij een hoge kwaliteit na. Onze ambitie is dat medewerkers van Quasir op een prettige en constructieve wijze met elkaar kunnen samenwerken en van elkaar kunnen leren in een inspirerende werkomgeving. Werkzaamheden worden veelal thuis of bij de zorgaanbieder uitgevoerd. Duurzame inzetbaarheid, persoonlijke ontwikkeling en onderlinge verbinding met elkaar worden door de bestuurder en managers van Quasir gestimuleerd. Wij treffen elkaar tijdens (online of fysieke) bijeenkomsten, koffiemomenten en ontwikkeldagen. Ook houden we elkaar op de hoogte via het Maandbericht, waarin we leuke en interessante informatie met elkaar delen. Daarbij is er ook plaats om elkaar buiten de werksetting om te leren kennen.

Hier staan wij voor

Onafhankelijk                                

Zelfstandig en autonoom handelen zijn belangrijke sleutelwoorden voor ons. Onafhankelijkheid in klachtenbemiddeling, calamiteitenonderzoek en cliëntenondersteuning biedt kansen tot evenwichtige en laagdrempelige oplossingen met als eindresultaat wederzijds vertrouwen en weten wat er leeft bij de ander.

Vakbekwaam en integer            

Wij zijn deskundig, integer en professioneel. Onze professionele en integere specialisten hebben zowel juridische kennis als ervaring met klachtenbemiddeling, calamiteitenonderzoek, cliëntenondersteuning, trainingen/workshops en mediation. Wij bieden vertrouwen, een luisterend oor en vertrouwelijkheid.

Inzichtgevend                                

Bewustwording en inzicht geven lopen als een rode draad door ons werk. Met het inzetten van door de Quasir Academy opgeleide experts bieden wij organisaties vanuit gedegen signalering, registratie en rapportage zinvolle management informatie voor proces- en kwaliteitsverbeteringen.

Verbindend                                    

Wij werken met plezier en zorgen met elkaar dat het werk succesvol wordt uitgevoerd. Wij hebben elkaar daarbij nodig en maken verbinding met elkaar.

Team van deskundigen

Bij Quasir werken vakbekwame en ervaren medewerkers die professioneel en gedreven zijn. Wij zijn expert in ons vakgebied. Naast het voldoen aan certificering stellen we hoge eisen aan de kwaliteit van ons eigen werk en streven we voortdurend verbeteringen na. Daarbij blijven we onszelf scholen in actuele ontwikkelingen en methodieken.

Quasir bestaat uit vier business units:

Klachtenbemiddeling en Abonnementen

Binnen deze business unit werken Klachtenfunctionarissen en Cliëntvertrouwenspersonen

Calamiteitenonderzoek en Advies

Binnen deze business unit werken Calamiteitenonderzoekers

Quasir Academy

Binnen deze business unit werken Trainers

Stichting Quasir cliëntenvertrouwenspersonen

Binnen deze Stichting werken Cliëntenvertrouwenspersonen Wet zorg en dwang

Daarnaast hebben we nog 2 afdelingen:

Officemanagement, HR en Management

Dit bieden wij onze medewerkers

 • Een aantrekkelijk salaris met een maandelijkse werkplekvergoeding van 1,2% van het bruto maandsalaris
 • Een jaarlijks persoonlijk ontwikkelbudget van € 500,= voor scholing en ontwikkeling
 • Een leuke, duurzame, autonome en uitdagende functie in een betrokken en ontwikkelingsgerichte organisatie die kwalitatief hoogwaardige dienstverlening biedt
 • Een hoge mate van vrijheid en flexibiliteit om invulling en uitvoering te geven aan taken, werktijden en werklocatie
 • Een reiskostenvergoeding van € 0,21 per kilometer of 2e klasse van het openbaar vervoer
 • Verschillende interessante ontwikkeldagen per jaar
 • Je bouwt bij ons pensioen op bij Pensioenfonds Zorg & Welzijn
 • 23 vakantiedagen + feestdagen (5 mei en de dag na Hemelvaartsdag zijn bij Quasir ook feestdagen)

Word jij onze nieuwe collega?

Regelmatig zoeken wij nieuwe collega’s.

 • Wil je graag onafhankelijk en zelfstandig werken?
 • Vind je het belangrijk om zelf invulling te kunnen geven aan je werkindeling en werktijden?
 • Ben je op zoek naar fijne, professionele en ervaren collega’s?
 • Wil je werken bij een organisatie die leren en ontwikkeling belangrijk vindt?
 • Vind je het krijgen van waardering en een prettige werksfeer belangrijk?

Spreekt dit jou aan?

Dan komen wij graag in gesprek met JOU!

Graag maken we een afspraak om jouw wensen en mogelijkheden in kaart te brengen en te kijken of wij die kunnen matchen met de mogelijkheden binnen Quasir. We vertellen jou dan ook graag meer over Quasir en wat wij te bieden hebben.

Je kunt contact met ons opnemen door te mailen naar sollicitatie@quasir.nl of te bellen met Natalie van Rosmalen, Manager HRM, 06 52 69 25 25.

Functies binnen Quasir

Klachtenfunctionaris

Als Klachtenfunctionaris van Quasir bekleed je een onafhankelijke positie binnen een of meerdere

zorg- en/of welzijnsorganisaties. Je vangt cliënten (hun naasten en/of wettelijke vertegenwoordigers), die een klacht hebben over de kwaliteit van zorg, onafhankelijk, cliëntgericht en laagdrempelig op. Je tracht tot een effectieve oplossing te komen bij klachten tussen cliënt en zorgaanbieder, de relatie tussen cliënt en zorgaanbieder te herstellen en de kwaliteit van zorg te verbeteren.

Cliëntvertrouwenspersoon

Als Cliëntvertrouwenspersoon van Quasir bekleed je een onafhankelijke positie binnen een of meerdere zorg- en/of welzijnsorganisaties. Je ondersteunt en adviseert cliënten op een laagdrempelige manier om vanuit relevante wet- en regelgeving optimaal gebruik te maken van hun rechten en plichten om de kwaliteit van leven te optimaliseren. Je tracht de empowerment van een cliënt en de kwaliteit van zorg te vergroten.

Calamiteitenonderzoeker

Als Calamiteitenonderzoeker van Quasir voer je, met een samengestelde onderzoekscommissie en binnen de richtlijnen van de Wkkgz, een onafhankelijk onderzoek uit naar een calamiteit binnen een zorgorganisatie. Je coördineert en voert het calamiteitenonderzoek uit om te voldoen aan de wettelijke gestelde eisen, de kwaliteit en veiligheid binnen de zorg te verbeteren door te leren van calamiteiten en deze in de toekomst te voorkomen.

Trainer

Als Trainer van de Quasir Academy ontwikkel en verzorg je opleidingen, trainingen en/of cursussen (op onze trainingslocatie Almere of Incompany) op het gebied van klachten, calamiteiten en cliëntondersteuning in de zorg en welzijn en het sociaal domein. Je adviseert organisaties, klanten en medewerkers m.b.t. opleidingen, trainingen en/of cursussen en het verhogen van de professionaliteit.

Cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang (Wzd)

Als Cliëntenvertrouwenspersoon Wzd binnen Quasir bekleed je een onafhankelijke positie binnen de gestelde randvoorwaarden en het wettelijk kader. Je informeert en verleent bijstand aan cliënten (en/of diens vertegenwoordiger) in het realiseren van zijn rechtspositie en bevordert deze in het kader van de Wet zorg en dwang (Wzd). Je bezoekt in dit kader frequent locaties van de zorgaanbieder (in Groningen, Friesland en/of Drenthe).

© Quasir BV Expertisecentrum klachten, calamiteiten en geschillen Zorg en Welzijn 2021. Alle rechten voorbehouden.