logo
EXPERTISECENTRUM KLACHTEN, CALAMITEITEN EN GESCHILLEN | ACADEMY | ONDERZOEK EN ADVIES

Training omgaan met ontevreden cliënten in de GGZ


Training:
2 daagse training “Training omgaan met ontevreden cliënten in de GGZ

Data:
Datum volgt (bij interesse kunt u zich aanmelden via het aanmeldingsformulier op de website van Quasir).

Voor wie?
Deze training is voor iedereen in elke sector van de (geestelijke) gezondheidszorg die te maken kan krijgen met onvrede van een cliënt met een geestelijke stoornis. Hierbij kan onder andere gedacht worden aan: klachtenfunctionarissen, patiëntenvertrouwenspersonen, cliëntvertrouwenspersonen, leden van de klachtencommissie/geschillencommissie, kwaliteitsfunctionarissen, zorgmedewerkers, beleidsadviseurs en zorgmanagers.

Deze training kan ook voor uw organisatie als in-company training worden georganiseerd. Neem voor een passende offerte telefonisch contact op met Quasir.

Tarief:
Normaal tarief € 995,- (exclusief BTW)
Korting voor leden VKIG en VvK: 10%

Doel van de training:
Omgaan met onvrede van een cliënt in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) heeft doorgaans een eigen en bijzondere dynamiek. Hoe gaat u op constructieve wijze om met een klacht van een cliënt met een geestelijke stoornis?

Lees HIER de whitepage van Quasir met achtergrondinformatie over impact van de Wzd en Wvggz en waarom het volgen van deze training belangrijk is voor zowel klachtenfunctionarissen, cliëntvertrouwenspersonen, beleidsfunctionarissen en zorgmanagers uit de GGZ-sector.

Quasir heeft daarom de tweedaagse training ‘Klachtenmanagement voor de GGZ’ ontwikkeld. Deze training, waarbij gewerkt met een acteur, geeft onder andere een inkijk in de huidige en de veranderende wetgeving. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan verschillende vraagstukken zoals:

 • Wat is de invloed van een psychiatrische aandoening op de onvrede en het uiten van klachten?
 • Hoe kan de kern van de onvrede worden achterhaald en welke benaderingsvormen zijn effectief bij de klachtoplossing van cliënten met verschillende typen stoornissen?

De training vindt plaats op 26 maart en 9 april in het Quasir opleidingscentrum te Almere, maar kan ook als incompany training worden georganiseerd. Ga voor meer informatie naar www.quasir.nl.

Relevante vragen in dit kader zijn onder andere:

 • Welke invloed kan een psychiatrische aandoening op de onvrede en het uiten van klachten hebben?
 • Welke invloed kan de verstoorde perceptie en interpretatie van gebeurtenissen hebben op jou als functionaris en op de organisatie?
 • Hoe onderscheid je bijzaken en hoofdzaken uit het soms complexe en verwarde verhaal? Hoe achterhaal je de kern van de onvrede (de vraag achter de vraag) ?
 • Welke benaderingsvorm is in het kader van klachtoplossing effectief bij -onder andere- een cliënt met een manie, een psychose of een autisme spectrum stoornis?

Richtinggevend bij de omgang met onvrede van cliënten uit de GGZ is ook de juridische context: aan de hand van de vigerende wet- en regelgeving kan onvrede in het relevante juridische kader worden geplaatst hetgeen voor zowel de cliënt als de functionaris behulpzaam is. Deze training geeft inzicht in  de nodige relevante juridische onderwerpen.

Een belangrijke actor bij klachtafhandeling in de GGZ is de patiëntenvertrouwenspersoon (pvp) en in VG-sector de cliëntvertrouwenspersoon (cvp). Interactie met deze functionaris is onontbeerlijk. Hoe concreet vorm te geven aan samenwerking met deze functionaris? Wat zijn de gemeenschappelijke- en uiteenlopende uitgangspunten bij klachtafhandeling van pvp/cvp en klachtenfunctionaris? Wat is het perspectief van de pvp/cvp? Welke formele gedragsregels gelden er voor de pvp/cvp?

Deze training heeft tot doel een antwoord te zoeken en te geven op bovenstaande vragen. U verkrijgt kennis en vaardigheden op het gebied van wet- en regelgeving en gesprekstechnieken teneinde adequaat en cliëntgericht om te kunnen gaan met onvrede. Dit alles om tot een optimale oplossing van de kwestie te kunnen komen.

Tijdens de training wordt behandeld:

 • Relevante patiëntenrechten aan de hand van vigerende wet- en regelgeving: o.a. Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg, Wet Bopz (Wet bijzondere opneming in psychiatrische ziekenhuizen), Wgbo ( Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst) en Wvggz (Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg).
 • Relevante passages uit de Avg (Algemene verordening gegevensbescherming), gevolgen & samenhang van Avg met andere wetgeving.
 • Het beroepsgeheim: o.a. grondslagen, uitgangspunten, en concrete handvatten voor doorbreking (o.a. conflict van plichten).
 • De routing bij formele klachtbehandeling ( o.a. Wet Bopz, Wkkgz).
 • Het “out of the box” denken bij klachtoplossing (o.a. netwerk in de organisatie).
 • De ervaringsdeskundige: welke ondersteuning, interventies en attitude van de professionele functionaris zijn vanuit het perspectief van de (ex)cliënt ondersteunend en constructief bij klachtoplossing, en welke niet?
 • De functie van patiëntenvertrouwenspersoon (pvp) of cliëntvertrouwenspersoon (cvp); inhoud en concrete vormen van samenwerking.
 • Diverse bruikbare gesprekstechnieken voor klachtbehandeling (o.a. mediationvaardigheden).
 • Het signaleren van (structurele) tekortkomingen; kader, relationele gevolgen van signalering en handvatten voor gesprekken met relevante sleutelfiguren in de organisatie.

Er wordt tijdens deze training gewerkt met eigen leerdoelen en eigen casuïstiek. Inbreng (liefst voorafgaand ) is dan ook zeer welkom! Er wordt veel geoefend, deels met acteurs.

Na de training:
Weet u onder andere wanneer het zinvol is om bepaalde gesprekstechnieken in te zetten en bent u in staat onvrede in het juiste juridische kader te plaatsen. Op basis van klachtafhandeling kunt u bovendien via uw signalerende taak de kwaliteit van zorg op constructieve wijze een impuls geven.

Versterkte kennis, kunde en vaardigheden na deze training:

 • Inzicht in relevante wet- en regelgeving.
 • Wat werkt wel, en wat werkt niet in contact met een cliënt met een bepaalde geestelijke stoornis.
 • Relatie met de patiëntenvertrouwenspersoon (pvp) of cliëntvertrouwenspersoon.
 • Gespreksvaardigheden: van onvrede naar belang, luisteren, samenvatten, doorvragen.
 • Omgaan met ‘ander’ en extreem gedrag: omgaan met emoties, de-escaleren, tot overeenstemming komen, kritiek krijgen en feedback geven.
 • Versterken van uw positie als gesprekspartner in de organisatie.

Locatie en trainers
De trainingen met open inschrijving worden in Almere gegeven door professionele trainers van Quasir. 

Kies voor Quasir

Bij alle opleidingen en trainingen wordt door Quasir intensief gebruik gemaakt van reeds ervaren klachtenfunctionarissen en calamiteitenonderzoekers en ervaringsdeskundige trainers van de Quasir Academy zelf. Uniek daarbij is dat voor een goede afweging of de opleiding tot klachtenfunctionaris of calamiteitenonderzoeker iets voor u is, eerst een introductiebijeenkomst kan worden bijgewoond. Gebruik voor het aanmelden voor de introductiebijeenkomst, opleiding of training het aanmeldingsformulier.

Wilt u meer informatie over onze mogelijkheden of maatwerk voor uw organisatie? Neem dan contact met ons op via het e-mailadres academy@quasir.nl of via telefoonnummer 085-4874012.

Alle opleidingen en trainingen van de Quasir Academy kunnen ook voor uw organisatie als in-company training worden georganiseerd. Neem voor een passende offerte telefonisch contact op met Quasir.


  Aanmelding training, aanvraag telefonisch advies of aanvraag informatie over incompany trainingen, masterclasses of workshops


  Mogelijke keuzes:

  Uw persoonlijke gegevens (verplicht):

  Achternaam

  Voornaam

  E-mail adres

  Telefoon

  Adres

  Postcode

  Woonplaats

  Beroepsachtergrond:

  Functie

  Werkzaam bij organisatie

  Lid van:VKIG (Vereniging van Klachtenfunctionarissen In de Gezondheidszorg)VvK (Vereniging voor Klachtrecht)

  Factuurgegevens:

  Naam

  Adres

  Postcode

  Woonplaats

  Hoe bent u op de Quasir website terechtgekomen (verplicht):

  Dutch Health NetworkSkiprZorgvisieStichting ZorggeschilVKIGVvKNCZ (Netwerk Cliënt-en-Raad Zorg)ZorgthuisnlGoogleQuasir NieuwsbriefStudent Quasir AcademyMedewerker QuasirAndere wijze


  Betalings- en annuleringsvoorwaarden (verplicht):

  Ik ga voor deze aanmelding akkoord met de betalings- en annuleringsvoorwaarden van Quasir

  Toestemming (verplicht):

  Ja, Ik geef hierbij mijn contactinformatie aan Quasir zodat u met mij kunt communiceren over mijn vraag, aanmelding of verzoek om telefonisch advies over de opleidingen, trainingen of abonnementsdiensten van Quasir. Uiteraard is hierop het privacyreglement van Quasir van toepassing.


  Na invulling van het formulier klikt u eenmaal op "Versturen". Daarna even geduld s.v.p. totdat de mededeling verschijnt dat het formulier is verzonden!