logo
EXPERTISECENTRUM KLACHTEN, CALAMITEITEN EN GESCHILLEN ZORG EN WELZIJN

Links voor klachtenfunctionarissen


www.zorggeschil.nl
Geschilleninstantie waarbij zorgorganisaties, brancheverenigingen en beroepsverenigingen in zorg en welzijn zich via een abonnement van Quasir bij kunnen aansluiten.

www.ncz.nl
Netwerk Cliëntenraden Zorg (NCZ) is een landelijk kennis en leernetwerk. Binnen het netwerk zijn lokale en centrale cliëntenraden of andere cliënten medezeggenschapsorganen en professionals in en om de zorg actief. Het netwerk is ontstaan vanuit de praktijk van- en opgericht door cliëntenraden.

www.igj.nl
IGJ, staatstoezicht op de volksgezondheid, Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

www.minvws.nl
Informatie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het beleid rond gezondheidszorg, maatschappelijke zorg en sport.

www.btn.nu
Branchevereniging Thuiszorg Nederland (BTN) is de branchevereniging voor organisaties en zorgaanbieders in de sectoren Thuis Zorg en Welzijn die zich sterk maakt voor cliëntkeuze en het zoveel mogelijk in eigen regie van de cliënt leveren van zorg.

www.actiz.nl
ActiZ is de branchevereniging van organisaties en zorgaanbieders die actief zijn op het gebied van zorg en ondersteuning aan ouderen, (chronisch) zieken en jeugd.

www.hkz.nl
Stichting HKZ richt zich op duurzame kwaliteitsverbetering in zorg en welzijn.Stichting HKZ stimuleert werken aan kwaliteit vanuit het perspectief van de consument. Centraal daarin staat het HKZ Keurmerk.

www.zorgbelang-nederland.nl
Hier vindt u onder andere informatie over de Informatie- en Klachtenbureaus voor de Gezondheidszorg (IKG’s).

www.verenigingvoorklachtrecht.nl
De Vereniging voor Klachtrecht wil de interne en externe klachtenbehandeling in de publieke sector verder professionaliseren en verbeteren.

www.vkig.nl
De Vereniging voor Klachtenfunctionarissen In de Gezondheidszorg.

www.deombudsman.nl
Website van de Nationale ombudsman.

www.skgkwaliteitsverbetering.nl
Stichting kwaliteitsverbetering Gezondheidszorg.

www.snro-instituut.nl/
Stichting Nederlands Register voor Opleidingen in de integrale en complementaire gezondheidszorg.

www.npcf.nl
Patiëntenfederatie NPCF.

www.pvp.nl
Stichting PVP, voor patiëntenvertrouwenspersonen in de zorg.

www.debureaus.nl
‘One-stop-shop’ voor alle essentiële hulpdiensten bij de afwikkeling van (complexe) personenschade. Neutrale, waardevrije diensten ten behoeve van een rechtvaardige en slachtoffervriendelijke letselschade -afwikkeling.

www.deherstelcoach.nl
De Herstelcoach helpt je om sneller te herstellen van een gebeurtenis die een diepe indruk op je heeft gemaakt. Dat kan bijvoorbeeld zijn een verkeersongeval, of een ongeluk op het werk, maar ook het overlijden van een dierbare of een relatiebreuk met iemand waar je veel om gegeven hebt