logo
EXPERTISECENTRUM KLACHTEN, CALAMITEITEN EN GESCHILLEN ZORG EN WELZIJN

Abonnement Quasir Klachtencommissie (Bopz/Wzd)


Na invoering van de Wkkgz is een onafhankelijke klachtencommissie (met uitzondering van de onder de Bopz/Wzd vallende instellingen en professionals) niet langer verplicht, maar kan wel als tussenstation dienen om te voorkomen dat de klager naar een geschilleninstantie gaat.

Wanneer u er zelf geen hebt en deze ook niet zelf wilt oprichten, kunt u dit regelen via het combinatie abonnement Klachtenfunctionaris op afroep en abonnement Quasir Klachtencommissie (Bopz/Wzd).

Daarmee bent u er verzekerd van dat u aan alle wettelijke vereisten voldoet. En mogelijk nog belangrijker: u bent ervan verzekerd dat de klachten die over uw organisatie worden ingediend bij de klachtencommissie accuraat en professioneel worden behandeld.

Met het betaalbare abonnement op de Quasir Klachtencommissie voldoet u dus volledig aan de huidige en toekomstige  wet- en regelgeving.

Onafhankelijke klachtencommissie
De Quasir Klachtencommissie heeft een onafhankelijk voorzitter en ambtelijk secretaris. De overige commissieleden bezitten kennis en kunde ten aanzien van de verschillende zorgsectoren. Mocht een klacht, specifieke kennis vereisen, zal een deskundige geconsulteerd worden.

U kunt per direct een abonnement op de Quasir Klachtencommissie  afsluiten of contact opnemen voor meer informatie over het abonnement. Quasir kan een abonnementsvorm aanbieden die goed aansluit bij de grootte van uw organisatie.

Hier kunt u de brochure downloaden.

Leden van de Quasir Klachtencommissie (Bopz/Wzd)
Mr. R. de Leeuw, voorzitter
Mw. M. Bom, lid klachtencommissie
Mr. M. van IJperenburg, jurist gezondheidsrecht en klachtenfunctionaris
Dhr.  L. de Jongh, ondernemer Thomashuis Lochem, lid klachtencommissie
Dr. E. Kuijpers, tandarts
Dr. M. Timmerhuis, verzekeringsarts, voormalig manueel therapeut, en voormalig lid klachtencommissies
Mr. A.A. Verhoeven-Heemskerk, juriste, voorzitter en lid verschillende klachtencommissies, secretaris Tuchtcollege Groningen
Drs. Marja van Zuilen, psycholoog,  lid klachtencommissie
Dr. J. Jukema, deskundige ouderenzorg, specialist ouderenzorg

Ambtelijk secretaris: Mw. W.E. Hoogvliet

Praktische informatie over hoe u een klacht schriftelijk kunt indienen, mits u bent aangesloten bij de Quasir Klachtencommissie (Bopz/Wzd), kunt u hier vinden.

Preventie van klachten
Hoe eerder onvrede wordt gesignaleerd, des te gemakkelijker is het een oplossing te vinden. Onze stelling is dan ook: Elke zorgmedewerker dient signalen serieus te nemen en klachten bespreekbaar te maken. Quasir geeft desgewenst coaching en training aan teamleiders en zorgverleners om deze doelstellingen te realiseren.

Meer informatie
Wilt u meer informatie over de abonnementen van Quasir? Neem dan voor nadere infomatie contact met ons op via onderstaand formulier.


Informatieaanvraag over de abonnementen van Quasir

email-handtekening-quasir-728x90

Waarin bent u geïnteresseerd?

Uw persoonlijke gegevens (verplicht):

Achternaam

Voornaam

E-mail adres

Telefoon

Functie

Gegevens organisatie (verplicht):

Naam

Adres

Postcode

Woonplaats

Hoe bent u op de Quasir website terechtgekomen (verplicht):

Dutch Health NetworkSkiprZorgvisieStichting ZorggeschilVKIGVvKNCZ (Netwerk Cliënt-en-Raad Zorg)ZorgthuisnlGoogleQuasir NieuwsbriefStudent Quasir AcademyMedewerker QuasirAndere wijze


Toestemming (verplicht):

Ja, Ik geef hierbij mijn contactinformatie aan Quasir zodat u met mij kunt communiceren over mijn vraag, aanmelding of verzoek om telefonisch advies over de opleidingen, trainingen of abonnementsdiensten van Quasir. Uiteraard is hierop het privacyreglement van Quasir van toepassing.


Na invulling van het formulier klikt u eenmaal op "Versturen". Daarna even geduld s.v.p. totdat de mededeling verschijnt dat het formulier is verzonden!