logo
EXPERTISECENTRUM KLACHTEN, CALAMITEITEN EN GESCHILLEN ZORG EN WELZIJN

Abonnement onafhankelijk klachtenfunctionaris op afroep


De functie van onafhankelijke klachtenfunctionaris is met de invoering van de Wkkgz vanaf 1-1-2016 verplicht gesteld teneinde de klachten op informele en klantvriendelijke wijze op te lossen.

Bent u een kleine of grote zorg- of welzijnsinstelling, ZZP’er, koepel- of brancheorganisatie en wenst u de klachtbehandeling professioneel en betaalbaar te organiseren? Cliënten willen graag ervaren dat degene die hun klacht behandelt onafhankelijk van uw organisatie opereert. Quasir kan een abonnementsvorm aanbieden die goed aansluit bij de grootte van uw organisatie.

Tegelijkertijd kunt u via Quasir een abonnement regelen op de voor iedere zorgaanbieder verplichte aansluiting bij een wettelijk erkende geschilleninstantie. Hiervoor werkt Quasir samen met de geschilleninstantie Zorggeschil, die door de stichting Zorggeschil in nauwe samenspraak met Quasir is opgericht volgens de eisen van de wetgever.

Met de abonnementen van Quasir bent u ervan verzekerd dat uw instelling aan zowel de huidige als aan de nieuwe wetgeving blijft voldoen.

U kunt bij Quasir snel een contract ‘Klachtenfunctionaris op afroep’ afsluiten. Zo bent u verzekerd van professionele klachtbehandeling die voldoet aan de huidige en toekomstige wetgeving. Indien iemand een klacht indient jegens uw organisatie of werknemers, zal een ervaren klachtenfunctionaris van Quasir op korte termijn de klacht bemiddelen, afhandelen en registreren.

Hier kunt u de brochure downloaden.

Praktische informatie over hoe u een verzoek tot klachtbemiddeling kunt indienen, mits u hiervoor een abonnement heeft afgesloten bij Quasir, kunt u hier vinden.

Preventie van klachten
Hoe eerder onvrede wordt gesignaleerd, des te gemakkelijker is het een oplossing te vinden. Onze stelling is dan ook: Elke zorgmedewerker dient signalen serieus te nemen en klachten bespreekbaar te maken. Quasir geeft desgewenst coaching en training aan teamleiders en zorgverleners om deze doelstellingen te realiseren.

Detachering klachtenfunctionarissen
De klachtenfunctionarissen van Quasir komen niet bij u in dienst. Ze opereren onafhankelijk, dat wil ook zeggen dat ze onpartijdig zijn en toewerken naar een oplossing waarin zowel klager als zorgverlener/organisatie zich kan vinden. Quasir beschikt over professionele klachtenfunctionarissen, klachtenbemiddelaars en cliënt- of patiëntvertrouwenspersonen. Ze worden bij u gedetacheerd voor bepaalde of onbepaalde tijd. U bent zo verzekerd van kwalitatief goede dienstverlening op het gebied van klachtenbemiddeling en klachtenmanagement.

Hier kunt u de brochure downloaden.

Meer informatie
Wilt u meer informatie over de mogelijkheden van Quasir? Neem dan contact met ons op via onderstaand formulier.


Informatieaanvraag over de abonnementen van Quasir

email-handtekening-quasir-728x90

Waarin bent u geïnteresseerd?

Uw persoonlijke gegevens:

Achternaam (verplicht)

Voornaam (verplicht)

E-mail adres (verplicht)

Telefoon (verplicht)

Functie

Organisatie

Adres

Postcode

Woonplaats

Gegevens organisatie:

Organisatie / afdeling

Postadres

Postcode

Plaats

Hoe bent u op de Quasir website terechtgekomen (verplicht):Dutch Health NetworkSkiprZorgvisieAD VisieStichting ZorggeschilDe Bureaus - Het HerstelcoachBureauVKIGVvKNCZZorgthuisnlGoogleQuasir NieuwsbriefStudent Quasir AcademyMedewerker QuasirAndere wijze

Ja, Ik geef hierbij mijn contactinformatie aan Quasir zodat u met mij kunt communiceren over mijn vraag, aanmelding of verzoek om telefonisch advies over de opleidingen, trainingen of abonnementsdiensten van Quasir. Uiteraard is hierop het privacyreglement van Quasir van toepassing.

Na invulling van het formulier klikt u eenmaal op "Versturen". Daarna even geduld s.v.p. totdat de mededeling verschijnt dat het formulier is verzonden!