Klachtenbemiddeling overleg

Onafhankelijke
klachtenafhandeling
in de zorg

Professionele en onafhankelijke klachtenafhandeling door de klachtenfunctionaris van Quasir

Ook al doet u als zorgaanbieder nog zo uw best, klachten zijn nooit voor honderd procent te voorkomen. Natuurlijk is dit vervelend. Want een klacht kan een deuk betekenen in het vertrouwen van de cliënt. Maar een klacht betekent ook een kans om het cliëntvertrouwen terug te winnen of zelfs te versterken. Cruciaal hiervoor is dat u uw klachtenafhandeling zorgvuldig en vanuit volstrekte onafhankelijkheid aanpakt. Quasir ondersteunt u hierbij. Wij zijn hét expertisecentrum voor klachten­management in de zorg- en welzijnssector. Onze klachtenfunctionarissen werken bij zorgaanbieders verspreid over heel Nederland.

Klachtenafhandeling in de zorg: stap voor stap

Klachten afhandelen, vraagt bovenal om oprechte aandacht voor uw cliënt. Want vaak hebben cliënten wel begrip voor de situatie. En vaak accepteren ze ook dat de zorg anders verliep dan gedacht. Als ze maar merken dat hun klacht serieus genomen wordt. De klachtenfunctionarissen van Quasir vervullen hierbij een sleutelrol. Zij werken onafhankelijk van uw organisatie. Dit is voor klagers vaak de basis voor vertrouwen in het proces en in de uitkomst van de klachtenbehandeling. In het het bijgaande stappenplan klachtenbehandeling ziet u welke stappen de klachtenfunctionaris doorloopt met de klager en de aangeklaagde. Klik op het stappenplan.

Wkkgz en klachtenfunctionaris

Voor elke zorgaanbieder is een klachtenregeling verplicht conform de Wet kwaliteit klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz). Volgens deze wet moet u uw cliënten ook toegang bieden tot een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Maar u hoeft deze verplichte klachtenbehandelaar niet in dienst te hebben. U mag uw wkkgz klachtenfunctionaris ook aanbieden op een andere volwaardige, laagdrempelige manier. Quasir helpt u hiermee. Wij beschikken over een team van ervaren klachtenfunctionarissen die flexibel inzetbaar zijn. Dit kan tevens een uitkomst zijn als uw eigen klachtenfunctionaris plots wegvalt, bijvoorbeeld bij zwangerschap of ziekte. Of bij een overmatige werkdruk van uw klachtenfunctionaris, bijvoorbeeld door een piek in de klachtenstroom. Quasir biedt u twee flexibele oplossingen:

Klachtenbemiddeling Quasir uitleg medewerker

Onafhankelijke klachtenbemiddeling:
een zorg minder

De klachtenfunctionaris op afroep

Fluctueert het aantal klachten binnen uw zorgorganisatie altijd sterk? Of past een klachtenfunctionaris in loondienst niet bij de activiteiten, situatie of omvang van uw organisatie? Dan is een klachtenfunctionaris op afroep dé flexibele oplossing. Deze werkt niet bij u op locatie maar is voor cliënten rechtstreeks bereikbaar via telefoon, e-mail en videobellen. De klachtenfunctionaris op afroep is beschikbaar via een abonnement. Samen met u stemmen we het abonnement op maat af op uw organisatie.

Verzoek tot klachtenbemiddeling

Heeft uw organisatie (of uw beroepsorganisatie) een abonnement afgesloten voor de Klachtenfunctionaris op afroep? Dan kan de klager of diens vertegenwoordiger een verzoek indienen tot klachtenbemiddeling bij de klachtenfunctionaris van Quasir. Dit kan via:

E-mail: bemiddeling@quasir.nl  t.a.v. coördinator klachtenbemiddeling
Telefoon:
06 48 44 55 38

Postadres:
Quasir Groep
T.a.v. afdeling klachtenbemiddeling
Postbus 1021
7940 KA  Meppel

De klachtenfunctionaris op detacheringbasis

Voor sommige zorgaanbieders is het wenselijk om wel een eigen klachtenfunctionaris te hebben, maar niet op de loonlijst. Een gedetacheerde klachtenfunctionaris is dan de meest flexibele oplossing. Desgewenst kan deze op vaste tijden bij u op locatie aanwezig zijn voor uw cliënten.

Het aantal uren per week is aan u. In onderling overleg stemmen we het detacheringcontract geheel af op uw organisatie via een maatcontract.

Training veranderende cliënten in organisaties overleg

Kleine zorgaanbieders en zzp’ers

Klachten behandelen conform de Wkkgz geldt voor elke zorgaanbieder. Dus ook voor kleine zorgaanbieders zoals solistisch werkende zorgverleners en zzp’ers. Juist voor deze doelgroep zijn onze flexibel inzetbare wkkgz klachtenfunctionarissen een uitkomst.

Het lerend effect: klachten voorkomen

Sluimerende ontevredenheid bij een cliënt kan zomaar uit de hand lopen en leiden tot een klacht. Vaak is dit te voorkomen. Hoe eerder onvrede wordt gesignaleerd, hoe gemakkelijker het is om een oplossing te vinden. De klachtenfunctionarissen van Quasir spelen hierin een belangrijke rol. Ze zijn voor uw zorgprofessionals altijd benaderbaar om vroegtijdig mee te kijken vóór de situatie escaleert. Juist deze proactieve, adviserende rol van de klachtenfunctionaris kan wezenlijk bijdragen aan klachtenpreventie binnen uw organisatie.

Quasir klachtenfunctionarissen zijn:

  • Onafhankelijk, professioneel en deskundig
  • Gedegen opgeleid en VKIG-geregistreerd
  • Communicatief vaardig met mensen met diverse achtergronden
  • Communicatief vaardig met mensen van divers pluimage
  • Getraind in klachtenbemiddeling zonder te oordelen
  • Gefocust op de-escalatie, klachtenpreventie en zorgverbetering
  • Betrouwbaar wat betreft het omgaan met informatie

De kracht van onafhankelijkheid

Bij klachtenbemiddeling zoekt de klachtenfunctionaris van Quasir altijd in goed overleg naar oplossingen die recht doen aan de belangen van alle betrokken partijen. Hierbij wordt nooit een oordeel gegeven over de klacht; het accent ligt op het vinden van werkbare en toekomstbestendige oplossingen. Onze klachtenfunctionarissen hebben nooit een formele band met uw cliëntenraad of klachtencommissie. Alleen zo kan er sprake zijn van een absolute vertrouwenspositie voor uw cliënt en voor uw eigen organisatie.

Quasir Klachtenbemiddeling overleg
Scholing voor uw zorgprofessionals

Quasir is hét expertisecentrum voor klachten­management in de zorg- en welzijnssector. Uw zorgprofessionals zijn bij ons aan het deskundige adres voor een:

Inschrijven nieuwsbrief achtegrond

Wij helpen u graag

Wilt u meer weten over onafhankelijke klachtenafhandeling door Quasir? Vul dan hieronder uw gegevens in. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

© Quasir BV Expertisecentrum klachten, calamiteiten en geschillen Zorg en Welzijn 2021. Alle rechten voorbehouden.