logo
EXPERTISECENTRUM KLACHTEN, CALAMITEITEN EN GESCHILLEN ZORG EN WELZIJN

Heb je interesse in het beroep als onafhankelijk klachtenfunctionaris of calamiteitenonderzoeker

 

Geef je vandaag nog op voor de eerstvolgende introductiebijeenkomst op 8 september of 21 september 2017 voor de opleiding tot klachtenfunctionaris of calamiteitenonderzoeker of op 6 of 22 september 2017 voor de opleiding tot herstelcoach. 

Gebruik voor het bijwonen van een introductiebijeenkomst, het volgen van een van de genoemde opleidingen of een vrijblijvend en kosteloos opleidingsadvies het aanmeldingsformulier op de website van Quasir of bel naar 0561-618711.

De Quasir Academy rekent voor de introductiebijeenkomst vanaf 1-1-2017 een entreeprijs van € 50 exclusief btw. Bij definitieve inschrijving voor de opleiding wordt de betaalde entreeprijs als korting in mindering gebracht op de kosten van de opleiding.