logo
EXPERTISECENTRUM KLACHTEN, CALAMITEITEN EN GESCHILLEN ZORG EN WELZIJN

Heeft u uw klachten- en geschillenbehandeling al op orde? Download vandaag nog de whitepage van Quasir

Anja Scheper, directeur Quasir BV

 

Heeft u dit nog niet (volledig) geregeld? Dan kan de Inspectie voor de Gezondheidszorg u een sanctie opleggen. Het is daarom raadzaam om te kijken of u de klachten- en geschillen afhandeling op orde heeft. Voor zorgaanbieders is het soms lastig om de klachtenafhandeling zelf goed volgens wettelijk voorschrift in te richten. Quasir kan u hierbij ontlasten.

Quasir biedt landelijk haar klachtenregeling, middels het detacheren van klachtenfunctionarissen of middels een klachtenfunctionaris op afroep abonnement. Voor de afhandeling van geschillen is Quasir speciaal voor de onafhankelijke en rechtstreekse behandeling van geschillen een strategische samenwerking aangegaan met de Stichting Zorggeschil. Dit is een onafhankelijke geschilleninstantie die erkend is door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Deze geschilleninstantie is een initiatief van vier partijen en kent een raad van deelnemers waarin zowel organisaties van zorgaanbieders als cliëntenorganisaties zitting hebben.

Quasir en Stichting Zorggeschil bieden op deze wijze samen alle benodigde onafhankelijke expertise  waardoor u als zorgaanbieder snel en efficiënt uw klachten- en geschillenregeling ingevoerd kan hebben. En aangesloten kunt zijn bij een onafhankelijke geschilleninstantie waardoor u aan de Wkkgz voldoet. Het afgelopen jaar hebben veel zorgprofessionals hiervoor via Quasir een abonnement afgesloten. Wilt u uw klachtenafhandeling ook goed op orde hebben en zoekt u) aansluiting bij een erkende geschilleninstantie?

Vraag dan hier direct een offerte of nadere informatie aan bij Quasir.

Wie kan zich aansluiten?
Zorgaanbieders kunnen zich via Quasir bij de geschilleninstantie van Stichting Zorggeschil aansluiten, zoals zzp’ers, kleine zorginstellingen als grotere zorginstellingen. Maar ook beroeps- en branche verenigingen. Diverse verenigingen hebben een aansluiting bij Quasir en Zorggeschil.  

Op dit moment zijn zorgaanbieders uit de volgende sectoren aangesloten:

 • Verpleging
 • Verzorging
 • Langdurige zorg (gehandicapten zorg)
 • Thuiszorg
 • Complementaire zorg (alle soorten alternatieve geneeswijzen zoals hypnotherapie, chiropractie, homeopathie etc.)
 • Psychiatrie praktijken en klinieken
 • GGZ praktijken en klinieken
 • Expertise (particuliere) klinieken
 • Maatschappelijke zorg praktijken
 • Eerste lijnszorg zoals bijvoorbeeld:
 • Tandartsen
 • Fysiotherapeuten
 • Huidtherapeuten
 • Diëtisten
 • Etc.

Hier kunt u de White page downloaden

Informatie
U kunt via de website www.quasir.nl/zorggeschillen contact met Quasir opnemen voor nadere informatie of een passende offerte. De hoogte van het jaartarief wordt mede bepaald door het aantal werkzame zorgprofessionals binnen uw organisatie.

De tarieven voor aansluiting bij de geschilleninstantie van de Stichting Zorggeschil zijn exclusief de kosten voor het afhandelen van het geschil. De ervaring leert dat de kans op een echt geschil klein is. Daarom kan Quasir u een abonnement aanbieden met betaalbare aansluitkosten. De kosten voor het behandelen van een geschil variëren per geschil maar zijn gemiddeld € 2.700,-.

Voor meer informatie kunt u via www.quasir.nl of telefonisch (0561-618711) contact opnemen met Quasir.