logo
EXPERTISECENTRUM KLACHTEN, CALAMITEITEN EN GESCHILLEN | ACADEMY | ONDERZOEK EN ADVIES

Heeft u als zelfstandig zorgaanbieder of instelling uw klachten- en geschillenregeling op orde? Vraag offerte of download whitepage van Quasir

 

Quasir kent een aantrekkelijk abonnement voor een klachtenfunctionaris op afroep en aansluiting bij geschilleninstantie zorggeschil voor zowel instellingen als ZZPérs.

Heeft u dit nog niet (volledig) geregeld? Dan kan de Inspectie voor de Gezondheidszorg u een sanctie opleggen. Het is daarom raadzaam om te kijken of u uw klachten- en geschillenregeling op orde heeft. Voor zorgaanbieders is het soms lastig om de klachtenafhandeling zelf goed volgens wettelijk voorschrift in te richten. Quasir kan u hierbij ontlasten door het (tijdelijk) detacheren van klachtenfunctionarissen of door een klachtenfunctionaris op afroep voor uw organisatie in te zetten.

Voor de behandeling van geschillen is Quasir voor de onafhankelijke en rechtstreekse behandeling van geschillen een strategische samenwerking aangegaan met de stichting Zorggeschil. De geschilleninstantie Zorggeschil is een initiatief van meerdere marktpartijen en kent een raad van deelnemers waarin zowel organisaties van zorgaanbieders als cliëntenorganisaties zitting hebben. Vanzelfdsprekend is de geschilleninstantie is erkend door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 

Quasir en Stichting Zorggeschil bieden op deze wijze samen alle benodigde onafhankelijke expertise waardoor u als zorgaanbieder snel en efficiënt uw klachten- en geschillenregeling ingevoerd kan hebben. En aangesloten kunt zijn bij een onafhankelijke geschilleninstantie waardoor u aan uw Wkkgz verplichtingen voldoet.

Wie kan zich aansluiten?
Zorgaanbieders kunnen bij Quasir het abonnement klachtenfunctionaris op afroep en/of aansluiting bij de geschilleninstantie Zorggeschil aanvragen. Voor beroeps- en branche verenigingen heeft Quasir collectieve abonnementen. Wel zo makkelijk. 

Op dit moment zijn bij Quasir zorgaanbieders uit de volgende sectoren aangesloten:

 • Verpleging
 • Verzorging
 • Langdurige zorg (gehandicapten zorg)
 • Thuiszorg
 • Complementaire zorg (alle soorten alternatieve geneeswijzen zoals hypnotherapie, chiropractie, homeopathie)
 • Psychiatrie praktijken en klinieken
 • GGZ praktijken en klinieken inclusief klachtencommissie Bopz
 • Expertise (particuliere) klinieken
 • Maatschappelijke zorg praktijken
 • Eerste lijnszorg zoals bijvoorbeeld:
 • Tandartsen
 • Fysiotherapeuten
 • Huidtherapeuten
 • Diëtisten
 • Etc.

Hier kunt u de Whitepage downloaden

Informatie
U kunt via de website www.quasir.nl/zorggeschillen contact met Quasir opnemen voor nadere informatie of een passende offerte. De hoogte van het jaartarief wordt mede bepaald door het aantal werkzame zorgprofessionals binnen uw organisatie.

De tarieven voor aansluiting bij de geschilleninstantie van de stichting Zorggeschil zijn exclusief de kosten voor het afhandelen van het geschil. De ervaring leert dat de kans op een echt geschil klein is. Daarom kan Quasir u een abonnement aanbieden met betaalbare aansluitkosten. De kosten voor het behandelen van een geschil variëren per geschil maar zijn gemiddeld € 2.700,-.

Dus wilt u uw klachtenafhandeling ook goed op orde hebben en zoekt u aansluiting bij een erkende geschilleninstantie?

Vraag dan HIER direct een offerte of nadere informatie aan bij Quasir. U kunt natuurlijk ook telefonisch (0561-618711) contact opnemen met Quasir.