logo
EXPERTISECENTRUM KLACHTEN, CALAMITEITEN EN GESCHILLEN | ACADEMY | ONDERZOEK EN ADVIES

Groei en professionalisering

 

De ervaringen waren zo goed, dat steeds meer zorgorganisaties het voorbeeld uit Zeist volgden. De maatschappelijke ontwikkeling, groei en professionalisering binnen de zorg en welzijn hielp een handje mee. Zorgcliënten werden mondiger; de roep om een goed toegankelijke, onafhankelijke klachtenregeling nam toe. Het ondernemerschap in de gezondheidszorg, met klantvriendelijkheid als kernbegrip, professionaliseerde sterk. Het besef groeide dat efficiënt managen van klachten van grote waarde is voor de kwaliteitszorg. Ook de Stichting Klachtenbemiddeling Gezondheidszorg, die in 2007 zes vaste klachtenbemiddelaars in dienst had, professionaliseerde. In 2008 werd voor de huidige naam gekozen: Quasir.