logo
EXPERTISECENTRUM KLACHTEN, CALAMITEITEN EN GESCHILLEN | ACADEMY | ONDERZOEK EN ADVIES

Het onafhankelijk perspectief


“Niet oordelen, maar luisteren en analyseren. Betrokken, maar ongebonden. Respectvol en discreet. En vooral: oplossingsgericht. Dat is de meerwaarde van het onafhankelijk perspectief.”

De kracht van onafhankelijkheid

Bij klachtenbemiddeling wordt in goed overleg gezocht naar oplossingen, die recht doen aan de belangen van alle betrokken partijen. Er wordt geen oordeel over de klacht gegeven; het accent ligt op het vinden van werkbare en toekomstgerichte oplossingen.

De klachtenbemiddelaar, cliëntvertrouwenspersoon is bij Quasir in dienst en niet bij de zorgaanbieder zelf. De collega’s bij Quasir hebben regelmatig overleg, waarbij onafhankelijk opereren het focuspunt is. Hij functioneert onafhankelijk van de organisatie, waarvoor hij klachten bemiddelt. Er zijn geen formele banden met de cliëntenraad of de klachtencommissie. Alleen zo kan er sprake zijn van een vertrouwenspositie ten opzichte van zowel de cliënt als de zorgaanbieder.

De klachtenbemiddelaar bemiddelt ingeval van klachten, houdt rekening met gevoelens van afhankelijkheid van de cliënt ten aanzien van de instelling of zorgverlener, leert de organisatie hoe met klachten om te gaan, registreert, stelt overzichten op en biedt inzicht aan de organisatie en geeft invulling aan het klachtenmanagement.

Infographic Wkkgz verplichtingen

Informatie en telefonisch advies

U kunt hier de brochure downloaden over de adviesdiensten van Quasir op het gebied van klachtenmanagement. Voor de brochure over het onafhankelijk calamiteitenonderzoek kunt u hier terecht. Onze adviseurs kunnen u in een persoonlijk onderhoud informeren over uw Wkkgz verplichtingen en de diensten van Quasir.

Voor een voorlichtingssessie, adviesgesprek of workshop voor u zelf of uw klachtenfunctionarissen, calamiteitenonderzoekers of cliëntenvertrouwenspersonen kunt zich aanmelden via onderstaand aanmeldingsformulier. Of bel ons op telefoonnummer 085-4874012.

Nieuwsbrief

Abonneer u HIER op onze nieuwsbrief.


  Aanvraag telefonisch adviesgesprek


  Waarin bent u geïnteresseerd?

  Uw persoonlijke gegevens (verplicht):

  Achternaam

  Voornaam

  E-mail adres

  Telefoon

  Adres

  Postcode

  Woonplaats

  Beroepsachtergrond:

  Functie

  Werkzaam bij organisatie

  Lid van:VKIG (Vereniging van Klachtenfunctionarissen In de Gezondheidszorg)VvK (Vereniging voor Klachtrecht)

  Hoe bent u op de Quasir website terechtgekomen (verplicht):

  Dutch Health NetworkSkiprZorgvisieStichting ZorggeschilVKIGVvKNCZ (Netwerk Cliënt-en-Raad Zorg)ZorgthuisnlGoogleQuasir NieuwsbriefStudent Quasir AcademyMedewerker QuasirAndere wijze


  Toestemming (verplicht):

  Ja, Ik geef hierbij mijn contactinformatie aan Quasir zodat u met mij kunt communiceren over mijn vraag, aanmelding of verzoek om telefonisch advies over de opleidingen, trainingen of abonnementsdiensten van Quasir. Uiteraard is hierop het privacyreglement van Quasir van toepassing.


  Na invulling van het formulier klikt u eenmaal op "Versturen". Daarna even geduld s.v.p. totdat de mededeling verschijnt dat het formulier is verzonden!