logo
EXPERTISECENTRUM KLACHTEN, CALAMITEITEN EN GESCHILLEN ZORG EN WELZIJN

Medewerkers Quasir BV


Quasir wil als netwerkorganisatie een voortrekkersrol vervullen in de ontwikkelingen op het gebied van klachtenmanagement, kwaliteit en cliënttevredenheid.

Wij willen voor onze klanten en medewerkers een ambitieuze, ontwikkelgerichte en betrouwbare partner zijn.

Cliëntenvertrouwenspersonen Wet Zorg en Dwang – Groningen, Friesland en Drenthe

Klachtenfunctionarissen en vertrouwenspersonen

Calamiteitenonderzoekers en voorzitters Calamiteitencommissie

Trainers en adviseurs Quasir Academy

Managementteam, staf, secretariaat en administratie

Raad van Commissarissen (RvC)

Meer informatie
Wilt u meer informatie over de mogelijkheden van Quasir? Neem dan contact met ons op.