logo
EXPERTISECENTRUM KLACHTEN, CALAMITEITEN EN GESCHILLEN | ACADEMY | ONDERZOEK EN ADVIES

Medewerkers Quasir groep


Quasir wil als netwerkorganisatie een voortrekkersrol vervullen in de ontwikkelingen op het gebied van klachtenmanagement, calamiteitenonderzoek, kwaliteit en cliënttevredenheid.

Wij willen voor zowel onze klanten als medewerkers een ambitieuze, ontwikkelgerichte en betrouwbare partner zijn. Graag stellen wij onze professionals aan u voor:

Cliëntenvertrouwenspersonen Wet Zorg en Dwang – Groningen, Friesland en Drenthe

Klachtenfunctionarissen en (cliënt)vertrouwenspersonen

Calamiteitenonderzoekers en voorzitters Calamiteitencommissie

Trainers Quasir Academy

Managementteam, staf, secretariaat en administratie

Raad van Commissarissen (RvC)